Disgyblion Sy'n Gadael yr Ysgol (16-18 oed)

Cyfle i wybod mwy am y gefnogaeth, gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid a sut i ymgeisio!

Cefnogaeth Ariannol

Rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer cyrsiau Addysg Bellach llawn amser a rhan amser.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.