Gwasanaethau Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn trydanol, plymio a theilsio.

Am Adeiladu

Mae ein cyrsiau Adeiladu a’n rhaglenni Prentisiaeth yn eich hyfforddi i ddod yn grefftwr medrus a chymwys mewn amrywiaeth o grefftau. Byddwch yn astudio yn ein canolfannau adeiladu a gwasanaethau adeiladu pwrpasol. Mae’r rhain yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer gwaith theori a gweithdai penodol i ddiwydiant enfawr lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos.

Pan fyddwch yn gwneud cais i astudio cwrs adeiladu neu Wasanaethau Adeiladu gyda ni byddwch yn dechrau trwy astudio cwrs Cyn-Sylfaen neu gwrs Sylfaen (yn dibynnu ar eich canlyniadau TGAU). Mae’r cwrs Cyn-sylfaen yn cynnig cyflwyniad i Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ac ystod o grefftau. Mae’r rhaglen Sylfaen yn cynnwys canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn dwy grefft ac yna ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, mae’r rhaglen ddilyniant yn gofyn i chi ddewis un prif grefft i’w hastudio. 

Eich Diwydiant

Yn ôl data EMSI 2019, mae disgwyl i’r sector adeiladu dyfu 9.4% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd rhwng 2019 a 2025. Byddai’r cynnydd hwn yn arwain at 4,000 o swyddi ychwanegol dros y cyfnod hwnnw a byddai’r cyflog cyfartalog yn cyrraedd £30,000. Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn rhagweld y bydd cyflogaeth mewn adeiladu yn y DU yn tyfu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ar 0.5 y cant y flwyddyn ar gyfartaledd hyd at 2022. Yn ogystal, mae Cymru yn arwain twf adeiladu’r DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ar 4.6% gydag amcangyfrif o 12,250 o swyddi ychwanegol erbyn 2022. (CITB 2018)

Cyrsiau Adeiladu

Teilsio Waliau a Lloriau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Teilsio Waliau a Lloriau - Cyflwyniad L1 Rhan Amser 17 Ionawr 2023 18 Medi 2023 16 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Lloriau - Dechreuwr L1 Rhan Amser 12 Ionawr 2023 4 Mai 2023 11 Ionawr 2024 2 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio gyda Theilsio Waliau a Lloriau - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Theilsio Waliau a Lloriau gyda Plymio - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Lloriau - Blas EL2 Rhan Amser 9 Mawrth 2023 9 Tachwedd 2023 7 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol) L1 Rhan Amser 17 Gorffennaf 2023 14 Medi 2023 18 Medi 2023 15 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 9 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Plymio gyda Theilsio Waliau a Lloriau - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau Nwy-F ac ODS (Categori 1) - Dwys (CDP) L2 Rhan Amser 11 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau ODS a Nwy F  (CDP) L2 Rhan Amser 20 Chwefror 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Theilsio Waliau a Lloriau gyda Plymio - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ACS - Ailasesiad CCN1 L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
ACS - Asesiadau Nwy Petrolewm Hylifedig L1 L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
ACS - Asesiad Cychwynnol CCN1 L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
Asesiad Ynni Cartref - Tystysgrif (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
BPEC Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Peirianwyr Nwy a Phlymio L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
Dŵr Poeth heb Dyllau Aer L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwresogi, Awyru, Oeri ac Aerdymheru

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Oeri - Prentisiaeth L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Hydrocarbonau yn Ddiogel L2 Rhan Amser 12 Ionawr 2023 11 Mai 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig (Heb ei awyru) (CDP) L3 Rhan Amser 20 Chwefror 2023 3 Ebrill 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sylfaenol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol) L1 Rhan Amser 17 Gorffennaf 2023 14 Medi 2023 18 Medi 2023 15 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 9 Ionawr 2023 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas L1 Rhan Amser 27 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Peirianneg L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cartref Sylfaenol - Canolradd L2 Rhan Amser 29 Ionawr 2023 28 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT) L3 Rhan Amser 9 Chwefror 2023 20 Mawrth 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Arolygu a Phrofi Cychwynnol ac Achlysurol o Osodiadau Trydanol - Dyfarniad (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Offer Gwefru Cerbydau Trydan (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni ar gyfer y dyddiadau Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg Drydanol/Electronig - Diploma Cyfrannol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau Gwifrau Trydan IET 18fed Argraffiad (CDP) L3 Rhan Amser 12 Rhagfyr 2022 11 Ionawr 2023 6 Chwefror 2023 17 Ebrill 2023 8 Mai 2023 12 Mehefin 2023 31 Gorffennaf 2023 Lleoliad Cymunedol
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L5 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd