Safonau Uwch - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM)

Mae ein hystod eang a chyffrous o gyrsiau STEM yn denu cannoedd o ddysgwyr bob blwyddyn. Mae ein hathrawon arbenigol STEM, ein cyfleusterau rhagorol sy’n cynnwys labordai arbenigol a mannau digidol, a’n hanes blaenorol o lwyddiant yn gwneud CAVC yn lle gwych i astudio eich dewis o bynciau STEM gan fynd yn eich blaen i brifysgol flaenllaw.

Cyfuniadau poblogaidd

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n astudio STEM yn dewis astudio cyfuniad o 2 neu 3 cwrs Safon Uwch STEM ochr yn ochr â Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch neu’r Rhaglen Ysgolheigion.

I le y bydd hynny’n fy arwain?

Gall y cyfuniad cywir o gyrsiau Safon uwch yn y maes eich galluogi i fynd yn eich blaen i brifysgol i astudio Meddygaeth, Gwyddor Filfeddygol a Deintyddiaeth. Yna gallwch ddilyn cyrsiau prifysgol eraill yn cynnwys Peirianneg Gemegol, Cyfrifeg, Datblygu Gemau Cyfrifiadur, Fforensig Seibr, ac o’r cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC, Proffesiynau Gofal Iechyd a Fforensig.

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - Lefel A Llwybr Carlam L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Addysg Gorfforol - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2 L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - A2 L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifiadureg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffiseg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llwybr Carlam Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2 L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sixth Form Flex L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Technoleg Ddigidol – UG ac A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGCh - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd