Gwasanaethau Adeiladu & Pheirianneg

Gwasanaethau Adeiladu, Plymio a Teilsio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol) L1 Rhan Amser 17 Gorffennaf 2023 13 Medi 2023 18 Medi 2023 15 Gorffennaf 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Teilsio Waliau a Lloriau - Dechreuwr L1 Rhan Amser 11 Ionawr 2024 2 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau Nwy-F ac ODS (Categori 1) - Dwys (CDP) L2 Rhan Amser 25 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Hydrocarbonau yn Ddiogel L2 Rhan Amser 24 Ionawr 2024 21 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Asesiad Ynni Cartref - Tystysgrif (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Dyfarniad Lefel 3 ILM Darpar Arweinydd (PLA) L3 Rhan Amser 4 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Offer Gwefru Cerbydau Trydan (CDP) L3 Rhan Amser 12 Medi 2023 10 Ionawr 2024 28 Chwefror 2024 1 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Gwasanaethau Adeiladu (Trydanol) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hyfforddiant Asesydd Ynni Annomestig (CDP) L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) (CPD) L4 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Lloriau - Blas EL2 Rhan Amser 9 Tachwedd 2023 7 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydanol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas L1 Rhan Amser 27 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cartref Sylfaenol - Canolradd L2 Rhan Amser 28 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT) L3 Rhan Amser 18 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Arolygu a Phrofi Cychwynnol ac Achlysurol o Osodiadau Trydanol - Dyfarniad (CDP) L3 Rhan Amser 4 Gorffennaf 2023 24 Ionawr 2024 17 Ebrill 2024 19 Mehefin 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Offer Gwefru Cerbydau Trydan (CDP) L3 Rhan Amser 12 Medi 2023 10 Ionawr 2024 28 Chwefror 2024 1 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol: Weldio Arc Metel ag Amddiffyniad Nwy (MAGS) (PLA) L1 Rhan Amser 15 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Peirianneg (CDP) L4 Rhan Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HNC mewn Peirianneg L4 Rhan Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Rhan66 B1.1 Trwydded Dysgu o Bell (Y Lluoedd Arfog) L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein