Chyfrifiaduro a TG

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i gyflogwyr ym mhob sector. Ewch ati i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiaduron ac agor drysau ar amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Am Chyfrifiaduro a TG

Bydd datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn Cyfrifiadura a TG yn agor drysau i ystod enfawr o yrfaoedd. Mae’r cyrsiau hyn yn eich helpu i ehangu eich gwybodaeth a’ch sgiliau, gan weithio gyda gwahanol dechnolegau, ffurfweddu caledwedd a meddalwedd a datrys problemau. Byddwch yn dysgu mewn ystafelloedd TG pwrpasol ac yn cael y cyfle i roi theori ar waith, gweithio ar friffiau byw gan gyflogwyr a chystadlu mewn cystadlaethau sgiliau.

Rhaglenni sydd wedi ennill gwobrau

award

Eich CAVC

Mae gan fyfyrwyr cyfrifiadura CAVC enw eithriadol am lwyddiant mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol. Maent wedi ennill medalau yn rowndiau terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a WorldSkills! Mae pob myfyriwr yn rhoi dysgu ar waith, gan gynnwys heriau cyffrous, prosiectau a briffiau byw a osodir gan gyflogwyr – gan gynnwys heriau seiber neu ddatblygu gwefannau. Pob peth sy’n eich helpu i sefyll allan o’r dorf a dangos cynnydd.

Eich Diwydiant

Mae’r diwydiant Technoleg Ddigidol a Galluogi yn sector allweddol i Economi Cymru, mae’n cyflogi 40,000 o bobl yn uniongyrchol ac yn cyfrannu £8.5 biliwn i Economi Cymru (RSP 2020). Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019). Yn ôl data Tech Nation 2020, y cyflogcyfartalog yng Nghaerdydd yn y maes technoleg ddigidol yw £37,500.

Eich Dyfodol

Mae myfyrwyr cyfrifiadura a TG yn gwneud cynnydd ac mae ganddynt hanes gwych o sicrhau cyflogaeth. Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y DU a phrentisiaethau uwch. Mae rhai hefyd yn dewis astudio cyrsiau addysg uwch yn CAVC. Gyda sgiliau cyfrifiadurol yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr, mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn symud ymlaen yn syth i gyflogaeth mewn rolau gan gynnwys Dylunio Gwefannau, Technegydd TG a Chymorth TG.
Cyrsiau TG a Chyfrifiadura

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Defnyddwyr TG L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
E-chwaraeon L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TG L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura gyda Datblygu Gemau a Chodio L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura gyda Seiberddiogelwch L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
E-chwaraeon L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Dechnolegau Digidol L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Cyfrifiadura L5 Rhan Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri
BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch L6 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Seiberddiogelwch (CDP) L2 Rhan Amser 17 Mehefin 2024 Ar-lein
Ardystiad CompTIA A+® (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad CompTIA CySA+® (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad CompTIA Security+ (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad CompTIA Server+ L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad Cwmwl CompTIA L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad Rhwydwaith CompTIA+ (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Bŵtcamp Seiberddiogelwch mewn Busnes L3 Rhan Amser 4 Mehefin 2024 Lleoliad Cymunedol
Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA +) (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Hyfforddiant CCNA (Cydymaith Rhwydwaith Ardystiedig Cisco) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Sgiliau digidol ar gyfer Bŵtcamp Busnes L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Lleoliad Cymunedol
Uwch Ymarferydd Diogelwch CompTIA (CASP+) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Diploma mewn Datblygu Rhaglenni Gwe (CDP) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein