Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Am Gelf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ac yn gadael i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau i ddod o hyd i’ch arbenigedd dewisol a’ch gyrfa bosibl yn y dyfodol. Rydych chi’n dysgu yn ein stiwdios arbenigol gwych gan gynnwys celf, print, ffotograffiaeth, ffilm, ffasiwn, Dylunio 3D ac ystafelloedd Mac ac amlgyfrwng. Mae ein Hacademi Celfyddydau Creadigol newydd sbon yn darparu gofod pwrpasol, cyfleusterau arbenigol ac amgylchedd ysbrydoledig sy’n eich galluogi i wireddu’ch gweledigaethau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yw coleg sefydlu’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yng Nghymru — sy’n cynnig cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gysylltu â chyflogwyr. Byddwch hefyd yn cael cyfle yn ystod eich cwrs i weithio ar brosiectau byw gyda chleientiaid go iawn. 

Eich CAVC

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i ennill profiad o weithio ar friff go iawn yn datblygu arddangosfeydd ar gyfer lleoliadau enwog fel Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru a datblygu gwaith ar gyfer prosiectau a sefydliadau proffil uchel fel City of the Unexpected Roald Dahl, Arena Motorpoint, BBC Introduction, BBC Digital a’r Tyˆ Opera Brenhinol.

Eich Diwydiant

Y diwydiannau creadigol yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf ng Nghymru gyda throsiant blynyddol o £1.9 biliwn. O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018). Roedd y cyflog cyfartalog o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros £30,000. (EMSI, 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau prifysgol ledled y DU, yn ogystal â’r ystod wych o Raddau Sylfaen rydym ni’n eu cynnig yn CAVC mewn pynciau megis Ffilm, Celf Gemau a Dylunio Gemau, Ffotograffiaeth a Cherddoriaeth. Mae eraill yn defnyddio’r profiad y maen nhw wedi’i ennill ar eu cwrs i fynd yn syth i gyflogaeth mewn meysydd fel Dylunio Graffig, Dylunio Gwefannau a Chynhyrchu Cyfryngau.

Cyrsiau Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Celf a Dylunio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Celf a Dylunio - Diploma Technegol L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio Llawn Amser L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Celf a Dylunio L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
Ffotograffiaeth - 90 Credyd L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llunio a Dylunio L3 Rhan Amser 19 Ionawr 2023 21 Ebrill 2023 6 Gorffennaf 2023 18 Ionawr 2024 19 Ebrill 2024 4 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffig a Chynnyrch a Ffotograffiaeth

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Argraffu 3D L1 Rhan Amser 17 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Fodelu 3D L3 Rhan Amser 10 Mai 2023 17 Gorffennaf 2023 8 Tachwedd 2023 8 Mai 2024 15 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio (3D) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffeg L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfryngau Creadigol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol L1 Rhan Amser 16 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddigidol L2 Rhan Amser 18 Ionawr 2023 19 Ebrill 2023 6 Gorffennaf 2023 18 Ionawr 2024 18 Ebrill 2024 4 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas
Ffotograffiaeth Ddigidol L2 Rhan Amser 19 Ionawr 2023 7 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddogfennol L2 Rhan Amser 18 Ionawr 2023 20 Ebrill 2023 6 Gorffennaf 2023 18 Ionawr 2024 18 Ebrill 2024 4 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas
L3 Rhan Amser 17 Ionawr 2023 Ar-lein
Cyfryngau Creadigol Ffonau Clyfar: Marchnata a Hysbysebu (CDP) L3 Rhan Amser 21 Mawrth 2023 Ar-lein
Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Amlgyfrwng (Cyfryngau Rhyngweithiol) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Ffasiwn L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adobe After Effects (CDP) L4 Rhan Amser 6 Chwefror 2023 17 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas
Adobe Photoshop (CDP) L4 Rhan Amser 6 Mawrth 2023 8 Mai 2023 Campws Canol y Ddinas
Adobe Premier Pro (CDP) L4 Rhan Amser 16 Ionawr 2023 27 Mawrth 2023 22 Mai 2023 Campws Canol y Ddinas
Avid Media Composer v.2019/20 (CPD) - MC101 & MC110 L5 Rhan Amser 13 Ionawr 2023 Campws Canol y Ddinas
Avid Media Composer v.2019/20 Fundamentals I (MC101) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas
Avid Pro Tools v.12.8 (CPD) - PT101 & PT110 L5 Rhan Amser 12 Ionawr 2023 Campws Canol y Ddinas
Avid Pro Tools v.12.8 (CPD) - PT101 & PT110 L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas
Graddau Sylfaen

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Celf a Dylunio - Sylfaen L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
Cyflwyniad i Fodelu 3D L3 Rhan Amser 10 Mai 2023 17 Gorffennaf 2023 8 Tachwedd 2023 8 Mai 2024 15 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol) L6 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd