Nosweithiau agored yn CAVC

Cyfle i gael gwybod mwy am ein Cyrsiau Ffocws ar Yrfa, Lefel A, Prentisiaethau, Cymwysterau Proffesiynol a Chyrsiau Addysg Uwch.

Noson Agored 2020

Mae ein Nosweithiau Agored yn cael eu cynnal ar Gampws y Barri a Champws Canol y Ddinas, Caerdydd. Pa un bynnag fyddwch chi'n mynd iddi, byddwch yn cael gwybod am y cyrsiau sy'n cael eu cyflwyno yno a'r gefnogaeth a'r cyfleoedd sydd ar gael i chi gan y Coleg. Hefyd cewch weld ein cyfleusterau gwych ni 

  • Dydd Mawrth 4 Chweror 2020 - Barri - 4.30pm-7.30pm
  • Dydd Mercher 5 Chweror 2020 - Caerdydd - 4.30pm-7.30pm