Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Therapydd Harddwch, Therapydd Ategol neu Reolwr Salon.

Am Trin Gwallt, Therapïau Harddwch ac Ategol

Enillwch y cymwysterau a’r profiad diwydiant sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Therapydd Harddwch, Therapydd Cyflenwol neu Reolwr Salon.
Byddwch yn dysgu gan staff â chymhwyster diwydiant, gan ddefnyddio cynhyrchion o ansawdd uchel gan gynnwys Elemis ac Goldwell, mewn cyfleusterau rhagorol gyda chleientiaid sy’n talu, yn ogystal ag elwa o ddosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol sy’n ymweld. Cewch elwa ar hyfforddiant yn ein cyfleusterau rhagorol o safon diwydiant gan gynnwys salon a sba urbasba yng Nghaerdydd ac Academi urbasba yn y Barri.

Eich CAVC

Dysgwch gyda’n staff cymwys a phrofiadol yn y diwydiant, ac elwa o’n cysylltiadau â siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr ac ymweliadau gan gyflogwyr. Mae ein salonau a’n sba, urbasba ac academi urbasba, yn cynnig amgylchedd proffesiynol i chi ddysgu, gyda thechnoleg flaenllaw ar gyfer y diwydiant. Mae gan ein myfyrwyr hanes o lwyddo mewn cystadlaethau sgiliau diwydiant, gan gystadlu i fod y gorau yn y wlad yn yr hyn y maent yn ei wneud.

Eich Diwydiant

Mae ychydig dros hanner o fusnesau trin gwallt a harddwch yn ennill trosiant blynyddol o bron i £99,000. Mae’r diwydiant yn cynhyrchu bron i £7.7 biliwn i Economi’r DU. NHF (2018) Bydd y diwydiant angen dros 5,500 o weithwyr newydd yng Nghymru erbyn 2022. (Dyfodol Gwaith 2012-2022). Yn ôl Data Lightcast 2022, bydd y gweithlu Trin Gwallt a Harddwch yn tyfu’n raddol ar raddfa o 2.6% ym Mhrifddinas- Ranbarth Caerdydd erbyn 2026.

Eich Dyfodol

Mae ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus yn rhai o’r salonau a’r sba gorau yn y wlad. Mae rhai hyd yn oed yn sefydlu eu busnes eu hunain. Gallech ddechrau gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Barbwr, Therapydd Harddwch, Technegydd Ewinedd, Therapydd Estheteg, Arbenigwr Gwallt Theatrig a Cholur, Rheolwr Salon a mwy. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i gyrsiau arbenigol lefel uwch yn CAVC gan gynnwys cymwysterau estheteg Lefel 4 proffesiynol, yr HNC mewn Celfyddyd Colur Technegol neu’r HND mewn Gofal Iechyd Cyflenwol.

Yr holl gyrsiau Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Trin Gwallt

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Trin Gwallt a Harddwch L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Barbro L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Barbro L2 Rhan Amser 17 Medi 2024 Campws y Barri
Gwasanaethau Trin Gwallt L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwasanaethau Trin Gwallt L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Trin Gwallt L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trin Gwallt L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Gwallt a Harddwch EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapïau Harddwch ac Ategol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Trin Gwallt a Harddwch L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gwallt a Cholur y Cyfryngau L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Gwasanaethau Ewinedd a Cholur L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Harddwch L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Harddwch a Therapi Sba L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapi Harddwch L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Therapi Harddwch a Sba L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Harddwch a Therapi Sba L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Therapïau Cyflenwol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol o fewn y Sector Gwallt a Harddwch L3 Rhan Amser 11 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd) L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwallt a Harddwch EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Theatring Cholur

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Effeithiau Arbennig Theatrig. Gwallt a Cholur y Cyfryngau L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr L4 Llawn Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Byr

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L1 Rhan Amser 29 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Coluro L1 Rhan Amser 30 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lliw Haul Chwistrell L1 Rhan Amser 17 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Triniaethau Amrannau Ffug L1 Rhan Amser 22 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Triniaethau i'r Amrannau a'r Aeliau L1 Rhan Amser 19 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino Cerrig L1 Rhan Amser 13 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino Pen Indiaidd L1 Rhan Amser 16 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino'r Corff L1 Rhan Amser 23 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Wacsio Cynnes L1 Rhan Amser 29 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Dwylo a thraed L2 Rhan Amser 15 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Triniaeth Dwylo Gel L2 Rhan Amser 18 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Colur Cosmetig L2 Rhan Amser 13 Ionawr 2025 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma VTCT mewn Adweitheg L3 Rhan Amser 3 Hydref 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tylino Chwaraeon L3 Rhan Amser 11 Medi 2024 Campws y Barri
Estheteg anfeddygol L4 Rhan Amser 1 Hydref 2024 Campws y Barri
Tylino Chwaraeon L4 Rhan Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri
Tystysgrif VTCT mewn IPL (triniaeth laser ar gyfer adfywio'r croen a thynnu blew) L4 Rhan Amser 8 Hydref 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd