Lawrlwytho Canllaw Cyrsiau

Cyfle i ddysgu mwy am yr holl gyrsiau drwy lawrlwytho un o'n canllawiau cwrs!

Canllaw Cyrsiau CAVC

Mae ein canllaw cyrsiau rhan amser newydd ar gyfer 2022-23 yn manylu ar ein holl gyrsiau llawn amser sy'n dechrau ym mis Medi 2022. Hefyd rydym yn cynnig llawer o brentisiaethau a chyrsiau Addysg Uwch ac mae manylion am y rhain i gyd yn y canllawiau isod.

Canllaw Cyrsiau i Adawyr Ysgol - Saesneg

2023/24

Canllaw Cyrsiau i Adawyr Ysgol - Cymraeg

2023/24

Canllaw i Rieni - Saesneg

Canllaw i Rieni - Cymraeg

Canllaw Prentisiaethau - Saesneg

Canllaw Prentisiaethau - Cymraeg

Canllaw i Gyrsiau Rhan Amser - Saesneg

2022

Canllaw i Gyrsiau Rhan Amser - Cymraeg

2022

Canllaw Addysg Uwch - Saesneg

2023/24

Canllaw Addysg Uwch - Cymraeg

2023/24

Chwaraeon CAVC - Saesneg

2023/24

Chwaraeon CAVC - Cymraeg

2023/24