Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill gwobr genedlaethol am ei ddull o weithredu gyda chynhwysiant ac amrywiaeth

Cafodd ymrwymiad y Coleg i degwch, parch, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant ac ymgysylltu (FREDIE) ei gydnabod gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth yn ei Gwobrau Blynyddol. Hefyd mae’r Coleg wedi symud o’r 15fed i’r 12fed safle ym Mynegai 100 Uchaf y Ganolfan yn y DU.

Ffocws ar chwaraeon – cyn fyfyriwr Jason Mohammad yn dychwelyd i CCAF i addysgu’r myfyrwyr am dechnegau cyfweliad

Mae’r darlledwr ar y teledu a’r radio, Jason Mohammad, wedi ymuno â Choleg Caerdydd a’r Fro i roi blas i bobl ifanc ar fywyd yn y byd go iawn mewn cynhyrchu newyddiaduraeth a chyfryngau creadigol.

Cydnabod Coleg Caerdydd a’r Fro am ei waith arloesol gyda chyflogwyr y rhanbarth a thu hwnt

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei gydnabod fel un o golegau gorau’r DU am ei waith arloesol gyda chyflogwyr ar draws y Brifddinas-Ranbarth a thu hwnt.

Will, myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, yn trechu’r gwrthwynebwyr i ennill Prentis Panel y Flwyddyn Ford

Mae myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, William Davies, wedi ennill teitl Pencampwr Panel y Flwyddyn Ford.

Canmoliaeth i’r cyfleoedd dysgu bywyd real sy’n cael eu cynnig gan Goleg Caerdydd a’r Fro fel rhai o’r goreuon yn y DU

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei gydnabod fel un o golegau gorau’r DU am ddarparu cyfleoedd dysgu real, nid dim ond realistig, i lawer o’i ddysgwyr.

1 ... 5 6 7 8 9 ... 25