Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Therapydd Harddwch, Therapydd Ategol neu Reolwr Salon.

Am Therapïau Harddwch ac Ategol

Enillwch y cymwysterau a’r profiad diwydiant sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Therapydd Harddwch, Therapydd Cyflenwol neu Reolwr Salon.

Byddwch yn dysgu gan staff â chymhwyster diwydiant, gan ddefnyddio cynhyrchion o ansawdd uchel gan gynnwys Elemis ac Goldwell, mewn cyfleusterau rhagorol gyda chleientiaid sy’n talu, yn ogystal ag elwa o ddosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol sy’n ymweld. Cewch elwa ar hyfforddiant yn ein cyfleusterau rhagorol o safon diwydiant gan gynnwys salon a sba urbasba yng Nghaerdydd ac Academi urbasba yn y Barri.

Eich CAVC

Mae ein myfyrwyr gwallt a harddwch wedi mwynhau llwyddiant mawr mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol gan ennill medalau yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru! Mae gan fyfyrwyr hanes gwych hefyd o sicrhau cyflogaeth mewn salonau a sbas gorau Cymru — gan gynnwys Gwesty’r Celtic Manor.

Eich Diwydiant

Ychydig dros hanner o fusnesau trin gwallt a harddwch sydd â throsiant blynyddol sy’n llai na £99,000. Mae’r diwydiant yn cynhyrchu bron i £7.7 biliwn i Economi’r DU. NHF (2018) Bydd y diwydiant angen dros 5,500 o weithwyr newydd yng Nghymru erbyn 2022. (Dyfodol Gwaith 2012-2022) Yn ôl Data EMSI 2019, mae disgwyl i Gaerdydd a Bro Morgannwg weld cynnydd o 7% mewn swyddi yn y Diwydiant Gwallt a Harddwch erbyn 2025.

Eich Dyfodol

Mae ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus yn rhai o’r salonau a sbas gorau yn y wlad. Fe allech ddatblygu gyrfa fel steilydd gwallt, technegydd lliw, barbwr, therapydd harddwch, technegydd ewinedd, rheolwr salon a mwy. Mae rhai o’n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i agor eu salonau llwyddiannus eu hunain

Yr holl gyrsiau Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Trin Gwallt

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gwasanaethau Manwerthu a Thrin Gwallt L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Trin Gwallt a Harddwch L1 Llawn Amser 16 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Barbro L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Barbro L2 Rhan Amser 18 Medi 2023 Campws y Barri
Trin Gwallt L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trin Gwallt - Llwybr Carlam L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trin Gwallt L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwallt a Harddwch EL3 Llawn Amser 18 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapïau Harddwch ac Ategol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Therapi Harddwch L1 Llawn Amser 16 Ionawr 2023 30 Awst 2023 18 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Gwallt a Cholur y Cyfryngau L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Ewinedd a Cholur L2 Llawn Amser 30 Awst 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Harddwch a Therapi Sba L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapi Harddwch L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Therapi Harddwch a Sba L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Harddwch a Therapi Sba L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Therapïau Cyflenwol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr L4 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd) L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwallt a Harddwch EL3 Llawn Amser 18 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Theatring Cholur

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Effeithiau Arbennig Theatrig. Gwallt a Cholur y Cyfryngau L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr L4 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Byr

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L1 Rhan Amser 31 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Colur Brwsh Aer L1 Rhan Amser 2 Awst 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Coluro L1 Rhan Amser 17 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lliw Haul Chwistrell L1 Rhan Amser 19 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Triniaethau Amrannau Ffug L1 Rhan Amser 24 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Triniaethau i'r Amrannau a'r Aeliau L1 Rhan Amser 21 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Triniaethau lapio'r corff i golli pwysau L1 Rhan Amser 27 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino Cerrig L1 Rhan Amser 26 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino Pen Indiaidd L1 Rhan Amser 28 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino'r Corff L1 Rhan Amser 25 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Wacsio Cynnes L1 Rhan Amser 20 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Dwylo a thraed L2 Rhan Amser 17 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Triniaeth Dwylo Gel L2 Rhan Amser 18 Gorffennaf 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Colur Cosmetig L2 Rhan Amser 16 Ionawr 2023 18 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
L3 Rhan Amser 2 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapi Tylino Chwaraeon L3 Rhan Amser 12 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino Chwaraeon L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd