Busnes, Cyllid, Gweinyddu a Chyfrifeg

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau busnes ac agor drysau ar yrfaoedd ledled amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Am Weinyddu Busnes a Chyfrifo

Datblygu eich gwybodaeth â’ch sgiliau mewn busnes ac agor drysau i yrfaoedd ar draws ystod eang o ddiwydiannau. Ar ein cyrsiau busnes a’n rhaglenni prentisiaeth gallwch ddysgu am feysydd gan gynnwys rheolaeth, marchnata, manwerthu, cyfrifeg, gwasanaeth cwsmeriaid, gwasanaethau ariannol a gweinyddiaeth. Cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd, gweithio ar friffiau go iawn gan ddiwydiant, cystadlu mewn heriau tîm neu gyflwyno syniadau i gyflogwyr. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliadau gwaith — bydd pob un yn helpu i’ch gwneud chi’n gyflogadwy a’ch paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Eich CAVC

Trwy ein rhaglen Career Ready bydd y gymuned fusnes yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiadau gyda chi. Ochr yn ochr â’ch cwrs, mae’r rhaglen yn cynnig cynllun mentora, ymweliadau â gweithleoedd ac interniaethau. Mae CAVC yn adnabyddus am fusnes — wedi’i achredu gan gyrff diwydiant proffesiynol gan gynnwys AAT, CIM a CIPD

Eich Diwydiant

Y sector Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol sy’n parhau i fod yn un o’r sectorau sy’n perfformio orau yn Economi Cymru yn ôl Gwerth Ychwanegol Gros. Cymru sydd â’r economi ddigidol sy’n tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain sydd wedi arwain at sector technoleg ariannol ffyniannus (fintech). Business News Wales (2019). Erbyn 2025 rhagwelir y bydd y diwydiant hwn yn tyfu 9% ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan arwain at 9,000 o swyddi ychwanegol. (EMSI, 2019).

Eich Dyfodol

Yn y blynyddoedd diwethaf mae ein myfyrwyr wedi symud ymlaen yn syth i yrfaoedd ym maes cyllid, datblygu busnes, gwerthu, marchnata, manwerthu a mwy. Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 hefyd yn mynd ymlaen i gyrsiau prifysgol ar draws y DU i astudio busnes neu gyrsiau cysylltiedig. Gallwch hyd yn oed astudio cyrsiau lefel prifysgol yn CAVC.
Busnes

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth L1 Llawn Amser 23 Ionawr 2023 Campws y Barri
Busnes – Tystysgrif Estynedig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Esports L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Gweinyddu Swyddfa L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Busnes a Chyllid - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes - Tystysgrif Estynedig Sylfaen Genedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes - Tystysgrif Estynedig y Sefydliad Cenedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Esports - Tystysgrif Estynedig L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Fusnes L3 Llawn Amser Rhan Amser 4 Medi 2023 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Gweinyddu Proffesiynol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gweinyddu Busnes L4 Rhan Amser 6 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Busnes L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifo

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cadw Cyfrifon - Dyfarniad L1 Rhan Amser 31 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflogres - Dyfarniad L1 Rhan Amser 8 Tachwedd 2023 Campws y Barri
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 2 Chwefror 2023 19 Hydref 2023 1 Chwefror 2024 Campws y Barri
Tystysgrif AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L2 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cadw Cyfrifon (CDP) L2 Rhan Amser 12 Ionawr 2023 23 Ionawr 2023 7 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg L2 Rhan Amser 26 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD a Marchnata

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
CIPD Tystysgrif mewn Ymarfer Pobl L3 Rhan Amser 28 Medi 2023 Campws y Barri
Tystysgrif Marchnata CIM – Technegau Marchnata Digidol (CDP) L4 Rhan Amser 17 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Marchnata CIM – Ymgyrchoedd Cynllunio (CDP) L4 Rhan Amser 12 Rhagfyr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol L5 Rhan Amser 15 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl L5 Rhan Amser 13 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM - Arloesi mewn Marchnata L6 Rhan Amser 23 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM – Marchnata a Strategaeth Ddigidol L6 Rhan Amser 9 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Uwch mewn Rheoli Adnoddau Dynol L7 Rhan Amser 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Credyd a Chasgliadau (PLA) L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 2 Chwefror 2023 19 Hydref 2023 1 Chwefror 2024 Campws y Barri
Sgiliau Cyfathrebu L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dyfarniad Lefel 3 ILM yn Dyfarniad Hyfforddi L3 Rhan Amser 14 Mawrth 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DyfarniadLevel 3 ILM Rheolwr Gwasanaeth Cymorth L3 Rhan Amser 7 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Credydau a Chasgliadau (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Tystysgrif mewn Cyngor ac Ymarfer Morgeisi (CeMAP) (PLA) L3 Rhan Amser 12 Rhagfyr 2022 Ar-lein
HNC Uned - Arwain a Rheoli (CDP) L4 Rhan Amser 6 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC Uned - Arwain a Rheoli (CDP) L4 Rhan Amser 24 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lefel 4 Diploma mewn Cyfraith ac Ymarfer Trawsgludwyr (PLA) L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
DyfarniadLefel5 ILM Yr Arweinyddsy’n Datblygu L5 Rhan Amser 16 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Portffolios (MoP®) Sylfaen ac Ymarferydd (PLA) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) Sylfaen ac Ymarferydd (PLA) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lefel 6 Diploma mewn Cyfraith ac Ymarfer Trawsgludwyr (PLA) L6 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein