Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n creu partneriaeth â’r Lluoedd Arfog ac yn dod yn aelod o Gatrawd Trafnidiaeth 157 (Cymru)

Mae Llu Cadetiaid Cyfun (CCF) Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dod yn aelod o Gatrawd Trafnidiaeth 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnal lansiad Adnodd Iechyd ac Ymwybyddiaeth o Ganser ESOL+

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro, gan weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Ganser Felindre, wedi lansio Adnodd Iechyd ac Ymwybyddiaeth o Ganser cyntaf y DU ar gyfer cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALlE).

Myfyriwr medrus CAVC Tom ar ei ffordd i rowndiau terfynol Sioe EuroSkills

Bydd prentis Gosodiadau Trydanol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Tom Lewis, yn ymuno â goreuon dysgwyr ifanc y DU wrth iddo deithio i Budapest i rowndiau terfynol EuroSkills yn nes ymlaen yn ystod y mis yma.

#SiaradDysguByw – Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o fod yn rhan o’r Eisteddfod

<p>Roedd Coleg Caerdydd a’r Fro yn #falch o fod yn rhan o’r Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni. </p>

Y flwyddyn orau erioed o lwyddiant Lefel A yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiant gorau erioed gyda mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn cyflawni eu cymhwyster Lefel A ac UG.

1 ... 42 43 44 45 46 47 48