Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Myfyriwr medrus CAVC Tom ar ei ffordd i rowndiau terfynol Sioe EuroSkills

Bydd prentis Gosodiadau Trydanol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Tom Lewis, yn ymuno â goreuon dysgwyr ifanc y DU wrth iddo deithio i Budapest i rowndiau terfynol EuroSkills yn nes ymlaen yn ystod y mis yma.

#SiaradDysguByw – Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o fod yn rhan o’r Eisteddfod

<p>Roedd Coleg Caerdydd a’r Fro yn #falch o fod yn rhan o’r Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni. </p>

Y flwyddyn orau erioed o lwyddiant Lefel A yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiant gorau erioed gyda mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn cyflawni eu cymhwyster Lefel A ac UG.

Prosiect peilot Coleg Caerdydd a’r Fro a Clean Slate Cymru - paratoi cyn-droseddwyr i fynd i’r gweithlu adeiladwaith

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o gael cyd-weithio gyda’r Construction Youth Trust, BAM Nutmall, The Wallich BOSS project, Carchar Caerdydd, Acorn Recrtuiment a Gyrfa Cymru yng nghyflwyniad y prosiect peilot, Clean Slate Cymru.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Marc Gyrfa Cymru am ei ymrwymiad i gyflogadwyedd

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ei wobrwyo am ei ymrwymiad i baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith.

1 ... 43 44 45 46 47 48 49