Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Partneriaeth Coleg Caerdydd a’r Fro â Persimmon Homes

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Perismmon Homes wedi dod ynghyd i sefydlu cynllun newydd, o’r enw’r Academi Hyfforddi, i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn niwydiant adeiladwaith cynyddol De Cymru.

Prentisiaid Iau yn graddio o Goleg Caerdydd a’r Fro

Mae’r ail garfan o bobl ifanc 14 – 16 mlwydd oed a gafodd y cyfle i drawsnewid eu bywydau drwy lwybr gyrfa galwedigaethol arloesol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu cwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus.

CAVC yn yr Eisteddfod - gweithgareddau a chystadlaethau hwyliog i’r teulu cyfan

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o fod yn Gymraeg – ac mae’r coleg mwyaf yng Nghymru yn edrych ymlaen at gynnal ystod eang o gyfleoedd cyffrous a hwyliog i’r teulu cyfan yn yr Eisteddfod.

Seremoni Raddio Ehangu Cyfranogiad Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu llwyddiant pobl ifanc sy’n dychwelyd at addysg

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal ei ail seremoni raddio ar gyfer y myfyrwyr sydd wedi dod yn ôl i fyd addysg neu hyfforddiant.

Myfyrwraig o Gaerdydd yn ennill gwobr addysg genedlaethol

Enillodd myfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro wobr addysg genedlaethol anrhydeddus mewn seremoni yn y Neuadd Ganol yn San Steffan, Llundain ddydd Iau, 5ed Gorffennaf 2018.

1 ... 38 39 40 41 42 43 44