Busnes, Cyllid, Gweinyddu a Chyfrifeg

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau busnes ac agor drysau ar yrfaoedd ledled amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Am Weinyddu Busnes a Chyfrifo

Mae datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn busnes yn agor drysau i yrfaoedd mewn ystod eang o ddiwydiannau. Ar ein cyrsiau Busnes gallwch ddysgu am feysydd megis cynnwys rheolaeth, marchnata, manwerthu, cyfrifeg, gwasanaeth cwsmeriaid, gwasanaethau ariannol, gweinyddu a sgiliau entrepreneuraidd.
Byddwch hefyd yn rhoi theori ar waith trwy gydol eich cwrs gydag amrywiaeth o gyfleoedd gan gynnwys gwaith ar friffiau go iawn o ddiwydiant, heriau tîm, cystadlaethau sgiliau, gwrando ar siaradwyr gwadd, ymweliadau â lleoliadau gwaith – i gyd i’ch gwneud yn gyflogadwy a’ch paratoi argyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Eich CAVC

Mae ein rhaglen Career Ready yn golygu bod y gymuned fusnes yn trosglwyddo ei gwybodaeth a’i phrofiadau i chi. Law yn llaw â’ch cwrs, mae’r rhaglen yn cynnig cynllun mentora, ymweliadau â gweithleoedd ac interniaethau. Mae CAVC yn adnabyddus am ei gyrsiau busnes – wedi’u hachredu gan gyrff diwydiant proffesiynol gan gynnwys AAT, CIM a CIPD.

Eich Diwydiant

Y sector Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol sy’n parhau i fod yn un o sectorau Llywodraeth Cymru sy’n perfformio orau yn Economi Cymru yn ôl Gwerth Ychwanegol Gros. Cymru sydd â’r economi ddigidol sy’n tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain sydd wedi arwain at sector technoleg ariannol ffyniannus (fintech). Business News Wales (2019). Erbyn 2025, rhagwelir y bydd y diwydiant hwn yn tyfu 7% ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan arwain at 2,500 o swyddi ychwanegol. (Lightcast 2021).

Eich Dyfodol

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i ddechrau gyrfa ym meysydd cyllid, datblygu busnes, gwerthu, marchnata, manwerthu a mwy. Yn ogystal, mae nifer o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ar draws y DU mewn busnes neu bynciau cyffelyb. Gallwch hyd yn oed fynd ati i astudio cyrsiau lefel prifysgol yn CAVC.
Busnes

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Busnes L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
E-chwaraeon L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Gweinyddu Swyddfa L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Busnes a Chyllid L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
E-chwaraeon L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Marchnata busnes L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Gweinyddu Proffesiynol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gweinyddu Busnes L4 Rhan Amser 6 Tachwedd 2024 Ar-lein
HND mewn Busnes L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifo

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cadw Cyfrifon - Gwobr L1 Rhan Amser 7 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflogres - Dyfarniad L1 Rhan Amser 7 Tachwedd 2024 Campws y Barri
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 17 Hydref 2024 Campws y Barri
Tystysgrif AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L2 Rhan Amser 5 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg L2 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws y Barri
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L3 Rhan Amser 6 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu L3 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws y Barri
Tystysgrif Uwch yr AAT mewn Cadw Cyfrifon L3 Rhan Amser 6 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol) L4 Rhan Amser 6 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD a Marchnata

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
CIPD Tystysgrif mewn Ymarfer Pobl L3 Rhan Amser 16 Medi 2024 18 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl L5 Rhan Amser 17 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Cyswllt CIPD mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol L5 Rhan Amser 6 Mawrth 2025 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Uwch mewn Rheoli Adnoddau Dynol L7 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 17 Hydref 2024 Campws y Barri
Ymarfer Paragyfreithiol L3 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
L5 Rhan Amser 15 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd