Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn y ras am ddwy Wobr IMI fawreddog

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy Wobr fawreddog gan Sefydliad y Diwydiant Moduro (IMI).

Y byd i gyd yn llwyfan i fyfyrwraig yn CAVC Gwenllian wrth iddi hedfan i Efrog Newydd i astudio Drama

Mae Gwenllian Mellor, myfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn hedfan i Efrog Newydd yr haf yma i gymryd rhan yn Rhaglen Haf Conservatoire Efrog Newydd ar gyfer y Celfyddydau Dramatig.

Academi Rygbi CAVC yn ennill Cwpan Ysgolion a Cholegau Cymru

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Cwpan Ysgolion a Cholegau Undeb Rygbi Cymru.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn dathlu Diwrnod Hawliau'r Iaith Gymraeg

Heddiw (7fed Rhagfyr) yw Diwrnod Hawliau’r Iaith Gymraeg ac mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn dathlu ac yn cefnogi cyfleoedd i bawb siarad Cymraeg.

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn rowndiau terfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cyrraedd rowndiau terfynol cystadleuaeth Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, ar ôl trechu Coleg y Cymoedd 27-14 yn y rownd gynderfynol.

1 2 3 4 5 6 7 ... 34