Nosweithiau Agored yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

Ymunwch â ni ar ein campysau yn y Barri a Chaerdydd ar gyfer ein Nosweithiau Agored.

Am ein Nosweithiau Agored

Os ydych chi’n ystyried mynd i'r Coleg, mae ymweld â ni ar Noson Agored yn ffordd wych i ddysgu mwy. Mewn Noson Agored gallwch siarad â thiwtoriaid am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, mynd ar daith o amgylch y cyfleusterau ar y safle, gael cyngor ac arweiniad a dysgu am y gefnogaeth a chyfleoedd a gynigir gan y Coleg.  Gallwch hyd yn oed wneud cais ar y pryd gyda chymorth wrth law gan staff cyfeillgar. 

Cynhelir ein Nosweithiau Agored yng Nghampws Y Barri ac yn ein Campws Canol y Ddinas, Caerdydd ar y dyddiadau canlynol:

Nosweithiau Agored Rhagfyr

 • Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021 - Y Barri - 4.30pm - 7.30pm
 • Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021- Caerdydd - 4.30pm - 7.30pm

Nosweithiau Agored Chwefror

 • Dydd Mercher 9 Chwefror 2022- Y Barri - 4.30pm - 7.30pm
 • Dydd Iau 10 Chwefror 2022 - Caerdydd - 4.30pm - 7.30pm

Mae’n hanfodol archebu o flaen llaw gan fod niferoedd i’r Noson Agored yn gyfyngedig er mwyn cadw pawb mor ddiogel â phosib. 
Sut i archebu:

 • Dewiswch y campws yr hoffech chi ei fynychu isod. Bydd y ddolen hon yn eich arwain at dudalen archebu Eventbrite.
 • Dewiswch y slot amser cyrraedd yr hoffech ei archebu. Bydd y rhain mewn slotiau 30 munud.
 • Cewch e-bost i gadarnhau eich archeb.
 • Noder, mae eich archeb yn eich caniatáu chi ac uchafswm o un unigolyn arall.

Eich cadw’n ddiogel
Rydym wedi rhoi llawer o fesurau ar waith i sicrhau bod pawb yn ddiogel ar y campws. 

Beth sydd angen i chi ei wneud:

 • Archebwch eich lle. Rydym yn cyfyngu ar niferoedd ac yn gwneud archebu o flaen llaw yn hanfodol er mwyn darparu profiad diogel a chefnogol i bob ymwelydd. 
 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb i gael mynediad ar y campws. 
 • Yn ystod eich ymweliad, sicrhewch eich bod yn cynnal pellter corfforol o 2m oddi wrth bawb arall, yn diheintio eich dwylo ac yn ymarfer hylendid da drwy gydol eich ymweliad.

Beth sydd gan y Coleg mewn grym i’ch cadw’n ddiogel:

Mae’r Coleg yn cadw at ganllawiau diogel o ran COVID gan gynnwys:

 • Gweithdrefnau glanhau a hylendid trylwyr ar bob safle. 
 • Mae siopau a siopau coffi yn gweithredu trwy ddefnyddio canllawiau’r diwydiant. Fodd bynnag, gofynnir i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb yn y lleoliadau hyn. Gellir tynnu eich gorchudd wyneb os ydych chi'n eistedd i fwyta neu yfed ynddynt.
 • Mewn argyfwng, mae’r weithdrefn gadael adeilad yn ddiogel yn cael blaenoriaeth dros gadw pellter corfforol.

Dewiswch Gampws

Archebwch i ymweld â'n Campws yng Nghaerdydd

1 Rhagfyr 2021 | 4.30pm - 7.30pm

Archebwch i ymweld â'n Campws yn y Barri

2 Rhagfyr 2021 | 4.30pm - 7.30pm

Noson Agored Chwefror

9 & 10 Chwefror 2022

Os nad ydych chi'n gallu mynychu ein Nosweithiau Agored beth am ymuno â ni ar gyfer ein Diwrnod Rhithwir 24/7 heddiw! Cliciwch y ddolen isod: