TG a Chyfrifiaduron

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i gyflogwyr ym mhob sector. Ewch ati i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiaduron ac agor drysau ar amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Am TG a Chyfrifiaduron

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i weithwyr ym mhob sector. Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiadura ac yn agor drysau i ystod eang o yrfaoedd. Ar ein cyrsiau a’n rhaglenni Prentisiaeth mewn TG a Chyfrifiadura rydych chi’n datblygu’ch sgiliau cysylltiedig â gwaith gan gynnwys gweithio gyda gwahanol dechnolegau, ffurfweddu caledwedd a meddalwedd a datrys problemau.

Byddwch yn dysgu yn ein hystafelloedd TG pwrpasol, gan gynnwys ein Labordy Seiberddiogelwch. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn briffiau byw a osodir gan ddiwydiant, er enghraifft datblygu gwefannau ar gyfer busnesau go iawn. Mae ein myfyrwyr TG hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol gan gynnwys her WorldSkills Microsoft — ac mae ganddyn nhw hanes o lwyddiant mawr. Mae’r cyfleoedd hyn yn eich helpu i ddatblygu eich CV ac i sefyll allan o’r dorf.

Rhaglenni sydd wedi ennill gwobrau

award

Eich CAVC

Mae gan fyfyrwyr TG CAVC enw da iawn am lwyddiant mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol ac maent wedi ennill medalau yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru! Mae gan fyfyrwyr hefyd record dda am ganfod gwaith ar ôl gorffen eu cwrs.

Eich Diwydiant

Mae’r diwydiant Technoleg Ddigidol a Galluogi yn sector allweddol i Economi Cymru, mae’n cyflogi 40,000 o bobl yn uniongyrchol ac yn cyfrannu £8.5 biliwn i Economi Cymru (RSP 2020). Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019). Yn ôl data Tech Nation 2020, y cyflog cyfartalog yng Nghaerdydd yn y maes technoleg ddigidol yw £37,500.

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch cysylltiedig â TG mewn prifysgolion ledled y DU ac yn CAVC, lle rydym yn cynnig HND mewn Cyfrifiadura a BSc (Anrh) Seiberddiogelwch. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd yn syth i gyflogaeth mewn swyddi gan gynnwys Dylunio a Datblygu Gwefannau, Technegwyr a Chymorth TG.
Cyrsiau TG a Chyfrifiadura

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Technoleg Gwybodaeth L1 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Esports L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
TG - Tystysgrif Estynedig L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura gyda Datblygu Gemau a Chodio L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura gyda Seiberddiogelwch L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Esports - Tystysgrif Estynedig L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Dechnolegau Digidol L3 Llawn Amser Rhan Amser 5 Medi 2022 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Cyfrifiadura L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch L6 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Byr

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Arbenigol Microsoft Office :Cyswllt Word (CDP) CC L2 Rhan Amser 31 Gorffennaf 2022 Ar-lein
Arbenigwr Microsoft Office: Outlook Associate (CDP) CC L2 Rhan Amser 31 Gorffennaf 2022 Ar-lein
Arbenigwr Microsoft Office: PowerPoint Associate (CDP) CC L2 Rhan Amser 31 Gorffennaf 2022 Ar-lein
Data Uwch gyda SQL (CDP) L2 Rhan Amser 2 Mai 2023 Ar-lein
Datblygiad Gwefan (CDP) L2 Rhan Amser 6 Mehefin 2022 8 Mai 2023 Ar-lein
Microsoft Office Excel Lefel Craidd (CDP) CC L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Technegau hacio a'u hamddiffynfeydd L2 Rhan Amser 30 Gorffennaf 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Word Canolraddol L1 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L2 Rhan Amser 20 Mehefin 2022 Ar-lein
Cyflwyniad i Seiberddiogelwch (CDP) L2 Rhan Amser 29 Mehefin 2022 15 Mawrth 2023 28 Mehefin 2023 Ar-lein
Datblygiad Gwefan (CDP) L2 Rhan Amser 6 Mehefin 2022 8 Mai 2023 Ar-lein
Arbenigwr Microsoft Office: Arbenigwr Access (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Arbenigwr Microsoft Office: Arbenigwr Word (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Microsoft Office Arbenigol: Arbenigwr Excel (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Cwrs Rhaglennu Java (CDP) L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Diploma mewn Datblygu Rhaglenni Gwe (CDP) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein