Busnes, Cyllid, Gweinyddu a Chyfrifeg

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau busnes ac agor drysau ar yrfaoedd ledled amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Am Weinyddu Busnes a Chyfrifo

Ar ein cyrsiau busnes a'n rhaglenni prentisiaeth gallwch ddysgu am feysydd sy'n cynnwys rheolaeth, marchnata, adwerthu, cyfrifeg, gwasanaethau cwsmeriaid, gwasanaethau ariannol a gweinyddu. Byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd, sy'n gallu cynnwys gweithio ar friffiau real o ddiwydiant, cystadlu mewn heriau tim neu gynnig syniadau i gyflogwyr. Hefyd byddwch yn cael cyfle i ymgymryd a lleoliadau gwaith - a'r cyfan yn helpu i'ch gwneud yn gyflogadwy ac yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

EichCAVC

Yn Academi Gyrfaoedd Busnes CAVC mae'r gymuned fusnes yn rhannu ei gwybodaeth a'i phrofiad gyda chi. Hefyd gallwch wneud cais am interniaeth chwe wythnos gyda chyflog mewn cwmni cefnogol. Mae CAVC yn cael ei gydnabod am fusnes - wedi'i achredu gan gyrff proffesiynol y diwydiant, gan gynnwys AAT, CIM a CIPD.

EichDiwydiant

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yw'r sector sy'n perfformio uchaf i Lywodraeth Cymru yn ol GVA i'r Economi yng Nghymru. Mae mwy na 10,000 o dwf swyddi'n cael ei ragweld hyd at 2024 ledled De Ddwyrain Cymru (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae ein myfyrwyr wedi symud ymlaen i yrfaoedd mewn cyllid, datblygu busnes, gwerthiant, marchnata, adwerthu a mwy. Hefyd mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i gyrsiau prifysgol ledled y DU mewn busnes neu bynciau cysylltiedig. Gallwch hyd yn oed astudio cyrsiau lefel prifysgol yn CAVC.
Busnes

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cadw Cyfrifon
L2 Rhan Amser 5 Tachwedd 2019 Campws y Barri
Gweinyddu Busnes
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ysgrifenyddion Meddygol
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws y Barri
Astudiaethau Ariannol, Gwarantau a Buddsoddi
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes - Diploma Sylfaen Cenedlaethol
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes Gweinyddiaeth (Gweithiwr Proffesiynol)
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes - Tystysgrif Estynedig y Sefydliad Cenedlaethol
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ysgrifenyddion Meddygol
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Rheoli Sector Gwasanaeth
L5 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfrifo

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cadw Cyfrifon
L2 Rhan Amser 5 Tachwedd 2019 Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Cyfrifeg AAT
L4 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws y Barri
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L4 Rhan Amser 16 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg
L4 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD a Marchnata

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Tystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer Adnoddau Dynol
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 5 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Marchnata - Tystysgrif Broffesiynol
L4 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD - Tystysgrif Ganolradd mewn Rheoli Adnoddau Dynol (Personél y Lluoedd Arfog)
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L5 Rhan Amser 5 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Ganolraddol mewn Rheoli Adnoddau Dynol
Cwrs llawn
L5 Rhan Amser 5 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch CIPD
Cwrs llawn
L6 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Marchnata - Diploma Proffesiynol
L6 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i'r Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes.
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Cyfathrebu
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyllid i Reolwyr Anariannol
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd