Gofal Iechyd a Chymdeithasol Plant

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Am Ofal Iechyd a Chymdeithasol Plant

Byddwch yn treulio amser gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith mewn gwahanol sefyllfaoedd gofal cysylltiedig a'r cwrs o'ch dewis - fel meithrinfeydd neu gartrefi gofal. Mae eich amser yn y coleg yn canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth mewn pynciau perthnasol fel dysg a datblygiad plant, diogelu, anatomeg a ffisioleg a chydraddoldeb - yn cael eu dysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

EichCAVC

Mae'r holl gyrsiau gofal yn rhoi pwyslais mawr ar leoliadau gwaith - i wneud yn siwr eich bod yn cael y profiad ymarferol sy'n datblygu eich cyflogadwyedd, eich CV a'ch cyfleoedd gyrfaol. Mae ein tim Cyflogadwyedd yn gweithio'n galed i ddod o hyd i'r amrywiaeth orau o leoliadau ar gyfer myfyrwyr, gan gynnwys meithrinfeydd, ysgolion a dewis eang o leoliadau'r GIG.

EichDiwydiant

Ar hyn o bryd, mae bron i 100,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn Ne Ddwyrain Cymru. Hefyd, mae'r rhanbarth 19% uwch ben y cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer swyddi yn y sector ac mae disgwyl cynnydd o 4,000 o swyddi eraill (4%) erbyn 2024 (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflogaeth yn eu maes o ddewis ar ol cwblhau eu cwrs. Mae hyn yn cynnwys swyddi mewn meithrinfeydd, canolfannau gofal plant, cartrefi gofal a gwaith ieuenctid. Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i gyrsiau prifysgol, gan gynnwys Datblygiad Plant, Gofal Ieuenctid a Chymunedol, Nyrsio, Gofal Cymdeithasol ac Addysgu. Hefyd gallwch astudio cwrs prifysgol yn CAVC gyda Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal a chwrs Addysg, Dysg a Datblygiad poblogaidd.
Gofal Plant

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cyfrwng Cymraeg)
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Dwyieithog)
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd, Gofal Cymdeithasol & Iaith Arwyddion

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
L1 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Iaith Arwyddion Prydain
L1 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Tystysgrif Estynedig
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Diploma Sylfaen Cenedlaethol
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Iaith Arwyddion
EL3 Rhan Amser 22 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cwnsela

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Blas ar Gwnsela
L1 Rhan Amser 21 Medi 2020 Neuadd Llanrhymni
Cyflwyniad i Gwnsela
L2 Rhan Amser 10 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela
L2 Rhan Amser 8 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela
L3 Rhan Amser 8 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig
L4 Rhan Amser 8 Medi 2020 Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyn Mynediad at Nyrsio
L2 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri