Addysg Uwch

Cyrsiau Prifysgol a gynigir yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Cyrsiau Prifysgol gyda gwahaniaeth

Addysg Uwch yn CAVC

Cyrsiau Addysg Uwch yn CAVC

Hyfforddiant arbenigol. Cyfleusterau anhygoel. Cymorth gwych. Gwnewch gais nawr ar gyfer mis Medi.

Cefnogaeth Dysgu ar gyfer dysgwyr AU

Cefnogaeth i ddysgwyr sy'n astudio cyrsiau Addysg Uwch

Ar gyfer AU - Pam dewis CAVC

Mae llawer o resymau tros ddewis CAVC fel eich lleoliad astudio ar gyfer cwrs prifysgol

Opsiynau ar gyfer Astudio AU

Canllaw i'r gwahanol fathau o gyrsiau a chymwysterau prifysgol a gynigir yn CAVC

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Gwyddoniaeth Awyrofod ac Awyrennau

Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu

Tystysgrif Graddedig Proffesiynol (TGP)

Dylunio Cynnyrch

Cefnogaeth i chi

Sut i wneud cais am gwrs AU

Mae gwneud cais am gwrs AU yn CAVC yn hawdd ar-lein 

Cyllid Myfyrwyr

Cael gwybod mwy am gyllid myfyrwyr cysylltiedig ag astudio AU

Telerau ac Amodau Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau Addysg Uwch