Sgiliau Barista

L2 Lefel 2
Rhan Amser
9 Hydref 2023 — 17 Tachwedd 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu sgiliau a gwybodaeth arbenigol i ddysgwyr yn un o'r meysydd twf mawr yn y diwydiant lletygarwch - y sector diod. Mae’r uned wedi’i hanelu at weithredwyr y llinell flaen lle mae coffi’n cael ei weini - mae hyn yn cynnwys bariau coffi, tai coffi, caffis, gwestai a bwytai.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r uned yn cwmpasu pwysigrwydd cyflwyno delwedd bersonol gadarnhaol a'r defnydd o dechnegau cyfathrebu effeithiol.Mae pedwar canlyniad dysgu i'r uned hon.  

Bydd y dysgwr:

  • Yn gallu dangos gwybodaeth am y cynnyrch
  • Yn gallu glanhau a gwirio offer
  • Yn gallu arddangos technegau adeiladu diod
  • Yn gallu gwasanaethu cwsmeriaid

Mae’r cwrs yn rhedeg 4 awr yr wythnos am 5 wythnos sef cyfanswm o 20 awr.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £70.00

Gofynion mynediad

Dim

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Hydref 2023

Dyddiad gorffen

17 Tachwedd 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

CTCC2P20
L2

Cymhwyster

City & Guilds Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Barista

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE