Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Am Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae pob un o’n cyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn rhoi cyfle i chi ennill y wybodaeth, y sgiliau, y profiad a’r cymwysterau diwydiant sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich gyrfa. Byddwch yn treulio amser mewn lleoliadau gwaith gwerthfawr mewn gwahanol leoliadau gofal sy’n gysylltiedig â’ch cwrs dewisol — fel meithrinfeydd neu gartrefi gofal. Bydd eich amser yn y coleg yn canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth mewn pynciau perthnasol fel dysgu a datblygiad plant, diogelu, anatomeg a ffisioleg a chydraddoldeb — a fydd yn cael eu haddysgu gan staff sy’n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Eich CAVC

Mae gan bob cwrs gofal bwyslais mawr ar leoliadau gwaith — i sicrhau eich bod chi’n cael y profiad ymarferol sy’n datblygu eich cyflogadwyedd, eich CV a’ch rhagolygon gyrfa. Mae ein tîm Cyflogadwyedd yn gweithio’n galed i ddod o hyd i’r ystod orau o leoliadau ar gyfer lleoliadau gwaith myfyrwyr gan gynnwys meithrinfeydd, ysgolion a dewis eang o leoliadau GIG.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae yna bron i 108,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a disgwylir i’r niferoedd cyflogaeth gyrraedd 111,000 erbyn 2025 (EMSI 2019). Mae’r rhagamcanion hefyd yn awgrymu y bydd angen tua 20,000 o weithwyr ychwanegol dros y 10 mlynedd nesaf. (Gofal Cymdeithasol Cymru 2018).

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gyflogaeth yn eu maes dewisol ar ôl cwblhau eu cwrs. Mae hyn yn cynnwys swyddi mewn meithrinfeydd, canolfannau gofal plant, cartrefi gofal a gwaith ieuenctid. Aiff llawer o fyfyrwyr Lefel 3 ymlaen i gyrsiau prifysgol gan gynnwys Datblygiad Plant, Gofal Ieuenctid a Chymuned, Nyrsio, Gofal Cymdeithasol ac Addysgu. Gallwch hefyd astudio cwrs prifysgol yn CAVC, gyda Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol a chwrs Addysg, Dysgu a Datblygu poblogaidd.
Gofal Plant

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Cyfrwng Cymraeg)
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymraeg)
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Dwyieithog)
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd
L5 Rhan Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws y Barri
Iechyd, Gofal Cymdeithasol & Iaith Arwyddion

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
L1 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Iaith Arwyddion Prydain
L1 Rhan Amser 5 Hydref 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif yn Iaith Arwyddion Prydain
L2 Rhan Amser 2 Tachwedd 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymorth Cyntaf Rhithwir ar gyfer Iechyd Meddwl eMHFA (CDP)
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Gwyddorau Meddygol CBAC
L3 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Addysg Uwch Camddefnyddio Sylweddau (CDP)
L4 Rhan Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 13 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Iaith Arwyddion
EL3 Rhan Amser 13 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cwnsela

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Blas ar Gwnsela
L1 Rhan Amser 20 Medi 2021 Neuadd Llanrhymni
Cyflwyniad i Gwnsela
L2 Rhan Amser 29 Medi 2021 30 Medi 2021 5 Ionawr 2022 6 Ionawr 2022 17 Mawrth 2022 18 Mawrth 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela
L2 Rhan Amser 7 Medi 2021 8 Medi 2021 9 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela
L3 Rhan Amser 7 Medi 2021 8 Medi 2021 9 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig
L4 Rhan Amser 7 Medi 2021 Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyn Mynediad at Nyrsio
L2 Rhan Amser 13 Medi 2021 15 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 12 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd