Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Newyddion yn torri: y darlledwr Jason Mohammad i lansio'r Academi Cyfryngau yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Bydd y cyflwynydd a’r darlledwr ar y radio a’r teledu, Jason Mohammad, yn lansio'r Academi Jason Mohammad gyntaf erioed yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn gyrfa ar y tonfeddi.

Capten Academi Rygbi cyntaf Coleg Caerdydd a'r Fro, Ben Thomas, Chwaraewr Rhyngwladol dros Gymru, yn ymuno â'r tîm presennol am yr hyfforddiant cyn y tymor

Mae Capten cyntaf erioed Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro, y chwaraewr rhyngwladol dros Gymru, Ben Thomas, wedi dod yn ôl i’r Coleg i helpu i ysbrydoli sêr rygbi’r dyfodol sydd ar fin dilyn yn ôl ei droed.

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn trechu’r cyfnod clo ac yn sicrhau llwyddiant Safon Uwch a BTEC

Er gwaethaf wynebu blwyddyn wahanol i unrhyw un arall, mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu canlyniadau Safon Uwch a BTEC rhagorol heddiw, gan sicrhau lle yn y prifysgolion gorau a llwybrau cynnydd rhagorol.

Myfyrwyr Ffotograffiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro yn rhagori er gwaetha’r cyfnodau clo a’r cyfyngiadau

Nid yw myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro sy’n astudio’r Radd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth wedi gadael i gyfnodau clo a chyfyngiadau COVID-19 eu hatal ac maent wedi parhau i gynhyrchu gwaith syfrdanol ar gyfer cyfres o gleientiaid.

Blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr Moduro Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae myfyrwyr Gorffen Cerbydau, Atgyweirio Cyrff Cerbydau a Pheirianneg Cerbydau Trwm yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi ennill deg gwobr diwydiant a sgiliau nodedig yn 20-21.

1 2 3 4 5 6 7 ... 31