Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymrwymo i gefnogi myfyrwyr a staff gydag iechyd a lles y meddwl

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ailgadarnhau ei ymrwymiad i staff a myfyrwyr drwy ymrwymo i siarter iechyd a lles y meddwl cenedlaethol newydd sbon yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Gweithiwr allweddol a myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Chloe yn cefnogi pobl ag anableddau

Mae Chloe Thurlbert, myfyrwraig Therapi Harddwch Lefel 2 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn ddysgwr arall o CAVC sydd wedi bod yn gweithio ar y rheng flaen yn ystod y pandemig.

Unrhyw ddyddiad, unrhyw amser - Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio Diwrnod Agored Rhithiol 24/7 ar 18fed Mai

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal diwrnod agored tra gwahanol – bydd ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

Myfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro Ellie yn darparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol ar ward mamolaeth

Mae Ellie Clark, myfyrwraig Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi dychwelyd i reng flaen y GIG, gan weithio yn llawn amser ar y ward mamolaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Sarah yn darparu gofal yn y gymuned

Mae myfyrwraig Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Sarah James, wedi parhau i weithio gyda rhai o aelodau mwyaf agored i niwed ein cymuned ni yn ystod y pandemig.

1 2 3 4 5 6 7 ... 25