Safonau Uwch - Y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Mae ein hystod eang o bynciau Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, yn cynnwys nifer o opsiynau Safon Uwch arloesol, yn sefyll allan o’u cymharu â darparwyr eraill. Mae’r dewis hwn, ynghyd â’n hathrawon pynciau Safon Uwch arbenigol a’r cyfleoedd cyffrous sydd ar gael i’r rhai sy’n astudio’r cyrsiau hyn, yn denu cannoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn.

Cyfuniadau poblogaidd

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dewis astudio cyfuniad o 2 neu 3 cwrs Safon Uwch a BTEC Y Celfyddydau a/ neu’r Gwyddorau Cymdeithasol ochr yn ochr â Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch neu’r Rhaglen Ysgolheigion.

I le y bydd hynny’n fy arwain?

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch y dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol yn mynd yn eu blaenau i ystod eang o gyrsiau mewn prifysgolion blaenllaw, yn cynnwys prifysgolion Russell Group ac Oxbridge. Yna gallwch ddilyn cyrsiau prifysgol mewn Rheoli Busnes, Y Gyfraith, Newyddiaduraeth, Heddlu a Gwasanaethau Prawf, Gwleidyddiaeth, Marchnata ac Astudiaethau Iaith.

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - AL L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymdeithaseg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Daearyddiaeth - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Economeg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes Hynafol - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hanes - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sixth Form Flex L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Troseddeg - Diploma L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - A2 L3 Llawn Amser 5 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - AL L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - A2 L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - UG L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd