Arlwyo a Lletygarwch

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Cogydd, Pobydd neu arbenigwr Blaen Ty.

Am Arlwyo a Lletygarwch

Mae ein cyrsiau arlwyo a lletygarwch yn cynnig cyfle i chi ennill y wybodaeth, y sgiliau, y profiad a’r cymwysterau a gydnabyddir gan ddiwydiant i ddechrau gyrfa fel Cogydd, Pobydd neu arbenigwr Blaen Tyˆ.

Byddwch yn dysgu mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys, ceginau hyfforddi enfawr, becws ac yn ein bwytai masnachol — ‘Y Dosbarth’ ac ‘Ystafell Morgannwg’. 

Mae pob aelod o staff yn arbenigwyr yn y diwydiant a chewch elwa hefyd o ddosbarthiadau meistr drwy ymweld â chogyddion gorau y DU.

Eich CAVC

Mae ein bwyty Y Dosbarth wedi ennill y Rhoséd AA Coleg cyntaf yng Nghymru, yn ogystal â chael ei enwi’n Fwyty’r Flwyddyn yn 2017 yng Ngwobrau Bywyd Caerdydd. Mae ein myfyrwyr hefyd wedi cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol fawreddog i gogyddion ifanc yr Olympiad Rhyngwladol i Gogyddion Ifanc 2019 a gynhaliwyd yn India.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, yn Ne Cymru mae yna dros 59,000 o swyddi yn y sector lletygarwch a rhagwelir y bydd y nifer yn tyfu i 4.1% erbyn 2024. (EMSI 2018). Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu tyfu’r diwydiant yn sylweddol ac mae wedi rhoi cynllun gweithredu ar waith, gan greu mwy o swyddi a chyfleoedd i’r diwydiant.

Eich Dyfodol

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dewis symud ymlaen i ddiwydiant, gan ennill cyflogaeth y tu ôl i’r tyˆ (e.e. fel cogyddion, cogyddion crwst neu bobyddion), neu ym mlaen y tyˆ. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio mewn bwytai sydd â sêr Michelin a lleoliadau pum seren ar draws Cymru, y DU a’r byd.
Arlwyo, Pobi a Lletygarwch

Yr holl opsiynau Arlwyo a Lletygarwch

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Becws L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Coginio Proffesiynol L2 Llawn Amser 6 Tachwedd 2023 Campws y Barri
Lletygarwch L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lletygarwch L1 L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Pobydd, Patisserie a Melysion L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwyliaeth Lletygarwch L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Goruchwyliaeth Lletygarwch L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Lletygarwch - Blaen y Tŷ L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Pobydd, Patisserie a Melysion L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl opsiynau Arlwyo a Lletygarwch

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Dyfarniad mewn HACCP ar gyfer arlwyo (PLA) L2 Rhan Amser 9 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Barista L2 Rhan Amser 9 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd