Safonau Uwch - Y Celfyddydau

Mae gan ein darpariaeth adnabyddus Safon Uwch y celfyddydau rychwant o bynciau diddorol i ddewis ohonynt, sy’n darparu’r cyfle i ddatblygu mewn pynciau yr ydych yn frwd yn eu cylch a mynd yn eich blaen i brifysgol flaenllaw. Mae ein tîm addysgu’r celfyddydau yn arbenigwyr pwnc ac yn athrawon Safon Uwch arbenigol. Dysgwch yn ein dosbarthiadau Safon Uwch pwrpasol a’n cyfleusterau arbenigol yn cynnwys ffotograffiaeth, dawns, cerddoriaeth a stiwdios dylunio.

Cyfuniadau poblogaidd

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dewis astudio cyfuniad o 2 neu 3 cwrs Safon Uwch Y Celfyddydau a/ neu’r Gwyddorau Cymdeithasol ochr yn ochr â Bagloriaeth Cymru neu’r Rhaglen Ysgolheigion.

I le y bydd hynny’n fy arwain?

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch y celfyddydau yn mynd yn eu blaenau i ystod eang o gyrsiau mewn prifysgolion blaenllaw, yn cynnwys prifysgolion Russell Group ac Oxbridge. Yna gallwch ddilyn cyrsiau prifysgol yn Y Clasuron, mewn Ffilm, Ieithyddiaeth, Saesneg Iaith a Llenyddiaeth, Cyfathrebu, Addysg Gynradd, Therapi Lleferydd, Ffotograffiaeth, Astudiaethau’r Cyfryngau a Diwinyddiaeth.

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Almaeneg UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Crefyddol - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Ffilm - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau'r Cyfryngau - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Drama - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG L3 Rhan Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - AL L3 Rhan Amser 4 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG L3 Rhan Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG L3 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Clasuron – A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Clasuron – UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd