Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn gwaith brics, gwaith coed, paentio ac addurno neu blastro.

Am Adeiladu

Mae ein cyrsiau Adeiladu a’n rhaglenni Prentisiaeth yn eich hyfforddi i ddod yn grefftwr medrus a chymwys mewn amrywiaeth o grefftau. Byddwch yn astudio yn ein canolfannau adeiladu a gwasanaethau adeiladu pwrpasol. Mae’r rhain yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer gwaith theori a gweithdai penodol i ddiwydiant enfawr lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos.

Pan fyddwch yn gwneud cais i astudio cwrs adeiladu neu Wasanaethau Adeiladu gyda ni byddwch yn dechrau trwy astudio cwrs Cyn-Sylfaen neu gwrs Sylfaen (yn dibynnu ar eich canlyniadau TGAU). Mae’r cwrs Cyn-sylfaen yn cynnig cyflwyniad i Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ac ystod o grefftau. Mae’r rhaglen Sylfaen yn cynnwys canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn dwy grefft ac yna ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, mae’r rhaglen ddilyniant yn gofyn i chi ddewis un prif grefft i’w hastudio.

Eich Dyfodol

Ar ôl ennill eu cymhwyster mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu. Mae hyn yn cynnwys swyddi gyda chyflogwyr mawr fel Willmott Dixon a Redrow, cwmnïau adeiladu llai neu hyd yn oed ddechrau eu busnes eu hunain

Eich Diwydiant

Yn ôl data EMSI 2019, mae disgwyl i’r sector adeiladu dyfu 9.4% ym Mhrifddinas - Ranbarth Caerdydd rhwng 2019 a 2025. Byddai’r cynnydd hwn yn arwain at 4,000 o swyddi ychwanegol dros y cyfnod hwnnw a byddai’r cyflog cyfartalog yn cyrraedd £30,000. Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn rhagweld y bydd cyflogaeth mewn adeiladu yn y DU yn tyfu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ar 0.5 y cant y flwyddyn ar gyfartaledd hyd at 2022. Yn ogystal, mae Cymru yn arwain twf adeiladu’r DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ar 4.6% gydag amcangyfrif o 12,250 o swyddi ychwanegol erbyn 2022. (CITB 2018)

Cyrsiau Adeiladu

Gwaith Brics

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 16 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics L1 Rhan Amser 17 Ionawr 2023 18 Ionawr 2023 16 Ionawr 2024 17 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics a Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics a Phaentio ac Addurno - Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Gosod brics a Phlastro - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig) L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 16 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed - Ei wneud eich hun L1 Rhan Amser 11 Ionawr 2023 12 Ionawr 2023 29 Mawrth 2023 10 Ionawr 2024 11 Ionawr 2024 27 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics a Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Phlastro aa Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig) L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Aml Grefftau Adeiladu EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 16 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Hyfforddiant Cerdyn Llafurwr Gwyrdd CSCS L1 Rhan Amser 25 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hyfforddiant Cerdyn Llafurwr Gwyrdd CSCS gyda phrawf CSCS L1 Rhan Amser 25 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CAD mewn Adeiladu - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 2D (CDP) L2 Rhan Amser 7 Mawrth 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylwyr Adeiladu - Sgiliau Llythrennedd Digidol (CDP) L2 Rhan Amser 1 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Prentisiaeth L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig) L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L4 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Tirfesur) L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Aml Grefftau Adeiladu EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 16 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno L1 Rhan Amser 10 Ionawr 2023 17 Ionawr 2023 9 Ionawr 2024 15 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics a Phaentio ac Addurno - Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig) L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Aml Grefftau Adeiladu EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Phlastro

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 16 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Plastro L1 Rhan Amser 11 Ionawr 2023 9 Hydref 2023 10 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro L1 Rhan Amser 29 Mawrth 2023 27 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod brics a Phlastro - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Phlastro aa Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig) L4 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd