Gwasanaethau Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn trydanol, plymio a theilsio.

Am Adeiladu

Mae ein cyrsiau Gwasanaethau Adeiladu, a’n rhaglenni Prentisiaeth yn eich hyfforddi i ddod yn grefftwr medrus a chymwys mewn Plymwaith, Gosodiadau Trydanol neu Deilsio Waliau a Lloriau. Byddwch yn dysgu yn ein canolfannau a chyfleusterau adeiladu arbenigol. 
Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai enfawr crefft-benodol lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol yn wythnosol. Byddwch yn dechrau ar gwrs yn datblygu sgiliau mewn dwy grefft gyflenwol, yna yn dewis un yn ganolbwynt i chi wrth ddatblygu.

Pan fyddwch yn gwneud cais i astudio cwrs adeiladu neu Wasanaethau Adeiladu gyda ni byddwch yn dechrau trwy astudio cwrs Cyn-Sylfaen neu gwrs Sylfaen (yn dibynnu ar eich canlyniadau TGAU). Mae’r cwrs Cyn-sylfaen yn cynnig cyflwyniad i Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ac ystod o grefftau. Mae’r rhaglen Sylfaen yn cynnwys canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn dwy grefft ac yna ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, mae’r rhaglen ddilyniant yn gofyn i chi ddewis un prif grefft i’w hastudio. 

Eich Diwydiant

Yn ôl data Lightcast 2022, mae disgwyl i’r sector adeiladu dyfu 9.1% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd rhwng 2022-2026, gyda chyflog cyfartalog o dros £30,000 y flwyddyn. Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn rhagweld cynnydd blynyddol yn y gweithlu o 2.1% yn sector adeiladu Cymru, gan arwain at 11,500 o weithwyr ychwanegol rhwng 2022-2026 (CITB 2022).

Cyrsiau Adeiladu

Teilsio Waliau a Lloriau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Teilsio Waliau a Lloriau - Dechreuwr L1 Rhan Amser 2 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dilyniant Teilsio Waliau a Lloriau (Dilyniant yn unig) L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio gyda Theilsio Waliau a Lloriau - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sefydliad Plastro a Theilsio Waliau a Lloriau L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Lloriau gyda Phaentio ac Addurno - Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Theilsio Waliau a Lloriau gyda Plymio - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Lloriau - Blas EL2 Rhan Amser 4 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol) L1 Rhan Amser 15 Gorffennaf 2024 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gosod Trydanol gyda Phlymio - Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Phlymio gyda Electrotechnego l- Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Plymio gyda Theilsio Waliau a Lloriau - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Theilsio Waliau a Lloriau gyda Plymio - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ACS - Asesiadau Nwy Petrolewm Hylifedig L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
BPEC Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Peirianwyr Nwy a Phlymio L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni ar gyfer y dyddiadau Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau Dŵr BPEC (CDP) L3 Rhan Amser 23 Ebrill 2024 14 Mai 2024 5 Mehefin 2024 1 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig (Heb ei awyru) (CDP) L3 Rhan Amser 30 Ebrill 2024 4 Mehefin 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwresogi, Awyru, Oeri ac Aerdymheru

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres (CDP) L3 Rhan Amser 21 Mai 2024 11 Mehefin 2024 2 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni ar gyfer y dyddiadau Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig (Heb ei awyru) (CDP) L3 Rhan Amser 30 Ebrill 2024 4 Mehefin 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sylfaenol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol) L1 Rhan Amser 15 Gorffennaf 2024 16 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Technolegau Peirianneg (Cyflwyniad) L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas L1 Rhan Amser 13 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Electroneg, Roboteg a Seiberddiogelwch L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Gosod Trydanol gyda Phlymio - Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Peirianneg Drydanol/Electronig (Canolradd) L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Phlymio gyda Electrotechnego l- Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
L3 Rhan Amser 5 Mehefin 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Arolygu a Phrofi Cychwynnol ac Achlysurol o Osodiadau Trydanol - Dyfarniad (CDP) L3 Rhan Amser 19 Mehefin 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres (CDP) L3 Rhan Amser 21 Mai 2024 11 Mehefin 2024 2 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Offer Gwefru Cerbydau Trydan (CDP) L3 Rhan Amser 1 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg Drydanol/Electronig (Uwch) L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau Dŵr BPEC (CDP) L3 Rhan Amser 23 Ebrill 2024 14 Mai 2024 5 Mehefin 2024 1 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig (Heb ei awyru) (CDP) L3 Rhan Amser 30 Ebrill 2024 4 Mehefin 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd