Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydweithio ar Brosiect I-WORK Arloesol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ddewis fel y Partner Arweiniol yn un o chwe phrosiect cydweithredol ar gyfer Rhaglen I-WORK (Gwella Cyfleoedd Gwaith – Cyflwyno Gwybodaeth) Cyngor Prydain/Tramor a’r Gymanwlad.

Dathlu Canlyniadau BTEC yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Cynhaliodd Coleg Caerdydd a'r Fro'r elfen Gymreig o Ddiwrnod Canlyniadau BTEC cyntaf erioed y DU - dathliad o gymhwyster sy'n ddewis amgen i Safon Uwch, ond un sy'n gyfwerth ag ef.

Interniaid Project SEARCH yn graddio

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro wedi gwella eu rhagolygon gyrfa drwy ymrwymiad parhaus Prifysgol Caerdydd i brosiect rhyngwladol mawr.

Dathlu llwyddiant y myfyrwyr Parod am Yrfa yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal digwyddiad ar gyfer 98 o fyfyrwyr wrth iddynt ddathlu graddio o’r rhaglen Parod am Yrfa gyda’u ffrindiau, eu rheini a’u mentoriaid.

Lansio canolfannau cymorth i ffoaduriaid ledled Cymru

Mae gwasanaeth un stop newydd sy’n darparu cymorth i ffoaduriaid ledled Cymru wedi’i lansio heddiw [Dydd Iau 20 Mehefin] fel rhan o Wythnos y Ffoaduriaid.

1 ... 5 6 7 8 9 ... 21