Busnes, Cyllid, Gweinyddu a Chyfrifeg

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau busnes ac agor drysau ar yrfaoedd ledled amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Am Weinyddu Busnes a Chyfrifo

Datblygu eich gwybodaeth â’ch sgiliau mewn busnes ac agor drysau i yrfaoedd ar draws ystod eang o ddiwydiannau. Ar ein cyrsiau busnes a’n rhaglenni prentisiaeth gallwch ddysgu am feysydd gan gynnwys rheolaeth, marchnata, manwerthu, cyfrifeg, gwasanaeth cwsmeriaid, gwasanaethau ariannol a gweinyddiaeth. Cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd, gweithio ar friffiau go iawn gan ddiwydiant, cystadlu mewn heriau tîm neu gyflwyno syniadau i gyflogwyr. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliadau gwaith — bydd pob un yn helpu i’ch gwneud chi’n gyflogadwy a’ch paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Eich CAVC

Trwy ein rhaglen Career Ready bydd y gymuned fusnes yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiadau gyda chi. Ochr yn ochr â’ch cwrs, mae’r rhaglen yn cynnig cynllun mentora, ymweliadau â gweithleoedd ac interniaethau. Mae CAVC yn adnabyddus am fusnes — wedi’i achredu gan gyrff diwydiant proffesiynol gan gynnwys AAT, CIM a CIPD

Eich Diwydiant

Y sector Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol sy’n parhau i fod yn un o’r sectorau sy’n perfformio orau yn Economi Cymru yn ôl Gwerth Ychwanegol Gros. Cymru sydd â’r economi ddigidol sy’n tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain sydd wedi arwain at sector technoleg ariannol ffyniannus (fintech). Business News Wales (2019). Erbyn 2025 rhagwelir y bydd y diwydiant hwn yn tyfu 9% ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan arwain at 9,000 o swyddi ychwanegol. (EMSI, 2019).

Eich Dyfodol

Yn y blynyddoedd diwethaf mae ein myfyrwyr wedi symud ymlaen yn syth i yrfaoedd ym maes cyllid, datblygu busnes, gwerthu, marchnata, manwerthu a mwy. Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 hefyd yn mynd ymlaen i gyrsiau prifysgol ar draws y DU i astudio busnes neu gyrsiau cysylltiedig. Gallwch hyd yn oed astudio cyrsiau lefel prifysgol yn CAVC.
Busnes

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Busnes – Tystysgrif Estynedig L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Esports L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gweinyddu Busnes L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Busnes a Chyllid - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes Gweinyddiaeth (Gweithiwr Proffesiynol) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Busnes - Tystysgrif Estynedig Sylfaen Genedlaethol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes - Tystysgrif Estynedig y Sefydliad Cenedlaethol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Esports - Tystysgrif Estynedig L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Fusnes L3 Llawn Amser Rhan Amser 5 Medi 2022 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gweinyddu Busnes L4 Rhan Amser 7 Tachwedd 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Busnes L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifo

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 20 Hydref 2022 2 Chwefror 2023 Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cadw Cyfrifon (CDP) L2 Rhan Amser 9 Ionawr 2023 12 Ionawr 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L2 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg L2 Rhan Amser 27 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol) L3 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu L3 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Uwch yr AAT mewn Cadw Cyfrifon (CDP) L3 Rhan Amser 8 Tachwedd 2022 Campws y Barri
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg (CDP) L4 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg L4 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD a Marchnata

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
CIPD Tystysgrif mewn Ymarfer Pobl L3 Rhan Amser 29 Medi 2022 Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaenol CIM mewn Marchnata Proffesiynol (CDP) L3 Rhan Amser 4 Hydref 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIM Cynllunio Ymgyrchoedd (CDP) L4 Rhan Amser 5 Rhagfyr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Marchnata Cymhwysol CIM (PLA) L4 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Technegau Marchnata Digidol CIM (CDP) L4 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol L5 Rhan Amser 23 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl L5 Rhan Amser 21 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM - Arloesi mewn Marchnata L6 Rhan Amser 29 Tachwedd 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM – Marchnata a Strategaeth Ddigidol L6 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Marchnata CIM - Profiad y Cwsmer Digidol L6 Rhan Amser 29 Mawrth 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Uwch mewn Rheoli Adnoddau Dynol L7 Rhan Amser 22 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyfrifon Cyfrifiadurol L2 Rhan Amser 20 Hydref 2022 2 Chwefror 2023 Campws y Barri
Sgiliau Cyfathrebu L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Terminoleg Feddygol - Dyfarniad L2 Rhan Amser 20 Medi 2022 Campws y Barri
Dystysgrif mewn Cyngor ac Ymarfer Morgais (CeMAP) (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Marchnata Cymhwysol CIM (PLA) L4 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd