Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Am Gelf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau'n datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ac yn gyfle i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau i ddod o hyd i'ch arbenigedd o ddewis a gyrfa yn y dyfodol o bosib. Byddwch yn dysgu yn ein stiwdios arbenigol gwych, gan gynnwys ystafelloedd celf, argraffu, ffotograffiaeth, ffilm, ffasiwn, Dylunio 3D a Mac ac amlgyfrwng rhagorol. CAVC yw coleg sylfaen yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer y Creadigol a'r Diwylliannol yng Nghymru – yn darparu cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gysylltu gyda chyflogwyr. Hefyd rydych yn cael cyfle i weithio ar brosiectau byw yn ystod eich cwrs gyda sefydliadau proffil uchel fel Oxfam Boutique a Chlwb Pel Droed Dinas Caerdydd, ac mae'r rhain i gyd yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer cyflogaeth, Rydyn ni'n cynnig cyrsiau yn y maes hwn ar wahanol lefelau, gan gynnwys Graddau Sylfaen mewn meysydd fel Ffilm, Fideo, Ffotograffiaeth, Ffasiwn Steilio a Thechnoleg Cerddoriaeth Bobolgaidd.

EichCAVC

Y llynedd cafodd y cyrsiau Celf a Dylunio yn CAVC gyfradd lwyddo o 91%. Mae hynny 6% yn uwch na'r cymharydd cenedlaethol.

EichDiwydiant

Mae'r diwydiannau creadigol yn cynyddu! Gyda mwy nag 1.8m o swyddi yn y DU a 51,000 o'r rhain yng Nghymru. Amcangyfrifon Economaidd Diwydiannau Creadigol DCMS 2015.

EichDyfodol

Mae myfyrwyr yn mynd ymlaeb i gael gwaith mewn meysydd fel Dylunio Graffeg, Dylunio Gwefannau a Chynhyrchu'r Cyfryngau. Hefyd mae cyfle i gael cefnogaeth yn y coleg i sefydlu eich busnes eich hun a gwerthu eich gwaith pan fyddwch yn gadael.

Cyrsiau Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Celf a Dylunio

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Archwilio Cyfryngau Creadigol
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Celf a Dylunio - Diploma Technegol
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio Llawn Amser
L2 Llawn Amser 3 Medi 2020 Campws y Barri
Celf a Dylunio
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Celf a Dylunio - Sylfaen
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio i Oedolion
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Ffotograffiaeth - 90 Credyd
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffig a Chynnyrch a Ffotograffiaeth

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Dylunio - 90 Credyd
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffig
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Fodelu 3D
L4 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Creative Arts Academy
Cyfryngau Creadigol

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Creadigol a'r Cyfryngau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfryngau Creadigol (Dylunio Rhyngweithiol / Amlgyfrwng)
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Dylunio Ffasiwn
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Graddau Sylfaen

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Celf a Dylunio - Sylfaen
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Cyflwyniad i Fodelu 3D
L4 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Creative Arts Academy
Goleuo Stiwdio (Ffotograffiaeth)
L4 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Creative Arts Academy
Sgiliau Artistig Proffesiynol
L4 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Creative Arts Academy
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Tirlun
L5 Rhan Amser 10 Ionawr 2021 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ffilm
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) - BA (Anrhydedd)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd