Clirio 2023

Nid yw'n rhy hwyr i ymgeisio i astudio ar gwrs addysg uwch yn CAVC ym mis Medi.

Mae Clirio 2023 nawr ar agor. Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais am gwrs AU gyda ni i ddechrau ym mis Medi.  Mae'r cyrsiau i gyd sy'n ymddangos ar gael drwy Clirio.

Am gymorth ffoniwch y llinell glirio ar: 02920 250 382.

Mae mwy o wybodaeth am y broses Clirio ar gael ar wefan UCAS.

Y Celfyddydau,, Dylunio ac Amlgyfrwng

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
HNC mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr L4 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen L5 Llawn Amser 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
DipHE mewn Perfformio a Recordio L5 Llawn Amser 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau L5 Llawn Amser 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch L5 Llawn Amser 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Cerddoriaeth Perfformio a Recordio (Atodol) L6 Llawn Amser 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes a TG

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
HND mewn Busnes L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Cyfrifiadura L5 Rhan Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri
BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch L6 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a Pheirianneg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
HNC mewn Mesur Meintiau L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Peirianneg L4 Rhan Amser 16 Medi 2024 Campws y Barri
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC Peirianneg Awyrofod L4 Rhan Amser 16 Medi 2024 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HND Peirianneg Sifil L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Peirianneg Awyrenegol L5 Llawn Amser 16 Medi 2024 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HND mewn Peirianneg Sifil L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Rheoli Adeiladu L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND Peirianneg Awyrofod L5 Rhan Amser 16 Medi 2024 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
BEng (Hons) mewn Peirianneg Awyrennau L6 Llawn Amser 17 Medi 2024 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Ychwanegiad at Radd HND, BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennau gan Brifysgol Kingston L6 Llawn Amser 17 Medi 2024 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Tystysgrif Genedlaethol Uwch Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar L4 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch Gwaith Cymdeithasol a Chymunedol L4 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch Ymarfer Gofal Iechyd L4 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd) L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Seicoleg L5 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws y Barri
Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gradd Sylfaen mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Dadansoddi Cymhwysol mewn Perfformiad Pêl-droed L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri
Addysg Athrawon a Blynyddoedd Cynnar

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gradd sylfaen mewn Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Proffesiynol (ProfCE) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET) L5 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
TAR gyda Chymraeg L6 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Graddedig Proffesiynol (TGP) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (TAR) L6 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri