Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dyfarnu nod ansawdd i Goleg Caerdydd a’r Fro am ei ymrwymiad i ofalwyr ifanc

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi derbyn y Safon Ansawdd anrhydeddus mewn Cefnogi Gofalwyr (QSCS) gan Ffederasiwn y Gofalwyr i gydnabod y gwaith mae'n ei wneud gyda gofalwyr ifanc.

‘Start-up Gus’ CAVC sydd wedi ennill gwobrau yn ôl i helpu dysgwyr i sefydlu eu busnesau eu hunain yn ystod yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Mae Swyddog Menter Coleg Caerdydd a'r Fro, Angus Phillips, wedi ennill gwobr am ei waith yn annog pobl ifanc i sefydlu eu busnes eu hunain – a nawr mae wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ‘sefydlu busnes’ ar gyfer yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang (16eg-20fed Tachwedd).

O Brentis Iau i ddysgwr lefel prifysgol i Ray, myfyriwr ffilm yn CAVC

Mae un o'r myfyrwyr cyntaf i gymryd rhan mewn rhaglen flaenllaw yn y sector sydd wedi’i chynllunio gan Goleg Caerdydd a'r Fro i atal pobl ifanc rhag gadael addysg newydd ddechrau astudio am radd.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobrau Tes FE

Coleg Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobrau Tes FE ledled y DU am ei ffocws ar sgiliau digidol a'i waith gyda'r gymuned leol

Morgan, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn trechu’r gystadleuaeth i sicrhau prentisiaeth lefel gradd proffil uchel

Mae myfyriwr Seibr Ddiogelwch o Goleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd brig rhestr o gannoedd i sicrhau prentisiaeth Peirianneg Meddalwedd lefel gradd gyda chwmni gwasanaethau ariannol mawr yn Llundain.

1 2 3 4 5 6 7 ... 26