Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Am Gelf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ac yn gadael i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau i ddod o hyd i’ch arbenigedd dewisol a’ch gyrfa bosibl yn y dyfodol. Rydych chi’n dysgu yn ein stiwdios arbenigol gwych gan gynnwys celf, print, ffotograffiaeth, ffilm, ffasiwn, Dylunio 3D ac ystafelloedd Mac ac amlgyfrwng. Mae ein Hacademi Celfyddydau Creadigol newydd sbon yn darparu gofod pwrpasol, cyfleusterau arbenigol ac amgylchedd ysbrydoledig sy’n eich galluogi i wireddu’ch gweledigaethau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yw coleg sefydlu’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yng Nghymru — sy’n cynnig cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gysylltu â chyflogwyr. Byddwch hefyd yn cael cyfle yn ystod eich cwrs i weithio ar brosiectau byw gyda chleientiaid go iawn. 

Eich CAVC

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i ennill profiad o weithio ar friff go iawn yn datblygu arddangosfeydd ar gyfer lleoliadau enwog fel Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru a datblygu gwaith ar gyfer prosiectau a sefydliadau proffil uchel fel City of the Unexpected Roald Dahl, Arena Motorpoint, BBC Introduction, BBC Digital a’r Tyˆ Opera Brenhinol.

Eich Diwydiant

Y diwydiannau creadigol yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf ng Nghymru gyda throsiant blynyddol o £1.9 biliwn. O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018). Roedd y cyflog cyfartalog o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros £30,000. (EMSI, 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau prifysgol ledled y DU, yn ogystal â’r ystod wych o Raddau Sylfaen rydym ni’n eu cynnig yn CAVC mewn pynciau megis Ffilm, Celf Gemau a Dylunio Gemau, Ffotograffiaeth a Cherddoriaeth. Mae eraill yn defnyddio’r profiad y maen nhw wedi’i ennill ar eu cwrs i fynd yn syth i gyflogaeth mewn meysydd fel Dylunio Graffig, Dylunio Gwefannau a Chynhyrchu Cyfryngau.

Cyrsiau Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Celf a Dylunio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio L1 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Celf a Dylunio - Diploma Technegol L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio Llawn Amser L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
Ffotograffiaeth - 90 Credyd L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llunio a Dylunio (CDP) L3 Rhan Amser 19 Ionawr 2023 6 Ebrill 2023 6 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffig a Chynnyrch a Ffotograffiaeth

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Dylunio (3D) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Fodelu 3D L4 Rhan Amser 7 Tachwedd 2022 8 Mai 2023 17 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfryngau Creadigol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol L1 Rhan Amser 19 Medi 2022 24 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddigidol L2 Rhan Amser 9 Mehefin 2022 19 Ionawr 2023 6 Ebrill 2023 6 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas
Ffotograffiaeth Ddigidol L2 Rhan Amser 19 Medi 2022 24 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddogfennol L2 Rhan Amser 19 Ionawr 2023 6 Ebrill 2023 6 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas
Cyfryngau Creadigol Ffonau Clyfar: Technegau Creu Ffilmiau (CDP) L3 Rhan Amser 9 Mehefin 2022 Ar-lein
Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Amlgyfrwng (Cyfryngau Rhyngweithiol) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Ffasiwn L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adobe After Effects (CDP) L4 Rhan Amser 7 Tachwedd 2022 16 Ionawr 2023 27 Mawrth 2023 22 Mai 2023 Campws Canol y Ddinas
Adobe Photoshop (CDP) L4 Rhan Amser 3 Hydref 2022 5 Rhagfyr 2022 6 Mawrth 2023 2 Mai 2023 Campws Canol y Ddinas
Adobe Premier Pro (CDP) L4 Rhan Amser 26 Medi 2022 28 Tachwedd 2022 6 Chwefror 2023 17 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas
Avid Media Composer v.2019/20 (CPD) - MC101 & MC110 L5 Rhan Amser 23 Medi 2022 13 Ionawr 2023 Campws Canol y Ddinas
Avid Media Composer v.2019/20 Fundamentals I (MC101) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas
Avid Pro Tools v.12.8 (CPD) - PT101 & PT110 L5 Rhan Amser 22 Medi 2022 12 Ionawr 2023 Campws Canol y Ddinas
Avid Pro Tools v.12.8 Fundamentals I (PT101) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas
Graddau Sylfaen

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
Cyflwyniad i Fodelu 3D L4 Rhan Amser 7 Tachwedd 2022 8 Mai 2023 17 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes (CDP) L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ffilm L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol L5 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol) L6 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd