Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Am Gelf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Trowch eich angerdd am gelf, dylunio ac amlgyfrwng yn yrfa yn y dyfodol. Mae CAVC yn un o’r darparwyr cyrsiau diwydiant creadigol mwyaf yn y wlad. Mae ein cyrsiau yn datblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth ac yn eich annog i roi cynnig ar wahanol dechnegau i ddod o hyd i’ch arbenigedd o ddewis, a gyrfa bosibl yn y dyfodol. Byddwch yn dysgu am gelf, print, ffotograffiaeth, ffilm, ffasiwn, Dylunio 3D a Mac yn ein hystafelloedd amlgyfrwng gyda’n hathrawon arbenigol. Mae yna gyfleoedd gwych i gysylltu â chyflogwyr, gweithio ar brosiectau byw gyda chleientiaid go iawn, mynychu dosbarthiadau meistr, cymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau a gwneud teithiau diwylliannol a diwydiant i gefnogi eich datblygiad yn ystod eich cwrs.

Eich CAVC

Mae myfyrwyr ar gyrsiau celf, dylunio ac amlgyfrwng yn cael cynnig cyfleoedd cyffrous i gefnogi eu cynnydd. Datblygu arddangosfeydd mewn lleoliadau proffil uchel, gweithio ar friffiau byw gyda chyflogwyr a thrwy ffyrdd unigryw o ddatblygu ac arddangos eu gwaith.

Eich Diwydiant

Y diwydiannau Creadigol yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf, gyda 56,000 o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru a throsiant blynyddol o £2.2 biliwn. O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir y bydd bron i 3,250 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2026 a chyflogau cyfartalog o dros £31,500 ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. (Lightcast, 2022).

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr celf, dylunio ac amlgyfrwng yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ledled y DU, gan gynnwys lleoliadau celfyddydol enwog megis Central Saint Martins a Goldsmiths. Mae CCAF hefyd yn cynnig set unigryw o Raddau Sylfaen i symud ymlaen iddynt gan gynnwys Celf a Dylunio Gemau, Dylunio Graffig a Dylunio Cynnyrch. Mae eraill yn defnyddio eu portffolios, diwydiant a phrofiad eraill i gamu’n syth i gyflogaeth mewn meysydd fel Dylunio Graffig, Dylunio Gwefan, Datblygu Cynnwys a Chynhyrchu Cyfryngau.

Cyrsiau Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Celf a Dylunio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Cerameg L1 Rhan Amser 3 Hydref 2024 Campws y Barri
Celf a Dylunio L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio Llawn Amser L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Argraffu 3D ar gyfer Busnesau Bach L3 Rhan Amser 5 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
Ffotograffiaeth - 90 Credyd L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llunio a Dylunio L3 Rhan Amser 19 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Graffeg a Dylunio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Argraffu 3D ar gyfer Busnesau Bach L3 Rhan Amser 5 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas
Cyflwyniad i CAD/CAM L3 Rhan Amser 8 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio (3D) L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfryngau Creadigol a Ffasiwn

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cerameg L1 Rhan Amser 3 Hydref 2024 Campws y Barri
Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddigidol L2 Rhan Amser 6 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddogfennol L2 Rhan Amser 18 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Golygu Lluniau i Ffotograffwyr Digidol L2 Rhan Amser 16 Ionawr 2025 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Amlgyfrwng (Cyfryngau Rhyngweithiol) L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Ffasiwn L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adobe Photoshop Uwch L4 Rhan Amser 9 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas
Adobe Premiere Pro (PLA) Uwch L4 Rhan Amser 7 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas
Ymarfer Technegol a Chynhyrchu - Diploma Proffesiynol (Ffilm a Ffotograffiaeth) L4 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Graddau Sylfaen

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
DipHE mewn Perfformio a Recordio L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio (Atodol) L6 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd