Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Digwyddiad Awyrofod Rhifyn Arbennig Cystadleuaeth WorldSkills 2022 yn ymweld â Choleg Caerdydd a’r Fro

Ym mis Tachwedd, bydd Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT) Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal cystadleuaeth sgiliau fyd-eang arbennig yn ymwneud â Chynnal a Chadw Awyrennau.

Prentisiaid Iau yn graddio o Goleg Caerdydd a'r Fro

Mae’r garfan ddiweddaraf o fyfyrwyr 14-16 mlwydd oed a fanteisiodd ar y cyfle i drawsnewid eu bywydau drwy lwybr gyrfa alwedigaethol arloesol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu cwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus.

Saith Seren: Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro drwodd i Rowndiau Terfynol WorldSkills y DU

Mae saith myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi’u dewis i gynrychioli Cymru yn Rowndiau Terfynol WorldSkills y DU eleni.

Myfyrwraig Coleg Caerdydd a’r Fro, Ffion, yn ennill gwobr am ei hymrwymiad eithriadol i’r Gymraeg

Mae Ffion Llewellyn, myfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi ennill Gwobr CAVC am ei Hymrwymiad Eithriadol i’r Iaith Gymraeg.

Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu eu tymor gorau erioed

Mae Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bownsio’n ôl o’r cyfyngiadau a roddwyd ar chwaraeon yn ystod y pandemig i ddathlu eu tymor gorau erioed yn 2021-22.

1 2 3 4 5 6 7 ... 39