Cysiau Oedolion

Rhestr lawn o gyrsiau rhan-amser a chyrsiau proffesiynol i oedolion.

Bob blwyddyn mae miloedd o oedolion yn dysgu gyda CAVC. Rydym yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyrsiau i ddatblygu eich gyrfa neu newid swyddi, datblygu eich sgiliau neu ddiddordeb newydd.

Eleni rydym yn cynnig mwy o gyrsiau rhan-amser nag erioed o’r blaen.

Mae’r cyrsiau’n cychwyn o fis Medi ymlaen – ac mae lleoedd yn brin – felly gwnewch gais heddiw i ddechrau eich taith gyda CAVC.

Moduro

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir
L2 Rhan Amser 23 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cerbydau
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 23 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Weldio Cerbydau Modur (Dyddiau Sadwrn)
L2 Rhan Amser 2 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Weldio Cerbydau Modur (Gyda'r nos)
L2 Rhan Amser 4 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Cerbydau Hybrid
L2 Rhan Amser 16 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Achrediad Technegydd Cerbydau Modur (ATA) a Thechnegydd Mecanyddol, Trydanol a Trim (MET)
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 18 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Archwiliad IRTEC
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad ATA MET
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 7 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwiliad IRTEC
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio Cerbydau Ysgafn ATA
L3 Rhan Amser 6 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ATA Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 16 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DPP MOT
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Profwr MOT
L3 Rhan Amser 21 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheolwr MOT
L3 Rhan Amser 4 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Oeryddion Cerbydau Modur
L3 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Uwch-dechnegydd Paent ATA
L3 Rhan Amser 24 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth o Gerbydau Hybrid
L3 Rhan Amser 16 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwasanaethau Adeiladu & Pheirianneg

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol)
L1 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Teilsio Waliau a Lloriau - Dechreuwr
Cwrs llawn
L1 Rhan Amser 13 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas
Cwrs llawn
L1 Rhan Amser 4 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymarfer Siop Beiriannau
L1 Rhan Amser 2 Mawrth 2020 Campws y Barri
Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trydan Cartref Sylfaenol - Canolradd
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 6 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT)
L3 Rhan Amser 24 Chwefror 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Lloriau - Blas
Cwrs llawn
EL2 Rhan Amser 4 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio - Blas
EL3 Rhan Amser 30 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gweithredwr Adeiladu
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno
L1 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L1 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Brics
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed ar Safle - NVQ
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro Hunan-ariannu
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Saer
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
Cwrs llawn
L4 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylio Safleoedd - CIOB
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L4 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Safle Adeiladwaith - NVQ Diploma
L6 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TGAU

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Almaeneg -TGAU
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - TGAU
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Eidaleg - TGAU
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - TGAU
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - TGAU
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mandarin - TGAU
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - TGAU
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sbaen - TGAU
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Colur
L1 Rhan Amser 4 Mawrth 2020 Campws Dwyrain Caerdydd
Gwallt i Fyny
L1 Rhan Amser 20 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Barbro
L2 Rhan Amser 23 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Technoleg Ewinedd
L2 Rhan Amser 14 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Colur Cosmetig
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Ychwanegiadau Ewinedd
L2 Rhan Amser 22 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwallt Priodasol
L3 Rhan Amser 4 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapi Tylino Chwaraeon
L3 Rhan Amser 17 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol o fewn y Sector Gwallt a Harddwch
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Tylino Pen Indiaidd
L3 Rhan Amser 29 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Tystysgrif mewn Tylino Swedaidd
L3 Rhan Amser 1 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Tylino Chwaraeon
L4 Rhan Amser 20 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif VTCT mewn IPL (triniaeth laser ar gyfer adfywio'r croen a thynnu blew) Lefel 4 Rhan Amser
L4 Rhan Amser 22 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Diogelwch

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle
L2 Rhan Amser 6 Mai 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
L3 Rhan Amser 3 Rhagfyr 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
L1 Rhan Amser 21 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Chwarae a Datblygiad Plant
L1 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Ofal Corfforol Babanod
L1 Rhan Amser 21 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Weithgareddau Creadigol ar gyfer Datblygiad Plant
L1 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Pwysigrwydd Chwarae mewn Datblygiad Plentyn
L1 Rhan Amser 18 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Magu Plant
L1 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
L1 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Gwnsela
L2 Rhan Amser 12 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyn Mynediad at Nyrsio
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 4 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 10 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 10 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L4 Rhan Amser 10 Medi 2019 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd
L5 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylio ym maes Cwnsela Therapiwtig
L6 Rhan Amser 10 Hydref 2019 Campws y Barri
Arlwyo a Lletygarwch

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Addurno Cacennau a Chrefft Siwgr
L1 Rhan Amser 4 Tachwedd 2019 Campws y Barri
Bwyd Eidalaidd ar gyfer parti cinio
L1 Rhan Amser 9 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bwyd Indiaidd ar gyfer parti cinio
L1 Rhan Amser 19 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bwyd Tsieineaidd ar gyfer parti cinio
L1 Rhan Amser 25 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Fwyta’n Iach
L1 Rhan Amser 20 Ebrill 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi a choginio cig a dofednod
L1 Rhan Amser 25 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
L2 Rhan Amser 23 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Coginio Proffesiynol
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 10 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Bar Proffesiynol
L2 Rhan Amser 23 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi a choginio pysgod
L2 Rhan Amser 2 Rhagfyr 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi Prydau Llysieuol Symls
L2 Rhan Amser 28 Ionawr 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Gwneud Cacennau - Paratoi a Choginio'ch Pwdin Nadolig a'ch Cacen Nadolig
L2 Rhan Amser 14 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Crefft Siwgr: Blodau Siwgr Tymhorol ar gyfer yr Haf
L3 Rhan Amser 10 Chwefror 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus a Theithio

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Criw Caban
L2 Rhan Amser 10 Medi 2019 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Addysgu a Dysgu a Hyfforddiant Athrawon

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Paratoi at Waith mewn Ysgolion
L1 Rhan Amser 12 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
CELTA (Tystysgrif addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill)
L5 Rhan Amser 30 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
PgCE / ProfCE mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol
L5 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BA (Anrh) mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad (Ychwanegwch)
L6 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu
L6 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws y Barri
Lefel A

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Astudiaethau Busnes - AL
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Astudiaethau Busnes - UG
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - A2
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - UG
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cemeg - UG
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth - UG
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - UG
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llenyddiaeth Saesneg - AL
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - A2
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - UG
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sbaeneg - UG
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Seicoleg - UG
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Y Gyfraith - AL
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Sylfaen a Mynediad i Oedolion

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Sylfaen Oedolion
L2 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Biowyddorau
L3 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ieithoedd

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Siarad Almaeneg
L1 Rhan Amser 1 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Siarad Ffrangeg
L1 Rhan Amser 1 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Siarad Sbaeneg
L1 Rhan Amser 1 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS
L1 Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Saesneg Cyffredinol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol
L1 Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Siarad Eidaleg
L1 L2 Rhan Amser 1 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Cymunedol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Rheoli Ymddygiad Anodd
L2 Rhan Amser 29 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth a Bywyd
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Dwyrain Caerdydd