Nosweithiau Agored yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

Ymunwch â ni ar ein campysau yn y Barri a Chaerdydd ar gyfer ein Nosweithiau Agored.

Am ein Nosweithiau Agored

Os ydych chi’n ystyried mynd i'r Coleg, mae ymweld â ni ar Noson Agored yn ffordd wych i ddysgu mwy. Mewn Noson Agored gallwch siarad â thiwtoriaid am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, mynd ar daith o amgylch y cyfleusterau ar y safle, gael cyngor ac arweiniad a dysgu am y gefnogaeth a chyfleoedd a gynigir gan y Coleg.  Gallwch hyd yn oed wneud cais ar y pryd gyda chymorth wrth law gan staff cyfeillgar.

Nosweithiau Agored Mehefin:

Mae’n hanfodol archebu o flaen llaw gan fod niferoedd i’r Noson Agored yn gyfyngedig er mwyn cadw pawb mor ddiogel â phosib. 

Sut i archebu:

  • Dewiswch y campws yr hoffech chi ei fynychu. Bydd y ddolen hon yn eich arwain at dudalen archebu Eventbrite.
  • Dewiswch y slot amser cyrraedd yr hoffech ei archebu. Bydd y rhain mewn slotiau 30 munud.
  • Cewch e-bost i gadarnhau eich archeb.
  • Noder, mae eich archeb yn eich caniatáu chi ac uchafswm o un unigolyn arall.

Beth sydd gan y Coleg mewn grym i’ch cadw’n ddiogel:

Mae’r Coleg yn cadw at ganllawiau diogel o ran COVID gan gynnwys:

  • Gweithdrefnau glanhau a hylendid trylwyr ar bob safle. 
  • Mae siopau a siopau coffi yn gweithredu trwy ddefnyddio canllawiau’r diwydiant. Fodd bynnag, gofynnir i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb yn y lleoliadau hyn. Gellir tynnu eich gorchudd wyneb os ydych chi'n eistedd i fwyta neu yfed ynddynt.
  • Mewn argyfwng, mae’r weithdrefn gadael adeilad yn ddiogel yn cael blaenoriaeth dros gadw pellter corfforol.

Dewiswch Gampws - Nosweithiau Agored Mehefin

Campws yng Nghaerdydd

29 Mehefin 2022 | 4.30pm - 7.30pm

Campws yn y Barri

30 Mehefin 2022 | 4.30pm - 7.30pm

Os nad ydych chi'n gallu mynychu ein Nosweithiau Agored beth am ymuno â ni ar gyfer ein Diwrnod Rhithwir 24/7 heddiw! Cliciwch y ddolen isod: