Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Blwyddyn arall o dorri'r record i Goleg Caerdydd a’r Fro yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill 36 o fedalau gwych yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru – mwy nag y mae’r Coleg wedi’i ennill erioed o’r blaen a mwy nag unrhyw goleg unigol yng Nghymru.

Tiwtor Coleg Caerdydd a’r Fro Kerri yn ennill Gwobr Tiwtor Inspire! am ei gwaith caled a'i hymroddiad

Mae tiwtor Prosiect SEARCH Coleg Caerdydd a’r Fro, Kerri Ince, wedi ennill Gwobr Tiwtor Inspire! am ei gwaith caled a'i hymroddiad i'w dysgwyr.

Syniadau Disglair myfyrwyr CAVC yn ennill cystadleuaeth awyr

Mae grŵp Blwyddyn 3 myfyrwyr Peirianneg Awyrennau BEng Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael llwyddiant ysgubol mewn un categori ac wedi dod yn ail mewn categori arall yng nghystadleuaeth Syniadau Disglair fawreddog Prifysgol Kingston.

Dathlu prentisiaid gorau’r rhanbarth yng Ngwobrau Prentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro 2023

Mae un ar hugain o’r prentisiaid gorau sy’n gweithio yng Nghymru wedi cael dathlu eu gwaith caled a’u hymroddiad yng Ngwobrau Prentisiaethau cyntaf Coleg Caerdydd a’r Fro i gael eu cynnal ar y campws ers dwy flynedd.

Uchelgeisiau myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn cyrraedd yr uchelfannau wrth i ICAT gynnal Ffair Yrfaoedd Awyrofod

Mewn ffair yrfaoedd arbennig a gynhaliwyd yn ddiweddar, cafodd dysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro gyfle i archwilio’r uchelfannau y gellir eu cyrraedd trwy ddilyn gyrfa yn y diwydiant Awyrofod.

1 2 3 4 5 6 7 ... 46