Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Uchelgeisiau myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn cyrraedd yr uchelfannau wrth i ICAT gynnal Ffair Yrfaoedd Awyrofod

Mewn ffair yrfaoedd arbennig a gynhaliwyd yn ddiweddar, cafodd dysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro gyfle i archwilio’r uchelfannau y gellir eu cyrraedd trwy ddilyn gyrfa yn y diwydiant Awyrofod.

Tri o fyfyrwyr CAVC wedi’u dyfarnu’n Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw am eu hymroddiad a’u gwasanaeth

Mae tri o ddysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael y fraint o ddod yn Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer Morgannwg Ganol.

Coroni prentisiaid o Goleg Caerdydd a’r Fro, Duncan a Nathan, fel y goreuon yn eu crefft yng Nghymru

Wrth i ni ddechrau ar yr Wythnos Prentisiaethau, mae Duncan Kinnaird a Nathan Kelly, dau brentis sy’n astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi’u henwi fel y rhai gorau yn eu crefft yn y wlad.

Ben o Goleg Caerdydd a’r Fro yn gwibio allan i India i gynrychioli Cymru yn Olympiad y Cogyddion Ifanc

Mae Ben Newcombe, myfyriwr Lletygarwch Lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ar fin hedfan i India i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol fawreddog i gogyddion ifanc – Olympiad Rhyngwladol y Cogyddion Ifanc 2023.

Prentisiaeth teledu a ffilm Coleg Caerdydd a’r Fro a Sgil Cymru ar restr fer Gwobrau Prentisiaeth AAC 2023

Mae prentisiaeth cynhyrchu ffilm a theledu unigryw sy’n cael ei gweithredu gan Goleg Caerdydd a’r Fro gyda Sgil Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol gwobrau prentisiaid y DU gyfan.

1 2 3 4 5 6 7 ... 47