Arlwyo a Lletygarwch

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Cogydd, Pobydd neu arbenigwr Blaen Ty.

Am Arlwyo a Lletygarwch

Byddwch yn dysgu mewn cyfleusterau o'r safon uchaf gan gynnwys ceginau hyfforddi enfawr, becws a'n bwytai masnachol - 'Y Dosbarth' ac 'Ystafell Morgannwg'. Mae'r staff i gyd yn weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a byddwch yn elwa hefyd o ddosbarthiadau meistr gan gogyddion o'r safon uchaf, sy'n cynnwys James Sommerin, Phil Vickery a Larkin Cen.

EichCAVC

Mae ein bwyty Y Dosbarth wedi derbyn Rhuban Coleg yr AA yng Nghymru ac wedi cael ei enwi'n Fwyty y Flwyddyn yng Ngwobrau Bywyd Caerdydd. Profiad gwych ar gyfer eich CV!

EichDiwydiant

Ar hyn o bryd mae mwy na 48,204 o swyddi yn 2016 – sydd 1% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ledled De Ddwyrain Cymru. Mae Caerdydd (twf o 13% o swyddi) a Bro Morgannwg (twf o 12% o swyddi) yn tyfu'n gyflymach na De Ddwyrain Cymru yn y galwedigaethau hyn (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud ymlaen i ddiwydiant, gan ennill cyflogaeth cefn tŷ (e.e. fel cogyddion, cogyddion crwst neu bobwyr) neu flaen tŷ. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio mewn bwytai seren Michelin a lleoliadau pum seren ledled Cymru, y DU a'r byd. Rydyn ni hyd yn oed yn cynnig Gradd Sylfaen mewn Rheoli Celfyddydau Coginio.
Arlwyo, Pobi a Lletygarwch

Yr holl opsiynau Arlwyo a Lletygarwch

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Coginio Proffesiynol
L2 Llawn Amser Rhan Amser 7 Medi 2020 8 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Lletygarwch
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lletygarwch
L2 Llawn Amser 2 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Lletygarwch
L2 Llawn Amser 2 Medi 2020 Campws y Barri
Pobyddiaeth
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwyliaeth Lletygarwch
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Pobyddiaeth
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl opsiynau Arlwyo a Lletygarwch

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gwobr CIEH Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth Alergenau
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Barista
L2 Rhan Amser 9 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diogelwch bwyd
L3 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd