Busnes a Phroffesiynol

Ysgol Fusnes CAVC - datblygu eich gyrfa

Mae CAVC wedi’i achredu gan lawer o gyrff proffesiynol i gynnig amrywiaeth enfawr o gymwysterau, gan gynnwys CIM, CIPD, ILM, CILEX ac AAT. Felly os ydych chi ym maes Rheolaeth, Marchnata, Adnoddau Dynol, Cyfrifyddiaeth, Gweinyddu Busnes neu faes arall, mae cwrs ar eich cyfer chi.

Cyfle i ddysgu gyda thiwtoriaid arbenigol mewn amgylchedd ysgogol – gan eich helpu chi i feithrin eich gwybodaeth a’i rhoi ar waith yn eich gwaith.

Ein cyrsiau

CIM

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Tystysgrif Sylfaenol CIM mewn Marchnata Proffesiynol (CDP) L3 Rhan Amser 3 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Marchnata CIM – Marchnata Cynhwysol (CDP) L4 Rhan Amser 18 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Marchnata CIM – Technegau Marchnata Digidol (CDP) L4 Rhan Amser 15 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Marchnata CIM – Ymgyrchoedd Cynllunio (CDP) L4 Rhan Amser 11 Rhagfyr 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM - Arloesi mewn Marchnata L6 Rhan Amser 6 Rhagfyr 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM – Marchnata a Strategaeth Ddigidol L6 Rhan Amser 6 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L3 Rhan Amser 18 Medi 2023 20 Medi 2023 22 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol L5 Rhan Amser 21 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl L5 Rhan Amser 19 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifo

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cadw Cyfrifon - Dyfarniad L1 Rhan Amser 31 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflogres - Dyfarniad L1 Rhan Amser 8 Tachwedd 2023 Campws y Barri
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 19 Hydref 2023 1 Chwefror 2024 Campws y Barri
Tystysgrif AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L2 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cadw Cyfrifon (CDP) L2 Rhan Amser 8 Ionawr 2024 11 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg L2 Rhan Amser 27 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Uwch yr AAT mewn Cadw Cyfrifon (CDP) L3 Rhan Amser 7 Tachwedd 2023 8 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
L4 Rhan Amser 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg (CDP) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ein cyrsiau

Busnes A Gweinyddiaeth A Gwasanaeth Cwsmer

ILM

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Diploma - E-chwaraeon L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes – Tystysgrif Estynedig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Credyd a Chasgliadau (PLA) L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 19 Hydref 2023 1 Chwefror 2024 Campws y Barri
Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm L2 Rhan Amser 12 Hydref 2023 25 Ionawr 2024 23 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Arbenigwr Marchnata Chwiliad Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni am ddyddiadau Ar-lein
Arbenigwr Strategaeth a Chynllunio Digidol Ardystiedig DMI (Diploma Proffesiynol) (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni am ddyddiadau Ar-lein
Busnes - Tystysgrif Estynedig y Sefydliad Cenedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Cysylltwch â ni am ddyddiadau L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni am ddyddiadau Ar-lein
DMI Diploma Proffesiynol mewn Marchnata Digidol (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni am ddyddiadau Ar-lein
DMI Diploma Proffesiynol mewn Marchnata Digidol (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni am ddyddiadau Ar-lein
Rheoli Credydau a Chasgliadau (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Tystysgrif CII mewn Yswiriant (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Gweinyddu Busnes L4 Rhan Amser 6 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lefel 4 Diploma mewn Cyfraith ac Ymarfer Trawsgludwyr (PLA) L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
L5 Rhan Amser 28 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Portffolios (MoP®) Sylfaen ac Ymarferydd (PLA) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) Sylfaen ac Ymarferydd (PLA) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Lefel 6 Diploma mewn Cyfraith ac Ymarfer Trawsgludwyr (PLA) L6 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
ILM

ILM

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyrsiau Hyfforddi Lean Six Sigma (CDP) L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Egwyddor Rheoli Adnoddau Cynaliadwy (CDP) L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
APM Tystysgrif Gyflwyniadol PFQ (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Datblygwr Scrum (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
DiSC - Gwaith Arweinwyr L3 L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gweithle L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gwerthiant L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC Gwrthdaro Cynhyrchiol L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DiSC - Rheolaeth L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel3 ILM – Rheolwr Perfformiad L3 Rhan Amser 7 Chwefror 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM yn Dyfarniad Hyfforddi L3 Rhan Amser 14 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM Yr Hyrwyddwr Newid L3 Rhan Amser 10 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Level 3 ILM Rheolwr Gwasanaeth Cymorth L3 Rhan Amser 22 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Egwyddorion Rheoli Adnoddau Cynaliadwy (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Meistr Scrum (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Prince2 Agile® Sylfaen ac Ymarferydd (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Rheolaeth Rhaglen Agile - AgilePgM ® (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Sylfaen ac Ymarferwr Rheolaeth Prosiect Hyblyg (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Tystysgrif Sylfaen IEMA mewn Rheolaeth Amgylcheddol (CDP) L3 Rhan Amser 10 Gorffennaf 2023 9 Hydref 2023 Ar-lein
L5 Rhan Amser 7 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
APM Cymhwyster Rheoli Prosiect (PMQ) (PLA) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
DyfarniadLefel5 ILM ArweinyddEffeithiol L5 Rhan Amser 7 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLefel5 ILM Yr ArweinyddStrategol L5 Rhan Amser 13 Chwefror 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwregys Du Lean Six Sigma (CDP) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Gwregys Du Meistr (MBB) Lean Six Sigma (CDP) L6 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein