Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn croesawu ei Academïau Chwaraeon yn ôl ar gyfer hyfforddiant cyn y tymor gan gadw pellter cymdeithasol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi croesawu myfyrwyr talentog ei Academïau Chwaraeon yn ôl ar gyfer hyfforddiant cyn y tymor digyswllt gan gadw pellter cymdeithasol.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu llwyddiannau ei ddysgwyr Safon Uwch a BTEC

Heddiw mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu’r dysgwyr sydd wedi cael canlyniadau rhagorol, ennill lle yn y prifysgolion gorau a sicrhau llwybrau cynnydd.

CAVC yn cryfhau ei gynnig lefel prifysgol ymhellach gydag ystod o gyrsiau newydd sbon

Mae darpariaeth Prifysgol Coleg Caerdydd a'r Fro yn parhau i fynd o nerth i nerth. Ar ôl dod y coleg cyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd [ASA] ar gyfer Addysg Uwch y llynedd, mae'r Coleg wedi ychwanegu saith cwrs newydd sbon at ei bortffolio sydd eisoes yn canolbwyntio ar yrfa ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-2021.

Gweithiwr allweddol gyda’r GIG Samantha yn rhoi hwb i’w sgiliau ar-lein gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

Mae gweithiwr gyda’r GIG, Samantha Wileman, wedi bod yn mireinio ei sgiliau ar-lein gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn ystod y cyfyngiadau symud er mwyn ei helpu i wneud cynnydd yn ei gyrfa gyda’r gwasanaeth iechyd.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu llwyddiant yn cefnogi’r Fyddin wrth gefn

CAVC ar gyfer Busnes yn dathlu ei lwyddiant gyda’i ddysgwyr milwrol a’i ymrwymiad parhaus i weithio gyda’r Lluoedd Arfog.

1 2 3 4 5 6 7 ... 26