BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Technegol Caergrawnt OCR yn gwrs llawn amser dros flwyddyn wedi'i ddylunio i ddysgwyr sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant gwyddonol yn y dyfodol.  Wedi'i leoli ar ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae hon yn rhaglen alwedigaethol yn cyflwyno ystod eang o sgiliau damcaniaethol ac ymarferol i ddatblygu dealltwriaeth a gwybodaeth dysgwyr ynghylch egwyddorion gwyddonol. Gan astudio yn nosbarthiadau a gan ddefnyddio cyfleusterau pwrpasol y Coleg, gall myfyrwyr sy'n ennill gradd teilyngdod neu ragoriaeth hefyd fynd ymlaen i ymgymryd â chwrs Galwedigaethol Lefel 3 mwy arbenigol, h.y. BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, neu ymlaen i ymgymryd â Lefelau A yn y Gwyddorau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Drwy gydol y flwyddyn, bydd dysgwyr yn astudio'r 7 uned ganlynol:

 • Uned 1 Gwyddoniaeth y Byd
 • Uned 2 Prosesu a Chyflwyno Data mewn Gwyddoniaeth
 • Uned 4 Technegau Ymarferol mewn Gwyddoniaeth
 • Uned 7 Cynhyrchu Bwyd
 • Uned 8 Gwyddoniaeth Iechyd
 • Uned 10 Cemeg Cynhyrchu
 • Uned 15 Gwyddoniaeth Telegyfathrebu

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Mathemateg a Saesneg Iaith, Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol Mathemateg: D Saesneg Iaith, o leiaf: D Gofynion Eraill D men Gwyddoniaeth yn ogystal ag o leiaf 4 TGAU D neu uwch

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SCCC2F01
L2

Cymhwyster

OCR Diploma Technegol Caergrawnt Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth

Mwy

Fideos

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Diploma Cenedlaethol neu Ddiploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (yn gofyn o leiaf gradd Teilyngdod yn ogystal â TGAU mewn Mathemateg a Saesneg).

Lefelau A (yn gofyn o leiaf gradd Rhagoriaeth yn ogystal â TGAU mewn Mathemateg a Saesneg).

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE