Am CAVC

Ni yw Coleg Caerdydd a'r Fro

Coleg Caerdydd a’r Fro yw un o’r colegau mwyaf yn y DU, yn darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd dda yn Rhanbarth Prifddinas Cymru.

Mae gennym fwy na 30,000 o ddysgwyr bob blwyddyn ar draws cyrsiau coleg, cymwysterau prifysgol a rhaglenni prentisiaeth llawn amser a rhan amser, ynghyd â’r ddarpariaeth o hyfforddiant pwrpasol i gyflogwyr.

Rydym yn datblygu pobl fedrus a chyflogadwy – gyda rhai o’r cyfraddau llwyddo gorau i fyfyrwyr yn y sector a ffocws ar brofiadau sy’n sicrhau bod ein dysgwyr yn amlygu eu hunain ac yn gwneud cynnydd.

Ysbrydoledig. Cynhwysol. Dylanwadol.

Ni yw Coleg Caerdydd a’r Fro.

Safleoedd & Chyfleusterau

Mae’r Coleg wedi buddsoddi mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf i’n dysgwyr, cyflogwyr a’r gymuned.

Gwobrau

Rydym yn falch o fod wedi ein rhoi ar restrau byrion a’n dyfarnu â nifer o wobrau cenedlaethol am ein gwaith, a gwaith ein staff a’n myfyrwyr gwych.

Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Digwyddiadau

Mae gennym galendr sy’n llawn i’r brig o ddigwyddiadau gyda llawer ohonynt yn agored i’r cyhoedd ac yn cynnig cyfleoedd i fusnesau gael cymryd rhan. Dysgwch fwy.

Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth

Dewch i gwrdd â’n timau arweinyddiaeth a llywodraethiant a dysgwch sut ydym ni’n gweithredu.

Grŵp CAVC

Un o’r grwpiau Coleg mwyaf yn y DU – dewch i gwrdd â’r rheiny yn nheulu CAVC.

Polisïau, gweithdrefnau, strategaethau a datganiadau

Ein polisïau, gweithdrefnau, strategaethau a datganiadau CAVC

Cymraeg

Mae CAVC yn falch o fod yn Gymraeg.

Adolygiad Blynyddol

Edrychwch ar ein huchafbwyntiau a’n cyflawniadau allweddol yn 2020.

Cynllun 3 Blynedd

Ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau.

Amcanion Cydraddoldeb Strategol

Ein Diben: Newid bywydau drwy ddysgu.

Adroddiad Effaith Economaidd EMSI 2019

Dangos Gwerth Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro. Dadansoddiad o effaith cymdeithasol ac economaidd dysgu.