Cyrsiau i Oedolion

Datblygwch eich sgiliau. Datblygwch eich gyrfa, neu newidiwch yrfa.

Mae miloedd o oedolion yn dysgu gyda CAVC yn flynyddol.

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau sy’n datblygu eich sgiliau ac sy’n rhoi hwb i’ch gyrfa, neu eich galluogi i newid gyrfa.

Mae ein cyrsiau ar gyfer oedolion:

  • Yn dechrau drwy gydol y flwyddyn, er mwyn i’ch dysgu ffitio o gwmpas eich bywyd chi.
  • Wedi eu lleoli ledled Caerdydd a’r Fro, ac ar-lein – er mwyn i chi allu dysgu gartref, ar amser sy’n gweithio i chi.
  • Wedi eu haddysgu gan hyfforddwyr arbenigol, cyfeillgar – sy’n cynnig y gefnogaeth angenrheidiol i lwyddo

Gallech ddysgu AM DDIM - gydag ystod o gyllid ar gael ar gyfer oedolion cyflogedig a di-waith.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: cavc.ac.uk/parttimefunding

Dewiswch gwrs. Gwnewch gais heddiw.

Angen mwy o wybodaeth? Ewch i'n Sesiwn Cyngor Galw Heibio Cyrsiau i Oedolion ddydd Mercher 17 Ionawr (4.00pm - 7.00pm) ar Gampws Canol y Ddinas, Dumballs Road, CF10 5FE.

Porwch drwy ein cyrsiau o fewn y meysydd pwnc a restrir isod.

Wedi i chi ganfod y cwrs yr hoffech ei astudio, cliciwch ar y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ pinc, a byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â’r camau nesaf.

Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Rydym yn cynnig cyrsiau am ddim ar gyfer oedlion cyflogedig                                                                                                                     Gosed Cyfrif Dysgu Personol a chyrchu cymwysterau proffesiynol am ddim!