Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Blwyddyn arall o lwyddiant Safon A yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn torri’r record

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu blwyddyn arall lwyddiannus sy’n curo’r record, gyda mwy o fyfyrwyr nag erioed yn llwyddo i gael eu cymwysterau AS a Safon A.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydweithio ar Brosiect I-WORK Arloesol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ddewis fel y Partner Arweiniol yn un o chwe phrosiect cydweithredol ar gyfer Rhaglen I-WORK (Gwella Cyfleoedd Gwaith – Cyflwyno Gwybodaeth) Cyngor Prydain/Tramor a’r Gymanwlad.

Dathlu Canlyniadau BTEC yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Cynhaliodd Coleg Caerdydd a'r Fro'r elfen Gymreig o Ddiwrnod Canlyniadau BTEC cyntaf erioed y DU - dathliad o gymhwyster sy'n ddewis amgen i Safon Uwch, ond un sy'n gyfwerth ag ef.

Interniaid Project SEARCH yn graddio

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro wedi gwella eu rhagolygon gyrfa drwy ymrwymiad parhaus Prifysgol Caerdydd i brosiect rhyngwladol mawr.

Dathlu llwyddiant y myfyrwyr Parod am Yrfa yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal digwyddiad ar gyfer 98 o fyfyrwyr wrth iddynt ddathlu graddio o’r rhaglen Parod am Yrfa gyda’u ffrindiau, eu rheini a’u mentoriaid.

1 ... 41 42 43 44 45 ... 55