Safonau Uwch

Astudiwch gyrsiau Safon Uwch gyda CAVC a dewis o blith rhai o'r cyrsiau UG a Lefel A mwyaf eang yn y rhanbarth

Gwybodaeth am gyrsiau Safon Uwch

Mae astudio Safon Uwch yn ffordd wych o baratoi ar gyfer astudio yn y brifysgol. Mae ein rhaglenni Safon Uwch wedi’u hanelu at unigolion sy’n gadael yr ysgol a gallwch ddewis o un o’r cynigion mwyaf eang o UG a Safon Uwch yn y rhanbarth. Rydym yn gweithio ag ysgolion y rhanbarth ar amserlennu ar y cyd, sy’n golygu gallwch hefyd ddewis aros yn yr ysgol a dod i CAVC ar gyfer pwnc Safon Uwch nad yw’n cael ei gynnig yn eich ysgol. Mae’r holl fyfyrwyr hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru fel rhan o’r rhaglen UG/Safon Uwch, yn rhoi profiad ehangach ac ystod o gyfleoedd i chi allu datblygu.

Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr Safon Uwch yn astudio ar ein Campws Canol y Ddinas, ac yn elwa o gyfleusterau pwnc penodol arbennig. Mae’r rhain yn cynnwys Canolfan Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg bwrpasol gyda labordai arbenigol o safon diwydiant rhagorol. Mae ein hystafelloedd addysgu cyffredinol hefyd yn fannau cyffrous, ac mae gan ein holl fyfyrwyr fynediad at y Ganolfan Lwyddiant sylweddol ar gyfer astudio y tu allan i wersi.

Mae’r gofynion mynediad ar gyfer Haf 2022 wedi cael eu hadolygu er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn dechrau ar y llwybr mwyaf addas iddyn nhw yn seiliedig ar eu proffil mynediad a’u dyheadau y tu hwnt i’r coleg. Rydym yn cynnig 5 llwybr penodol ar gyfer mis Medi 2022. Mae bob un o’r 5 llwybr yn gofyn am o leiaf C mewn Iaith Saesneg a Mathemateg. Mae’r llwybrau wedi’u hamlinellu yn y tabl isod:

4 Pwnc AG (Ysgolheigion) 3 Pwnc AG 2 Pwnc AG + 1 BTEC 2 Pwnc AG Cymysg/ BTEC
Nifer o TGAU gradd C neu uwch
9 6 6 6 5
I gynnwys 5 A* - A 4 A* - B 2 A* - B 1 A* - B -

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Eich CAVC

Fel myfyriwr Safon Uwch gallwch ddewis o ystod eang o weithgareddau i ehangu eich sgiliau a’ch profiad, i roi hwb i’ch CV a’ch Datganiad Personol UCAS, a’ch helpu i sefyll allan o’r dorf. Mae’r rhain yn amrywio o ymweliadau cyfnewid Ewropeaidd, ymuno ag Undeb y Myfyrwyr, bod yn aelod o un o’n Hacademïau neu glybiau Chwaraeon llwyddiannus neu fod yn rhan o’n rhaglenni gwirfoddoli neu allgyrsiol.

Eich Dyfodol

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae dros 1,000 o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio cwrs lefel prifysgol ar ôl gadael CAVC! Os mai prifysgol yw eich nod rydym yn darparu cyngor ac arweiniad ar ddewisiadau prifysgol, ceisiadau UCAS a datganiadau personol. Mae ein tîm cymorth yn y Coleg yma i’ch helpu i wneud cais prifysgol a symud ymlaen. Rydym hefyd yn cael sgyrsiau rheolaidd gan arbenigwyr ac ymweliadau gan brifysgolion o ar draws y DU.
Llawn Amser

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Addysg Gorfforol - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - Lefel A Llwybr Carlam L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerddoriaeth - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymraeg Iaith - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dawns – A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dawns - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - A2 L3 Llawn Amser 6 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes Hynafol - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth & Iaith Saesneg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llwybr Carlam Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Technoleg Ddigidol – UG ac A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Technoleg Dylunio - AS L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGCh - A2 L3 Llawn Amser 6 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Clasuron – A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Clasuron – UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - A2 L3 Llawn Amser 6 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - UG L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rhan Amser

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Astudiaethau Busnes - AL L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2 L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2 L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Eidaleg - A2 L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - UG L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - AL L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2 L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - AL L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - Safon A BTEC L3 Llawn Amser 7 Tachwedd 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Safon Uwch Diploma Cyhoeddi Digidol (Newyddiaduriaeth) L3 Llawn Amser 7 Tachwedd 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Safon Uwch Tystysgrif Estynedig Cynhyrchu Cynnwys Digidol (Newyddiaduriaeth) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Tystysgrif Estynedig Genedlaethol mewn Gwyddor Gymhwysol L3 Llawn Amser 7 Tachwedd 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfraith Gymhwysol Safon A BTEC L3 Llawn Amser 7 Tachwedd 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Troseddeg - Diploma L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Estynedig BTEC mewn Seicolegol Gymhwysol L3 Llawn Amser 7 Tachwedd 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymchwiliadau Troseddol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Llwybrau Safon Uwch amgen

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llwybrau STEM Lefel A L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Ymchwiliadau Troseddol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri