UCAS Extra

Cyfle arall i ymgeisio i astudio ar gwrs addysg uwch yn CAVC ym mis Medi.

Mae UCAS Extra yn gyfle arall i chi astudio ar gwrs addysg uwch. Mae’r gwasanaeth ar gael ar hyn o bryd ac yn cau ar 4 Gorffennaf. Os ydych wedi defnyddio pob un o’ch pum dewis ar eich cais UCAS gwreiddiol ac os nad ydych wedi cael cynnig, bydd posibilrwydd i chi ychwanegu ‘chweched’ dewis am ddim gan ddefnyddio UCAS Extra. Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych wedi newid eich meddwl ynglŷn â’ch dewisiadau gwreiddiol ar ôl gwrthod dewisiadau. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi aros tan y system Glirio ym mis Awst i sicrhau lle. 

Mewngofnodwch i’ch cyfrif UCAS Track a byddwch yn cael gwybod a ydych yn gymwys i gael dewis Ychwanegol. Cyn penderfynu ar eich dewis Ychwanegol, mae’n werth cysylltu â ni naill ai drwy ffonio 02920 250430 neu anfon e-bost i drafod eich cais.  

Mae mwy o wybodaeth am y broses UCAS Extra ar gael ar wefan UCAS.

Y Celfyddydau,, Dylunio ac Amlgyfrwng

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Diploma Proffesiynol Ymarfer Perfformiad L4 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr L4 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymarfer Technegol a Chynhyrchu - Diploma Proffesiynol (Ffilm a Ffotograffiaeth) L4 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Llawn Amser 25 Medi 2023 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Rhan Amser 25 Medi 2023 Campws y Barri
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol) L6 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes a TG

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
HND mewn Busnes L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Cyfrifiadura L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch L6 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a Pheirianneg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L4 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Gwasanaethau Adeiladu (Trydanol) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Peirianneg L4 Rhan Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HNC mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Gwresogi, Awyru & Aerdymheru) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND Peirianneg Sifil L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND Peirianneg Sifil L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Peirianneg Awyrenegol L5 Llawn Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
BEng (Hons) mewn Peirianneg Awyrennau L6 Llawn Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau L4 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd) L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd sylfaen mewn Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Seicoleg L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gradd Sylfaen mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Dadansoddi Cymhwysol mewn Perfformiad Pêl-droed L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Addysg Athrawon a Blynyddoedd Cynnar

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gradd sylfaen mewn Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu L5 Rhan Amser 14 Medi 2023 Campws y Barri
PgCE / ProfCE mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol L5 Rhan Amser 12 Medi 2023 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Graddedig Proffesiynol (TGP) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (TAR) L6 Rhan Amser 12 Medi 2023 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri