Safonau Uwch

Profiad chweched dosbarth ysbrydoledig ac unigryw.

Gwybodaeth am gyrsiau Safon Uwch

Ein nod yw eich ysbrydoli chi gyda’r dewis iawn o bynciau, cefnogaeth wedi’i phersonoli a chyfleoedd i gyrraedd eich potensial.
Bob blwyddyn mae tua 1,000 o bobl ifanc yn astudio cyrsiau Safon Uwch gyda CAVC ac yn cael profiad chweched dosbarth unigryw. Dyma ychydig o resymau pam:

 • Mwy na 40 o ddewisiadau pwnc i ddewis o’u plith yn cynnwys rhai pynciau sydd ddim yn aml yn cael eu cynnig mewn ysgolion a
  cholegau. Cadwch lygad allan am gyrsiau sy’n unigryw i CAVC megis Hanes yr Hen Fyd, Gwyddoniaeth Gymhwysol, y Clasuron, Technoleg Ddigidol, Newyddiaduriaeth, yr Amgylchedd Adeiledig a mwy.
 • Athrawon arbenigol, sydd i gyd yn arbenigwyr yn eu pynciau ac yn canolbwyntio ar addysgu’r ddarpariaeth Safon Uwch.
 • Cyfleusterau rhagorol! Gyda chyrsiau Safon Uwch yn cael eu dysgu ar gampws nodedig Canol y Ddinas, gallwch ddysgu mewn labordai gwyddoniaeth arbenigol, ystafelloedd dosbarth rhyngweithiol, ystafelloedd cyfrifiaduron, stiwdios ffilm a ffotograffiaeth, theatr a mwy. Mae yna leoedd gwych i dreulio amser y tu allan i’r dosbarth, yn cynnwys ein Canolfannau Astudio a Llwyddo, Hwb Bywyd Myfyrwyr, ffreutur, siop goffi a siopau.
 • Llwybrau cynnydd gwych i brifysgolion! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn sicrhau llefydd ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, Grŵp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!
 • Cefnogaeth arbenigol i wneud cais i’r brifysgol...
  • athrawon yn cysylltu ag arbenigwyr pwnc mewn prifysgolion i gynnig dealltwriaeth a phrofiadau
  • cefnogaeth UCAS arbenigol gyda’n Tîm Gyrfaoedd a Syniadau
  • cymerwch gipolwg ar ein Rhaglen Ysgolheigion gan gynnwys cefnogaeth ar gyfer ceisiadau i brifysgolion Rydychen a Chaergrawnt, Cynghrair Ivy, Grŵp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill
 • Y cam delfrydol tuag at brifysgol – datblygu eich annibyniaeth, wrth ddarparu gofal bugeilio ac ystod lawn o gefnogaeth i gyflawni eich potensial a’ch paratoi ar gyfer eich cam nesaf.

I astudio cyrsiau Safon Uwch rydych angen lleiafswm o 6 TGAU A*-C yn cynnwys Saesneg a Mathemateg. Yn seiliedig ar eich cyrsiau TGAU, rydym yn eich cynghori i astudio’r cyfuniad canlynol:

 Eich Cyrsiau Tgau

 Y Llwybr a Gynghorir

 9 TGAU A*-C yn cynnwys 6 A*- A

 4 cwrs UG + Y Rhaglen Ysgolheigion

 6 TGAU A*-C yn cynnwys 4 A*-B

 3 cwrs UG +  Bagloriaeth Sgiliau Uwch

 6 TGAU A*- C yn ynnwys 2 A*-B

 2 cwrs UG + 1 BTEC + Bagloriaeth Sgiliau Uwch

 6 TGAU A*-C yn cynnwys 1A*-B

 2 cwrs UG + Bagloriaeth Sgiliau Uwch

 5 TGAU A*-C

 Cyrsiau BTEC Cymysg

 4 TGAU A*- C

 1 x BTEC + Ailsefyll TGAU

Ein Llwybrau

Cyrsiau Safon Uwch A-Y

Llawn Amser

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - Lefel A Llwybr Carlam L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Cenedlaethol Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Safon Uwch Diploma Cyhoeddi Digidol (Newyddiaduriaeth) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymraeg Iaith - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes Hynafol - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llwybr Carlam Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG L3 Llawn Amser 10 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sixth Form Flex L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Technoleg Ddigidol – UG ac A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGCh - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Troseddeg - Diploma L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Estynedig BTEC mewn Seicolegol Gymhwysol L3 Llawn Amser 5 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Clasuron – UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rhan Amser

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Astudiaethau Busnes - AL L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2 L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2 L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - AL L3 Rhan Amser 5 Medi 2023 Ar-lein
Mathemateg - A2 L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - AL L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd