Gofal Plant a Gweithio Mewn Ysgolion

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Am Gofal Plant a Gweithio Mewn Ysgolion

Enillwch y cymwysterau, y wybodaeth, y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i ddechrau eich gyrfa yn gweithio gyda phlant. Mae ein cyrsiau gofal plant yn eich helpu i gamu i yrfa mewn meithrinfeydd, lleoliadau cyn ysgol ac amrywiaeth o leoliadau gofal plant.
Mae Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion yn llwybr amgen i’r rhai a hoffai weithio fel cynorthwywyr addysgu mewn ysgolion a cholegau, gyda’r opsiwn i arbenigo mewn cefnogi’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol. Byddwch yn cael eich addysgu gan athrawon profiadol yn y diwydiant ac yn ymgymryd â lleoliadau gwaith gyda chyflogwyr fel rhan o’r cwrs, i gynyddu eich profiad ymarferol.

Eich CAVC

Mae pob cwrs yn cynnwys lleoliadau gwaith ystyrlon mewn gofal plant, blynyddoedd cynnar, ysgolion a lleoliadau eraill. Mae’r rhain yn datblygu sgiliau gwerthfawr a phrofiad ymarferol ar gyfer dechrau eich gyrfa. Mae ein hathrawon hefyd yn gymwys ac yn brofiadol ym maes gofal plant a blynyddoedd cynnar.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae bron i 103,500 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a disgwylir i’r niferoedd cyflogaeth gyrraedd 105,000 erbyn 2027 (Lightcast 2022). Mae’r rhagamcanion hefyd yn awgrymu y bydd angen tua 20,000 o weithwyr ychwanegol dros y 10 mlynedd nesaf. (Gofal Cymdeithasol Cymru 2018).

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr gofal plant yn symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth mewn meithrinfeydd a chanolfannau gofal plant. Mae rhai o’r cwrs Lefel 3 yn symud ymlaen i brifysgol i astudio pynciau gan gynnwys Datblygiad Plant neu Addysgu. Mae’r rhai ar gyrsiau Dysgu a Chymorth Addysgu mewn Ysgolion yn symud ymlaen i waith mewn ystod o ysgolion cynradd ac uwchradd.
Gofal Plant

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cyflwyniad i Ysgolion Fforest L1 Rhan Amser 19 Medi 2024 24 Medi 2024 Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion a Cholegau L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Egwyddorion Gwaith Ieuenctid L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gweithio mewn Gofal Plant L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Ymarfer gwaith Chwarae L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llwybr Carlam Safon Uwch mewn gofal Plant L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Addysgu’r Blynyddoedd Cynnar L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws y Barri
Cwnsela

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Gwnsela L1 Rhan Amser 17 Medi 2024 19 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela L2 Rhan Amser 10 Medi 2024 11 Medi 2024 12 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela L3 Rhan Amser 10 Medi 2024 11 Medi 2024 13 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig L4 Rhan Amser 11 Medi 2024 Campws y Barri
Cwnsela Seicotherapiwtig L5 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd