Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Am Gelf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau'n datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ac yn gyfle i chi roi cynnig ar wahanol dechnegau i ddod o hyd i'ch arbenigedd o ddewis a gyrfa yn y dyfodol o bosib. Byddwch yn dysgu yn ein stiwdios arbenigol gwych, gan gynnwys ystafelloedd celf, argraffu, ffotograffiaeth, ffilm, ffasiwn, Dylunio 3D a Mac ac amlgyfrwng rhagorol. CAVC yw coleg sylfaen yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer y Creadigol a'r Diwylliannol yng Nghymru – yn darparu cyfleoedd gwych i fyfyrwyr gysylltu gyda chyflogwyr. Hefyd rydych yn cael cyfle i weithio ar brosiectau byw yn ystod eich cwrs gyda sefydliadau proffil uchel fel Oxfam Boutique a Chlwb Pel Droed Dinas Caerdydd, ac mae'r rhain i gyd yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer cyflogaeth, Rydyn ni'n cynnig cyrsiau yn y maes hwn ar wahanol lefelau, gan gynnwys Graddau Sylfaen mewn meysydd fel Ffilm, Fideo, Ffotograffiaeth, Ffasiwn Steilio a Thechnoleg Cerddoriaeth Bobolgaidd.

EichCAVC

Y llynedd cafodd y cyrsiau Celf a Dylunio yn CAVC gyfradd lwyddo o 91%. Mae hynny 6% yn uwch na'r cymharydd cenedlaethol.

EichDiwydiant

Mae'r diwydiannau creadigol yn cynyddu! Gyda mwy nag 1.8m o swyddi yn y DU a 51,000 o'r rhain yng Nghymru. Amcangyfrifon Economaidd Diwydiannau Creadigol DCMS 2015.

EichDyfodol

Mae myfyrwyr yn mynd ymlaeb i gael gwaith mewn meysydd fel Dylunio Graffeg, Dylunio Gwefannau a Chynhyrchu'r Cyfryngau. Hefyd mae cyfle i gael cefnogaeth yn y coleg i sefydlu eich busnes eich hun a gwerthu eich gwaith pan fyddwch yn gadael.

Cyrsiau Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Celf a Dylunio

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Archwilio Cyfryngau Creadigol
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Celf a Dylunio - Diploma Technegol
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio Llawn Amser
L2 Llawn Amser 3 Medi 2020 Campws y Barri
Celf a Dylunio
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Celf a Dylunio - Sylfaen
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio i Oedolion
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Ffotograffiaeth - 90 Credyd
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffig a Chynnyrch a Ffotograffiaeth

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Dylunio - 90 Credyd
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dylunio Graffig
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Fodelu 3D
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Cyfryngau Creadigol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Creadigol a'r Cyfryngau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfryngau Creadigol (Dylunio Rhyngweithiol / Amlgyfrwng)
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Dylunio Ffasiwn
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Graddau Sylfaen

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Celf a Dylunio - Sylfaen
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Cyflwyniad i Fodelu 3D
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Goleuo Stiwdio (Ffotograffiaeth)
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Sgiliau Artistig Proffesiynol
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Tirlun
L5 Rhan Amser 31 Awst 2020 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ffilm
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) - BA (Anrhydedd)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd