Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Am Gelf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ac yn gadael i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau i ddod o hyd i’ch arbenigedd dewisol a’ch gyrfa bosibl yn y dyfodol. Rydych chi’n dysgu yn ein stiwdios arbenigol gwych gan gynnwys celf, print, ffotograffiaeth, ffilm, ffasiwn, Dylunio 3D ac ystafelloedd Mac ac amlgyfrwng. Mae ein Hacademi Celfyddydau Creadigol newydd sbon yn darparu gofod pwrpasol, cyfleusterau arbenigol ac amgylchedd ysbrydoledig sy’n eich galluogi i wireddu’ch gweledigaethau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yw coleg sefydlu’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yng Nghymru — sy’n cynnig cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gysylltu â chyflogwyr. Byddwch hefyd yn cael cyfle yn ystod eich cwrs i weithio ar brosiectau byw gyda chleientiaid go iawn. 

Eich CAVC

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i ennill profiad o weithio ar friff go iawn yn datblygu arddangosfeydd ar gyfer lleoliadau enwog fel Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru a datblygu gwaith ar gyfer prosiectau a sefydliadau proffil uchel fel City of the Unexpected Roald Dahl, Arena Motorpoint, BBC Introduction, BBC Digital a’r Tyˆ Opera Brenhinol.

Eich Diwydiant

Y diwydiannau creadigol yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf ng Nghymru gyda throsiant blynyddol o £1.9 biliwn. O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018). Roedd y cyflog cyfartalog o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros £30,000. (EMSI, 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau prifysgol ledled y DU, yn ogystal â’r ystod wych o Raddau Sylfaen rydym ni’n eu cynnig yn CAVC mewn pynciau megis Ffilm, Celf Gemau a Dylunio Gemau, Ffotograffiaeth a Cherddoriaeth. Mae eraill yn defnyddio’r profiad y maen nhw wedi’i ennill ar eu cwrs i fynd yn syth i gyflogaeth mewn meysydd fel Dylunio Graffig, Dylunio Gwefannau a Chynhyrchu Cyfryngau.

Cyrsiau Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Celf a Dylunio

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Celf a Dylunio
L1 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Celf a Dylunio - Diploma Technegol
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio Llawn Amser
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Celf a Dylunio
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Celf a Dylunio - Sylfaen
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Creative Arts Academy
Ffotograffiaeth - 90 Credyd
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffig a Chynnyrch a Ffotograffiaeth

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Dylunio - 90 Credyd
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Fodelu 3D
L4 Rhan Amser 1 Tachwedd 2021 2 Mai 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfryngau Creadigol

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Argraffu Sgrin
L3 Rhan Amser 1 Tachwedd 2021 2 Mai 2022 Campws y Barri
Cyflwyniad i Luniadu (CDP)
L3 Rhan Amser 1 Tachwedd 2021 2 Mai 2022 Campws y Barri Creative Arts Academy
Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio ar gyfer Amlgyfrwng
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Ffasiwn
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Graddau Sylfaen

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Celf a Dylunio - Sylfaen
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Creative Arts Academy
Ffotograffiaeth Tirlun
L3 Rhan Amser 1 Tachwedd 2021 2 Mai 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Fodelu 3D
L4 Rhan Amser 1 Tachwedd 2021 2 Mai 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goleuo Stiwdio (Ffotograffiaeth)
L4 Rhan Amser 1 Tachwedd 2021 2 Mai 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Artistig Proffesiynol
L4 Rhan Amser 1 Tachwedd 2021 2 Mai 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Creative Arts Academy
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Rhan Amser 13 Medi 2021 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ffilm
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol
L5 Llawn Amser 6 Medi 2021 Creative Arts Academy
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol)
L6 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd