BPEC Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Peirianwyr Nwy a Phlymio

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster Rhan L wedi'i ddylunio yn bennaf i blymwyr, peiriannwyr nwy a gosodwyr ynni adnewyddadwy sydd angen hunan-dystio eu gwaith trwy un o'r Cynlluniau Personau Cymwys (CPS). Mae'r cwrs yn ymdrin â gofynion Rhan L o'r Rheoliadau Adeiladu a bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o strwythurau, rheolyddion a chydrannau systemau yn ogystal â sicrhau diogelwch cwsmer a chydymffurfiaeth gyfreithiol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r modiwlau canlynol:

 • Nodau ac amcanion y cwrs
 • Ystyriaethau effeithlonrwydd ynni
 • Yr amgylchedd
 • Buddion i gwsmeriaid
 • Effeithlonrwydd boeleri
 • SEDBUK
 • Arferion gorau CHESS
 • Boeleri cyfun
 • Ffosydd cerrig
 • Amcangyfrif maint gwresogyddion
 • Amcangyfrif maint boeleri
 • Digolledu tymheredd
 • Systemau comisiynu

Asesir y cymhwyster hwn drwy gyfrwng arholiad theori aml-ddewis.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSENE2P01
L3

Cymhwyster

BPEC Part L (Energy Efficiency)

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ