Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dathlu blwyddyn eithriadol o chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu eu tymor gorau erioed yng Ngwobrau Chwaraeon CCAF 2024.

Yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle AS, yn ymweld â Champws Canol y Ddinas Coleg Caerdydd a'r Fro

Ymwelodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle AS, â Champws Canol y Ddinas Coleg Caerdydd a'r Fro yr wythnos ddiwethaf.

Dysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn mynd ar drip unwaith mewn oes i Fecsico

Mae dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo a Theithio a Thwristiaeth o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi bod ar daith unwaith mewn oes i Cancun ym Mecsico.

Dysgwraig Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Emily yn ennill Gwobr Actores Orau It’s My Shout

Mae Emily Jones, dysgwraig Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi ennill Gwobr yr Actores Orau eleni yng Ngwobrau It’s My Shout.

Arglwydd Raglaw De Morgannwg yn ymweld â Llu Cadetiaid Cyfunol Coleg Caerdydd a'r Fro

Yn ddiweddar, ymwelodd Arglwydd Raglaw De Morgannwg Ei Fawrhydi, Morfudd Meredith, â Champws y Barri Coleg Caerdydd a’r Fro i gyfarfod ag uned Llu Cadetiaid Cyfunol (CCF) y Coleg a’i harolygu.

1 2 3 4 5 6 7 ... 54