TG a Chyfrifiaduron

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i gyflogwyr ym mhob sector. Ewch ati i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiaduron ac agor drysau ar amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Am TG a Chyfrifiaduron

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i weithwyr ym mhob sector. Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiadura ac yn agor drysau i ystod eang o yrfaoedd. Ar ein cyrsiau a’n rhaglenni Prentisiaeth mewn TG a Chyfrifiadura rydych chi’n datblygu’ch sgiliau cysylltiedig â gwaith gan gynnwys gweithio gyda gwahanol dechnolegau, ffurfweddu caledwedd a meddalwedd a datrys problemau.

Byddwch yn dysgu yn ein hystafelloedd TG pwrpasol, gan gynnwys ein Labordy Seiberddiogelwch. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn briffiau byw a osodir gan ddiwydiant, er enghraifft datblygu gwefannau ar gyfer busnesau go iawn. Mae ein myfyrwyr TG hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol gan gynnwys her WorldSkills Microsoft — ac mae ganddyn nhw hanes o lwyddiant mawr. Mae’r cyfleoedd hyn yn eich helpu i ddatblygu eich CV ac i sefyll allan o’r dorf.

Rhaglenni sydd wedi ennill gwobrau

award

Eich CAVC

Mae gan fyfyrwyr TG CAVC enw da iawn am lwyddiant mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol ac maent wedi ennill medalau yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru! Mae gan fyfyrwyr hefyd record dda am ganfod gwaith ar ôl gorffen eu cwrs.

Eich Diwydiant

Mae’r diwydiant Technoleg Ddigidol a Galluogi yn sector allweddol i Economi Cymru, mae’n cyflogi 40,000 o bobl yn uniongyrchol ac yn cyfrannu £8.5 biliwn i Economi Cymru (RSP 2020). Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019). Yn ôl data Tech Nation 2020, y cyflog cyfartalog yng Nghaerdydd yn y maes technoleg ddigidol yw £37,500.

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch cysylltiedig â TG mewn prifysgolion ledled y DU ac yn CAVC, lle rydym yn cynnig HND mewn Cyfrifiadura a BSc (Anrh) Seiberddiogelwch. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd yn syth i gyflogaeth mewn swyddi gan gynnwys Dylunio a Datblygu Gwefannau, Technegwyr a Chymorth TG.
Cyrsiau TG a Chyfrifiadura

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Defnyddwyr TG - Diploma L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Esports L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
TG - Tystysgrif Estynedig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Ardystiad CompTIA Security+ (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad CompTIA Server+ L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad Cwmwl CompTIA L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Ardystiad Rhwydwaith CompTIA+ (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Cyfrifiadura gyda Datblygu Gemau a Chodio L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura gyda Seiberddiogelwch L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA +) (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Esports - Tystysgrif Estynedig L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Hyfforddiant CCNA (Cydymaith Rhwydwaith Ardystiedig Cisco) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Mynediad at Dechnolegau Digidol L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Uwch Ymarferydd Diogelwch CompTIA (CASP+) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
HND mewn Cyfrifiadura L5 Rhan Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri
BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch L6 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Byr

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Data Uwch gyda SQL L2 Rhan Amser 23 Ionawr 2024 30 Ebrill 2024 Ar-lein
Datblygiad Gwefan (CDP) L2 Rhan Amser 31 Ionawr 2024 1 Mai 2024 Ar-lein
Rhaglennu C++ (CDP) L2 Rhan Amser 14 Mawrth 2024 Ar-lein
Rhaglennu Python L2 Rhan Amser 11 Mawrth 2024 Ar-lein
CompTia Security + (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Seiberddiogelwch (CDP) L2 Rhan Amser 4 Mawrth 2024 3 Mehefin 2024 Ar-lein
Datblygiad Gwefan (CDP) L2 Rhan Amser 31 Ionawr 2024 1 Mai 2024 Ar-lein
Diploma mewn Datblygu Rhaglenni Gwe (CDP) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein