Cysiau Oedolion

Rhestr lawn o gyrsiau rhan-amser a chyrsiau proffesiynol i oedolion.

Bob blwyddyn mae miloedd o oedolion yn dysgu gyda CAVC. Rydym yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyrsiau i ddatblygu eich gyrfa neu newid swyddi, datblygu eich sgiliau neu ddiddordeb newydd.

Eleni rydym yn cynnig mwy o gyrsiau rhan-amser nag erioed o’r blaen.

Mae’r cyrsiau’n cychwyn o fis Medi ymlaen – ac mae lleoedd yn brin – felly gwnewch gais heddiw i ddechrau eich taith gyda CAVC.

Moduro

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir
L2 Rhan Amser 21 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trydan Cerbydau
L2 Rhan Amser 21 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Weldio Cerbydau Modur (Gyda'r nos)
L2 Rhan Amser 6 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Cerbydau Hybrid
L2 Rhan Amser 22 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Achrediad Technegydd Cerbydau Modur (ATA) a Thechnegydd Mecanyddol, Trydanol a Trim (MET)
L3 Rhan Amser 9 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Archwiliad IRTEC
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad ATA MET
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 16 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwiliad IRTEC
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio Cerbydau Ysgafn ATA
L3 Rhan Amser 8 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ATA Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 29 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DPP MOT
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Profwr MOT
L3 Rhan Amser 27 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheolwr MOT
L3 Rhan Amser 8 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Oeryddion Cerbydau Modur
L3 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Uwch-dechnegydd Paent ATA
L3 Rhan Amser 9 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth o Gerbydau Hybrid
L3 Rhan Amser 22 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwasanaethau Adeiladu & Pheirianneg

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol)
L1 Rhan Amser 20 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Teilsio Waliau a Lloriau - Dechreuwr
L1 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas
L1 Rhan Amser 2 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymarfer Siop Beiriannau
L1 Rhan Amser 2 Mawrth 2020 Campws y Barri
Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trydan Cartref Sylfaenol - Canolradd
L2 Rhan Amser 6 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT)
L3 Rhan Amser 24 Chwefror 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Lloriau - Blas
EL2 Rhan Amser 2 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio - Blas
EL3 Rhan Amser 21 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gweithredwr Adeiladu
L1 Llawn Amser 6 Ionawr 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno
L1 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro
L1 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Brics
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed ar Safle - NVQ
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro Hunan-ariannu
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L4 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylio Safleoedd - CIOB
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Safle Adeiladwaith - NVQ Diploma
L6 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGAU

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Almaeneg -TGAU
L2 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - TGAU
L2 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Eidaleg - TGAU
L2 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - TGAU
L2 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - TGAU
L2 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mandarin - TGAU
L2 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - TGAU
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sbaen - TGAU
L2 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Colur
L1 Rhan Amser 4 Mawrth 2020 Campws Dwyrain Caerdydd
Gwallt i Fyny
L1 Rhan Amser 20 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Barbro
L2 Rhan Amser 21 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Technoleg Ewinedd
L2 Rhan Amser 12 Hydref 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Colur Cosmetig
L2 Rhan Amser 2 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Ychwanegiadau Ewinedd
L2 Rhan Amser 22 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffasiwn a Cholur Ffotograffig
L3 Rhan Amser 25 Mai 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwallt Priodasol
L3 Rhan Amser 4 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapi Tylino Chwaraeon
L3 Rhan Amser 15 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol o fewn y Sector Gwallt a Harddwch
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Tylino Pen Indiaidd
L3 Rhan Amser 29 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Tystysgrif mewn Tylino Swedaidd
L3 Rhan Amser 1 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Rheoli Salon
L4 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino Chwaraeon
L4 Rhan Amser 18 Tachwedd 2020 Campws y Barri
Tystysgrif VTCT mewn Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol neu Arferion a Phrosesau Asesu
L4 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif VTCT mewn IPL (triniaeth laser ar gyfer adfywio'r croen a thynnu blew) Lefel 4 Rhan Amser
L4 Rhan Amser 20 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Diogelwch

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle
L2 Rhan Amser 6 Mai 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
L1 Rhan Amser 9 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Iaith Arwyddion Prydain
L1 Rhan Amser 29 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Cwrs llawn
L1 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Gwnsela
L2 Rhan Amser 8 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyn Mynediad at Nyrsio
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gofal (Craidd)
L2 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws y Barri
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Craidd)
L2 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela
L2 Rhan Amser 8 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela
L3 Rhan Amser 8 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig
L4 Rhan Amser 8 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Arlwyo a Lletygarwch

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gwaith Bar Proffesiynol
L2 Rhan Amser 23 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi a choginio pysgod
L2 Rhan Amser 30 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Barista
L2 Rhan Amser 9 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Crefft Siwgr: Blodau Siwgr Tymhorol ar gyfer yr Haf
L3 Rhan Amser 10 Chwefror 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bwyta'n Iach - Dysgu fel Teulu
EL3 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd
Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus a Theithio

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Criw Caban
L2 Rhan Amser 27 Ionawr 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Hyfforddwr Campfa
L2 Rhan Amser 6 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Personol
L3 Rhan Amser 8 Ionawr 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Addysgu a Dysgu a Hyfforddiant Athrawon

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Paratoi at Waith mewn Ysgolion
L1 Rhan Amser 2 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
CELTA (Tystysgrif addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill)
L5 Rhan Amser 22 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
PgCE / ProfCE mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
BA (Anrh) mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad (Ychwanegwch)
L6 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lefel A

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Astudiaethau Busnes - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG
L3 Rhan Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Cysiau Oedolion

Rhestr lawn o gyrsiau rhan-amser a chyrsiau proffesiynol i oedolion.

Sylfaen a Mynediad i Oedolion

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Sylfaen Oedolion
L2 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Biowyddorau
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ieithoedd

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS
L1 Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol
L1 Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Siarad Almaeneg
L1 EL3 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Siarad Eidaleg
L1 L2 EL3 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Siarad Ffrangeg
L1 EL3 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Siarad Sbaeneg
L1 EL3 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Cymunedol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Rheoli Ymddygiad Anodd
L2 Rhan Amser 27 Hydref 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth a Bywyd
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd