Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ailddatgan ei ymrwymiad i Gymru wrth-hiliol yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon

Wrth i’r byd ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon, mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ailddatgan ei ymrwymiad i fod yn llais blaenllaw ar y siwrnai wrth-hiliaeth yn y byd addysg yng Nghymru.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn llofnodi Siarter Dying to Work y TUC i ddangos ymrwymiad i gyflogeion sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cadarnhau ei ymrwymiad parhaus i roi gwarchodaeth ychwanegol i staff sydd â salwch angheuol yn y gwaith drwy lofnodi’r Siarter Dying to Work.

Uchelgais iach - Olivia, Prentis GIG Coleg Caerdydd a'r Fro yn cystadlu am Wobrau Prentisiaethau Cymru

Mae Olivia Headley-Grant, prentis sydd wedi'i hyfforddi gan Goleg Caerdydd a'r Fro, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Prentis Sylfaen y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru.

Defnydd arloesol Coleg Caerdydd a'r Fro o dechnoleg dysgu uwch yn sicrhau ei fod yn cadw ei statws Coleg Arddangos Microsoft

Mae defnydd arloesol Coleg Caerdydd a'r Fro o dechnoleg i greu profiadau dysgu diddorol a chynhwysol wedi golygu ei fod wedi cadw ei statws Coleg Arddangos Microsoft am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

CAVC Rider – gwasanaeth bws newydd am ddim i fyfyrwyr a staff Coleg Caerdydd a'r Fro

Ar 5 Medi bydd Bws Caerdydd yn lansio CAVC Rider – sef gwasanaeth bws newydd ar gyfer Coleg Caerdydd a'r Fro.

1 ... 5 6 7 8 9 ... 46