Safonau Uwch

Astudiwch gyrsiau Safon Uwch gyda CAVC a dewis o blith rhai o'r cyrsiau UG a Lefel A mwyaf eang yn y rhanbarth

Gwybodaeth am gyrsiau Safon Uwch

Dewiswch o blith bron i 30 o gyrsiau - gyda nifer ohonynt yn cael eu cynnig fel rhai rhan-amser yn ogystal â llawn amser. Rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion yn y rhanbarth o ran rhannu amserlen - sy'n golygu y gallech chi ddewis aros yn yr ysgol a dod i CAVC i astudio pwnc Safon Uwch nad yw ar gael yn eich ysgol chi. Mae ein myfyrwyr Safon Uwch yn astudio yn ein Campws newydd eiconig yng Nghanol y Ddinas ac maent yn elwa o'r cyfleusterau ardderchog penodol i bwnc sydd ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys Canolfan benodol i Wyddoniaeth, Technoleg a Mathemateg gyda labordai arbenigol safonol i'r diwydiant. Mae ein hystafelloedd addysgu cyffredinol hefyd yn fannau cyffrous ac mae gan bob myfyriwr fynediad at y ganolfan ddysgu anferthol i astudio y tu allan i wersi.

EichCAVC

Fel myfyriwr Safon Uwch cewch ddewis o amrywiaeth eang o weithgareddau i ehangu eich sgiliau a'ch profiad, i helpu i roi hwb i'ch Cv a'ch Datganiad Personol ar gyfer UCAS ac i fod yn unigryw yng nghanol y dorf. Mae'r rhain yn amrywio o deithiau cyfnewid Ewropeiadd, ymuno ag Undeb y Myfyrwyr, bod yn aelod o un o'n Hacademïau neu ein clybiau llwyddiannus, neu fod yn rhan o'n rhaglenni gwirfoddoli neu allgyrsiol.

EichDyfodol

Ers 2015 mae mwy na 1,000 o fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio ar lefel prifysgol o CAVC! Os mai'r brifysgol yw eich nod chi, rydyn ni'n rhoi cyngor ac arweiniad ar ddewisiadau prifysgol, ceisiadau UCAS a datganiadau personol. Mae ein tîm cefnogi yn y Coleg yma i'ch helpu chi i wneud cais i brifysgol a gwneud cynnydd. Hefyd rydym yn cynnal sgyrsiau ac ymweliadau arbenigol rheolaidd gan brifysgolion ledled y DU.
Llawn Amser

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Addysg Gorfforol - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerddoriaeth – UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dawns – A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dawns - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith a Llenyddiaeth Saesneg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth/Iaith Saesneg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg Bellach - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg Bellach - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGCh - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGCh - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Clasuron – UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - A2
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - UG
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rhan Amser

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Astudiaethau Busnes - AL
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - AL
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - AL
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol
L2 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwyddoniaeth Gymhwysol
L3 Llawn Amser 11 Ionawr 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd