Safonau Uwch

Astudiwch gyrsiau Safon Uwch gyda CAVC a dewis o blith rhai o'r cyrsiau UG a Lefel A mwyaf eang yn y rhanbarth

Gwybodaeth am gyrsiau Safon Uwch

Dewiswch o blith bron i 30 o gyrsiau - gyda nifer ohonynt yn cael eu cynnig fel rhai rhan-amser yn ogystal â llawn amser. Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion yn y rhanbarth o ran rhannu amserlen - sy'n golygu y gallech chi ddewis aros yn yr ysgol a dod i CAVC i astudio pwnc Safon Uwch nad yw ar gael yn eich ysgol chi. Mae ein myfyrwyr Safon Uwch yn astudio yn ein Campws newydd eiconig yng Nghanol y Ddinas ac maent yn elwa o'r cyfleusterau ardderchog penodol i bwnc sydd ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys Canolfan benodol i Wyddoniaeth, Technoleg a Mathemateg gyda labordai arbenigol safonol i'r diwydiant. Mae ein hystafelloedd addysgu cyffredinol hefyd yn fannau cyffrous ac mae gan bob myfyriwr fynediad at y ganolfan ddysgu anferthol i astudio y tu allan i wersi.

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

EichCAVC

Fel myfyriwr Safon Uwch cewch ddewis o amrywiaeth eang o weithgareddau i ehangu eich sgiliau a'ch profiad, i helpu i roi hwb i'ch Cv a'ch Datganiad Personol ar gyfer UCAS ac i fod yn unigryw yng nghanol y dorf. Mae'r rhain yn amrywio o deithiau cyfnewid Ewropeiadd, ymuno ag Undeb y Myfyrwyr, bod yn aelod o un o'n Hacademïau neu ein clybiau llwyddiannus, neu fod yn rhan o'n rhaglenni gwirfoddoli neu allgyrsiol.

EichDyfodol

Ers 2015 mae mwy na 1,000 o fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio ar lefel prifysgol o CAVC! Os mai'r brifysgol yw eich nod chi, rydyn ni'n rhoi cyngor ac arweiniad ar ddewisiadau prifysgol, ceisiadau UCAS a datganiadau personol. Mae ein tîm cefnogi yn y Coleg yma i'ch helpu chi i wneud cais i brifysgol a gwneud cynnydd. Hefyd rydym yn cynnal sgyrsiau ac ymweliadau arbenigol rheolaidd gan brifysgolion ledled y DU.
Llawn Amser

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Addysg Gorfforol - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerddoriaeth – UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dawns – A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dawns - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith a Llenyddiaeth Saesneg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth/Iaith Saesneg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg Bellach - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg Bellach - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGCh - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGCh - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Clasuron – UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rhan Amser

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Astudiaethau Busnes - AL
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - AL
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 3 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - AL
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol
L2 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwyddoniaeth Gymhwysol
L3 Llawn Amser 11 Ionawr 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd