Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dathlu'r prentisiaid gorau yn y rhanbarth yng Ngwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro 2024

Cafodd gwaith caled ac ymroddiad 28 o'r prentisiaid gorau sy'n gweithio yng Nghymru eu dathlu yng Ngwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro 2024.

Estyn yn amlygu dull strategol a chydweithredol Coleg Caerdydd a'r Fro o ddarparu prentisiaethau sy'n creu effaith

Mae Estyn, sef Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Ei Fawrhydi yng Nghymru, wedi cyhoeddi adroddiad arolygu sy'n tynnu sylw at y gwaith cadarnhaol a wneir drwy ddarpariaeth prentisiaethau Coleg Caerdydd a'r Fro.

Cyn-fyfyrwyr Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro Evan a Mackenzie wedi’u dewis i Garfan Chwe Gwlad Cymru

Mae cyn-chwaraewyr Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro Evan Lloyd a Mackenzie Martin wedi cael eu dewis fel rhan o garfan Cymru Warren Gatland ar gyfer y Chwe Gwlad.

Lansio ymgynghoriad ynghylch cais cyn-gynllunio ar gyfer dau gampws newydd yn y Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro, mewn partneriaeth â WEPCO, wedi lansio proses ymgynghori ynghylch cais cyn-gynllunio ar gyfer dau gampws newydd ym Mro Morgannwg.

Gyrfa newydd yn y Flwyddyn Newydd gyda chyrsiau unigryw i oedolion yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Awydd dechrau newydd? Eisiau symud ymlaen neu newid gyrfa yn y Flwyddyn Newydd? Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyrsiau i oedolion sy’n dechrau o fis Ionawr 2024 – ac mae llawer ohonynt am ddim neu â ffioedd isel.

1 2 3 4 5 6 7 ... 50