Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Seren y salon – Myfyrwraig trin gwallt Coleg Caerdydd a’r Fro Rhian wedi bod yn perffeithio ei sgiliau yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae myfyrwraig Trin Gwallt Lefel 3 Coleg Caerdydd a’r Fro, Rhian Lister, wedi bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfyngiadau symud, gan ddefnyddio pob cyfle i feithrin ei sgiliau yn torri a steilio gwallt.

Mae Bywydau Du o Bwys - Ein Datganiad

Mae’r digwyddiadau rydyn ni wedi bod yn dyst iddyn nhw yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi ysgwyd y byd. Maen nhw wedi tynnu sylw at yr angen am i unigolion a sefydliadau fel ei gilydd wneud safiad a sefyll yn erbyn anghydraddoldeb hirsefydlog a materion sy’n effeithio ar ein cymunedau ni.

Llwyddiant mawr myfyrwraig Gweinyddu yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Krasimira ym myd busnes!

Mae Krasimira Krasteva, myfyrwraig Gweinyddu Busnes Lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn gwneud cynnydd o’i chwrs i brentisiaeth Gweinyddu Busnes yn Nhŷ’r Cwmnïau fis Medi.

Cyn fyfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Amanda yn graddio gyda Dosbarth Cyntaf

Mae cyn fyfyrwraig Gradd Sylfaen yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Amanda Truman, newydd raddio gyda gradd lawn a Dosbarth Cyntaf – yr anrhydedd fwyaf bosib.

Mahima o Goleg Caerdydd a’r Fro yn lansio ei gyrfa gyda phrentisiaeth yn Senedd Cymru

Mae ei phenderfyniad i lansio’i gyrfa â phrentisiaeth yng Nghymru yn hytrach na gradd brifysgol yn talu ar ei ganfed i Fwslim ifanc sydd eisoes wedi ennill gwobrau.

1 2 3 4 5 6 7 ... 25