Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Interniaid Project SEARCH yn graddio

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro wedi gwella eu rhagolygon gyrfa drwy ymrwymiad parhaus Prifysgol Caerdydd i brosiect rhyngwladol mawr.

Dathlu llwyddiant y myfyrwyr Parod am Yrfa yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal digwyddiad ar gyfer 98 o fyfyrwyr wrth iddynt ddathlu graddio o’r rhaglen Parod am Yrfa gyda’u ffrindiau, eu rheini a’u mentoriaid.

Lansio canolfannau cymorth i ffoaduriaid ledled Cymru

Mae gwasanaeth un stop newydd sy’n darparu cymorth i ffoaduriaid ledled Cymru wedi’i lansio heddiw [Dydd Iau 20 Mehefin] fel rhan o Wythnos y Ffoaduriaid.

Coleg Caerdydd a’r Fro y cyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch

Coleg Caerdydd a’r Fro yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i gael y golau gwyrdd gan yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) sy’n ei alluogi i gynnig a dyfarnu mwy o gyrsiau Addysg Uwch yn dilyn Adolygiad Gateway llwyddiannus.

Corfflu Cadetiaid Cyfun CAVC yn cynnal ei Orymdaith Penwisg Gatrodol gyntaf

Mae Corfflu Cadetiaid Cyfun (CCC) Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal ei Orymdaith Penwisg Gatrodol gyntaf yn ei bencadlys ar Gampws y Coleg yn y Barri.

1 ... 40 41 42 43 44 ... 53