Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Kyle o Goleg Caerdydd a’r Fro ar ei ffordd i’r Gemau Olympaidd Sgiliau

Mae myfyriwr a raddiodd yn ddiweddar o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ddewis ar gyfer Tîm y DU yn rowndiau terfynol WorldSkills yn Kazan, Rwsia, ym mis Awst 2019.

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro i gynrychioli Cymru yn Nhwrnamaint Ieuenctid y Byd Sanix yn Japan

Mae tîm Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn teithio i Japan i gynrychioli Cymru mewn twrnamaint rygbi rhyngwladol mawr

CAVC a Chyngor Caerdydd yn dod â chwaraeon i gymuned Butetown ym Mharc y Gamlas

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro (CAVC) a Chyngor Caerdydd wedi dod ynghyd i ddod â chyfleuster chwaraeon cymunedol newydd, mawr ei angen, i un o gymunedau mwyaf bywiog ac amrywiol Cymru.

Jasmin o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi’i chyflogi fel Dylunydd Graffig ar gyfer gŵyl celfyddydau ieuenctid RawFfest

Er mai dim ond ym mis Medi y dechreuodd ar gwrs Gradd Sylfaen mewn Cyfathrebu Graffig, mae myfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro, Jasmin Choy, wedi dod o hyd i waith eisoes - fel Dylunydd Graffig.

Disgyblion ysgol yn cyrraedd yr uchelfannau yn Her Awyrofod Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae peirianwyr awyrennau addawol o ysgolion ledled Caerdydd a Bro Morgannwg wedi cael eu herio mewn Her Awyrofod arbennig a gynhaliwyd gan Goleg Caerdydd a’r Fro.

1 ... 43 44 45 46 47 ... 53