Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dathlu blwyddyn eithriadol o Chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu eu tymor gorau erioed yng Ngwobrau Chwaraeon CAVC 2023.

Ansawdd y ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro wedi'i gadarnhau gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch

Mae ansawdd a safonau cyrsiau lefel prifysgol Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’u cadarnhau gan adolygiad gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA).

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi modiwlau Cwricwlwm Gwrth-hiliaeth ar gyfer y sector addysg bellach

Wythnos yma, bu i Lywodraeth Cymru gyhoeddi modiwlau Cwricwlwm Gwrth-hiliaeth arwyddocaol ar gyfer y sector addysg bellach.

Myfyrwyr Gofal Iechyd Cyflenwol Coleg Caerdydd a’r Fro yn hybu lles cleifion yn Ysbyty Athrofaol Cymru

Mae myfyrwyr HND Lefel 5 Gofal Iechyd Cyflenwol gyda Statws Ymarferydd Coleg Caerdydd a'r Fro wedi bod yn defnyddio eu sgiliau therapi i helpu cleifion yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Ailachredu Coleg Caerdydd a’r Fro gyda statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth anrhydeddus

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ailachredu ar gyfer statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth anrhydeddus, gan adlewyrchu’r gwaith sylweddol mae’n ei wneud i hyrwyddo Tegwch, Parch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynwysoldeb ac Ymgysylltu (FREDIE) o fewn y cymunedau mae’n eu gwasanaethu.

1 2 3 4 5 6 7 ... 49