Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu amrywiaeth ddiwylliannol De Cymru fis Hydref eleni drwy gefnogi Mis Hanes Pobl Dduon.

Coleg Caerdydd a'r Fro – yr unig Goleg Arddangos Microsoft yng Nghymru o hyd

Mewn cyfnod pan fo mwy a mwy o bobl yn gweithio ac yn dysgu o'u cartref gan ddefnyddio technoleg gwybodaeth, mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cadw ei deitl fel yr unig Goleg Arddangos Microsoft yng Nghymru.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o’r colegau cyntaf i weithio gyda Chanolfan Ragoriaeth WorldSkills UK

Bydd pobl ifanc yn y Brifddinas-Ranbarth yn elwa o ddull newydd a radical o gyflwyno sgiliau lefel uchel yn dilyn cynnwys Coleg Caerdydd a’r Fro yn rhan o Ganolfan Ragoriaeth WorldSkills UK heddiw (21ain Medi).

Mae myfyriwr awyrofod o Goleg Caerdydd a’r Fro Kierran wedi ennill Gwobr Inspire! am newid ei fywyd yn llwyr

Ar ôl i Kierran James gael cwymp erchyll yn Kenya wrth wasanaethu yno gyda'r Fyddin, daeth ei yrfa i ben am y tro, ond mae Kierran newydd ennill gwobr am ddysgu er gwaetha pawb a phopeth.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn croesawu ei Academïau Chwaraeon yn ôl ar gyfer hyfforddiant cyn y tymor gan gadw pellter cymdeithasol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi croesawu myfyrwyr talentog ei Academïau Chwaraeon yn ôl ar gyfer hyfforddiant cyn y tymor digyswllt gan gadw pellter cymdeithasol.

1 2 3 4 5 6 7 ... 26