Gofal Iechyd a Chymdeithasol Plant

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Am Ofal Iechyd a Chymdeithasol Plant

Byddwch yn treulio amser gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith mewn gwahanol sefyllfaoedd gofal cysylltiedig a'r cwrs o'ch dewis - fel meithrinfeydd neu gartrefi gofal. Mae eich amser yn y coleg yn canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth mewn pynciau perthnasol fel dysg a datblygiad plant, diogelu, anatomeg a ffisioleg a chydraddoldeb - yn cael eu dysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

EichCAVC

Mae'r holl gyrsiau gofal yn rhoi pwyslais mawr ar leoliadau gwaith - i wneud yn siwr eich bod yn cael y profiad ymarferol sy'n datblygu eich cyflogadwyedd, eich CV a'ch cyfleoedd gyrfaol. Mae ein tim Cyflogadwyedd yn gweithio'n galed i ddod o hyd i'r amrywiaeth orau o leoliadau ar gyfer myfyrwyr, gan gynnwys meithrinfeydd, ysgolion a dewis eang o leoliadau'r GIG.

EichDiwydiant

Ar hyn o bryd, mae bron i 100,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn Ne Ddwyrain Cymru. Hefyd, mae'r rhanbarth 19% uwch ben y cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer swyddi yn y sector ac mae disgwyl cynnydd o 4,000 o swyddi eraill (4%) erbyn 2024 (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflogaeth yn eu maes o ddewis ar ol cwblhau eu cwrs. Mae hyn yn cynnwys swyddi mewn meithrinfeydd, canolfannau gofal plant, cartrefi gofal a gwaith ieuenctid. Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i gyrsiau prifysgol, gan gynnwys Datblygiad Plant, Gofal Ieuenctid a Chymunedol, Nyrsio, Gofal Cymdeithasol ac Addysgu. Hefyd gallwch astudio cwrs prifysgol yn CAVC gyda Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal a chwrs Addysg, Dysg a Datblygiad poblogaidd.
Gofal Plant

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cyfrwng Cymraeg)
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Dwyieithog)
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd, Gofal Cymdeithasol & Iaith Arwyddion

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
L1 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Iaith Arwyddion Prydain
L1 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Arwyddion
L2 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Tystysgrif Estynedig
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Diploma Sylfaen Cenedlaethol
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Iaith Arwyddion
EL3 Rhan Amser 5 Hydref 2020 1 Ionawr 2021 1 Ebrill 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cwnsela

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Blas ar Gwnsela
L1 Rhan Amser 2 Tachwedd 2020 Neuadd Llanrhymni
Cyflwyniad i Gwnsela
L2 Rhan Amser 10 Medi 2020 6 Ionawr 2021 7 Ionawr 2021 18 Mawrth 2021 19 Mawrth 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela
L2 Rhan Amser 8 Medi 2020 9 Medi 2020 10 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela
L3 Rhan Amser 8 Medi 2020 9 Medi 2020 10 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig
L4 Rhan Amser 8 Medi 2020 Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyn Mynediad at Nyrsio
L2 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 24 Chwefror 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri