Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Am Gelf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ac yn gadael i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau i ddod o hyd i’ch arbenigedd dewisol a’ch gyrfa bosibl yn y dyfodol. Rydych chi’n dysgu yn ein stiwdios arbenigol gwych gan gynnwys celf, print, ffotograffiaeth, ffilm, ffasiwn, Dylunio 3D ac ystafelloedd Mac ac amlgyfrwng. Mae ein Hacademi Celfyddydau Creadigol newydd sbon yn darparu gofod pwrpasol, cyfleusterau arbenigol ac amgylchedd ysbrydoledig sy’n eich galluogi i wireddu’ch gweledigaethau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yw coleg sefydlu’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yng Nghymru — sy’n cynnig cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gysylltu â chyflogwyr. Byddwch hefyd yn cael cyfle yn ystod eich cwrs i weithio ar brosiectau byw gyda chleientiaid go iawn. 

Eich CAVC

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i ennill profiad o weithio ar friff go iawn yn datblygu arddangosfeydd ar gyfer lleoliadau enwog fel Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru a datblygu gwaith ar gyfer prosiectau a sefydliadau proffil uchel fel City of the Unexpected Roald Dahl, Arena Motorpoint, BBC Introduction, BBC Digital a’r Tyˆ Opera Brenhinol.

Eich Diwydiant

Y diwydiannau creadigol yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf ng Nghymru gyda throsiant blynyddol o £1.9 biliwn. O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018). Roedd y cyflog cyfartalog o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros £30,000. (EMSI, 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau prifysgol ledled y DU, yn ogystal â’r ystod wych o Raddau Sylfaen rydym ni’n eu cynnig yn CAVC mewn pynciau megis Ffilm, Celf Gemau a Dylunio Gemau, Ffotograffiaeth a Cherddoriaeth. Mae eraill yn defnyddio’r profiad y maen nhw wedi’i ennill ar eu cwrs i fynd yn syth i gyflogaeth mewn meysydd fel Dylunio Graffig, Dylunio Gwefannau a Chynhyrchu Cyfryngau.

Cyrsiau Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Celf a Dylunio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Celf a Dylunio L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio Llawn Amser L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
Ffotograffiaeth - 90 Credyd L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llunio a Dylunio L3 Rhan Amser 19 Ionawr 2024 19 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Graffeg a Dylunio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i CAD/CAM L3 Rhan Amser 8 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio (3D) L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfryngau Creadigol a Ffasiwn

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol L1 Rhan Amser 15 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Golygu Lluniau i Ffotograffwyr Digidol L1 L2 Rhan Amser 17 Ionawr 2024 16 Ionawr 2025 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddigidol L2 Rhan Amser 18 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddogfennol L2 Rhan Amser 24 Ionawr 2024 18 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Amlgyfrwng (Cyfryngau Rhyngweithiol) L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Ffasiwn L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adobe After Effects (CDP) L4 Rhan Amser 8 Chwefror 2024 11 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Adobe Photoshop (PLA) Uwch L4 Rhan Amser 5 Rhagfyr 2023 7 Mawrth 2024 9 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas
Adobe Premiere Pro (PLA) Uwch L4 Rhan Amser 9 Ionawr 2024 5 Mawrth 2024 7 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas
Avid Pro Tools v.12.8 (CPD) - PT101 & PT110 L5 Rhan Amser 11 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas
Graddau Sylfaen

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
Cyflwyniad i CAD/CAM L3 Rhan Amser 8 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol) L6 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd