Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Defnydd arloesol Coleg Caerdydd a’r Fro o ddysgu a gyfoethogir gan dechnoleg yn ei helpu i gadw statws Coleg Arddangos Microsoft

Mae defnydd arloesol Coleg Caerdydd a’r Fro o dechnoleg i greu profiadau dysgu cyfranogol a chynhwysol wedi golygu ei fod wedi cadw ei statws fel Coleg Arddangos Microsoft am y bumed flwyddyn yn olynol.

Tîm Teuluoedd yn Dysgu Gyda’u Gilydd CAVC yn ennill Gwobr fawreddog Inspire! mewn pryd ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion

Wrth i ni ddechrau ar yr Wythnos Addysg Oedolion, mae’r tîm Teuluoedd yn Dysgu Gyda’u Gilydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Gwobr fawreddog Inspire! am yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar gymunedau ar draws y Brifddinas-Ranbarth.

Diweddariad RAAC

Blwyddyn arall o lwyddiant Safon Uwch a BTEC heb ei hail yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn dathlu blwyddyn arall heb ei hail o lwyddiant, gyda mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn cyflawni yn eu cymwysterau Uwch Gyfrannol, Safon Uwch a BTEC.

Cadarnhau buddsoddiad o £100m mewn addysg a hyfforddiant ar gyfer Bro Morgannwg a thu hwnt

Bydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn buddsoddi £100m yn nyfodol sgiliau Bro Morgannwg a phoblogaeth ehangach Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor y Fro a Llywodraeth Cymru.

1 2 3 4 5 6 7 ... 48