Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Am Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae pob un o’n cyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn rhoi cyfle i chi ennill y wybodaeth, y sgiliau, y profiad a’r cymwysterau diwydiant sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich gyrfa. Byddwch yn treulio amser mewn lleoliadau gwaith gwerthfawr mewn gwahanol leoliadau gofal sy’n gysylltiedig â’ch cwrs dewisol — fel meithrinfeydd neu gartrefi gofal. Bydd eich amser yn y coleg yn canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth mewn pynciau perthnasol fel dysgu a datblygiad plant, diogelu, anatomeg a ffisioleg a chydraddoldeb — a fydd yn cael eu haddysgu gan staff sy’n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Eich CAVC

Mae gan bob cwrs gofal bwyslais mawr ar leoliadau gwaith — i sicrhau eich bod chi’n cael y profiad ymarferol sy’n datblygu eich cyflogadwyedd, eich CV a’ch rhagolygon gyrfa. Mae ein tîm Cyflogadwyedd yn gweithio’n galed i ddod o hyd i’r ystod orau o leoliadau ar gyfer lleoliadau gwaith myfyrwyr gan gynnwys meithrinfeydd, ysgolion a dewis eang o leoliadau GIG.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae yna bron i 108,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a disgwylir i’r niferoedd cyflogaeth gyrraedd 111,000 erbyn 2025 (EMSI 2019). Mae’r rhagamcanion hefyd yn awgrymu y bydd angen tua 20,000 o weithwyr ychwanegol dros y 10 mlynedd nesaf. (Gofal Cymdeithasol Cymru 2018).

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gyflogaeth yn eu maes dewisol ar ôl cwblhau eu cwrs. Mae hyn yn cynnwys swyddi mewn meithrinfeydd, canolfannau gofal plant, cartrefi gofal a gwaith ieuenctid. Aiff llawer o fyfyrwyr Lefel 3 ymlaen i gyrsiau prifysgol gan gynnwys Datblygiad Plant, Gofal Ieuenctid a Chymuned, Nyrsio, Gofal Cymdeithasol ac Addysgu. Gallwch hefyd astudio cwrs prifysgol yn CAVC, gyda Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol a chwrs Addysg, Dysgu a Datblygu poblogaidd.
Gofal Plant

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cyflwyniad i Ysgolion Fforest L1 Rhan Amser 19 Medi 2023 21 Medi 2023 22 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Cynorthwyo mewn Ysgolion Fforest L2 Rhan Amser 12 Rhagfyr 2023 14 Rhagfyr 2023 15 Rhagfyr 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Iechyd cyrsiau (llawn amser)

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Paratoi i weithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 16 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i'r Gwaith Cymdeithasol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 5 Chwefror 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau L4 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Seicoleg L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Iechyd cyrsiau (rhan amser)

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyn Mynediad at Nyrsio L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 12 Medi 2023 15 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd (CDP) L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Lleoliad Cymunedol
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Cwnsela

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Blas ar Gwnsela L1 Rhan Amser 8 Mehefin 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Gwnsela L2 Rhan Amser 10 Hydref 2023 12 Hydref 2023 9 Ionawr 2024 9 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela L2 Rhan Amser 12 Medi 2023 13 Medi 2023 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela L3 Rhan Amser 12 Medi 2023 13 Medi 2023 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig L4 Rhan Amser 12 Medi 2023 Campws y Barri