Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn gwaith brics, gwaith coed, paentio ac addurno neu blastro.

Am Adeiladu

Mae ein cyrsiau Adeiladu a’n Rhaglenni Prentisiaeth yn eich hyfforddi i ddod yn grefftwr medrus a chymwys mewn Gosod Brics, Gwaith Saer, Plastro, Peintio ac Addurno neu broffesiwn adeiladu.
Byddwch yn dysgu yn ein hadeiladau, canolfannau a chyfleusterau arbenigol. Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai enfawr crefft-benodol lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos. Byddwch yn dechrau ar gwrs yn datblygu sgiliau mewn dwy grefft wahanol, ac yna yn dewis un i ganolbwyntio arni wrth i chi ddatblygu.

Pan fyddwch yn gwneud cais i astudio cwrs adeiladu neu Wasanaethau Adeiladu gyda ni byddwch yn dechrau trwy astudio cwrs Cyn-Sylfaen neu gwrs Sylfaen (yn dibynnu ar eich canlyniadau TGAU). Mae’r cwrs Cyn-sylfaen yn cynnig cyflwyniad i Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ac ystod o grefftau. Mae’r rhaglen Sylfaen yn cynnwys canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn dwy grefft ac yna ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, mae’r rhaglen ddilyniant yn gofyn i chi ddewis un prif grefft i’w hastudio.

Eich Dyfodol

Mae llawer o ddysgwyr yn dechrau ar gwrs llawn amser ac yn cael prentisiaeth wrth iddynt ddatblygu yn eu dysgu a’u crefft. Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr yn mynd yn syth i gyflogaeth ar ôl cwblhau eu hyfforddiant, gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys Persimmon a Redrow, tra bod rhai yn sefydlu eu busnes eu hunain.

Eich Diwydiant

Yn ôl data Lightcast 2022, mae disgwyl i’r sector adeiladu dyfu 9.1% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd rhwng 2022-2026, gyda chyflog cyfartalog o dros £30,000 y flwyddyn. Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn rhagweld cynnydd blynyddol yn y gweithlu o 2.1% yn sector adeiladu Cymru, gan arwain at 11,500 o weithwyr ychwanegol rhwng 2022-2026 (CITB 2022).

Cyrsiau Adeiladu

Gwaith Brics

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics L1 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics a Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Gosod Brics a Gweithrediadau Paratoi Tir - Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics a Phlastro - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Rheoli Adeiladu L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed a Saernïaeth L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed - Ei wneud eich hun L1 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod brics a Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Saer a Gwaith Toi - Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Phlastro aa Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Rheoli Adeiladu L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Hyfforddiant Cerdyn Llafurwr Gwyrdd CSCS L1 Rhan Amser 3 Mehefin 2024 24 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Inswleiddio a Thriniaethau Adeiladu (PLA) L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Lleoliad Cymunedol
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Inswleiddio a Thriniaethau Adeiladu (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Lleoliad Cymunedol
L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
HNC mewn Mesur Meintiau L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND Peirianneg Sifil L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Maintfesuraeth L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Peirianneg Sifil L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Rheoli Adeiladu L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno L1 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Rheoli Adeiladu L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Phlastro

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Plastro L1 Rhan Amser 7 Hydref 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod brics a Phlastro - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Phlastro aa Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Rheoli Adeiladu L4 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Rheoli Adeiladu L5 Rhan Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd