Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Capten Academi Bêl Droed CAVC Jack yn cael ysgoloriaeth lawn gan Goleg Casper yn UDA

Mae Capten Academi Bêl Droed Coleg Caerdydd a’r Fro Jack Pascoe wedi cael ysgoloriaeth lawn gan Goleg Casper yn Wyoming, UDA.

Lucy o Goleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ar wyneb y graig gyda Covid

Mae myfyrwraig Mynediad i Nyrsio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Lucy Richards, yn helpu gydag ymateb y GIG i bandemig y Coronafeirws – gan weithio fel Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd ar wardiau Covid mewn ysbyty.

Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro ar y brig yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill mwy o fedalau yn rowndiau terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2019-20 nag unrhyw sefydliad Addysg Bellach neu ddarparwr hyfforddiant arall yn y wlad.

Helpu arwyr y GIG a gwarchod ein cymuned – Apêl PPE Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro eisiau cyfraniadau o Offer Gwarchodol Personol (PPE) y bydd yn ei ddosbarthu wedyn i’r GIG ac i weithwyr allweddol ledled y Brifddinas Ranbarth.

Pob pwyth yn ei le i helpu gweithwyr allweddol – Kerry o Goleg Caerdydd a’r Fro yn gwirfoddoli i wnïo dillad meddygol

Mae Darlithydd Ffasiwn a Thecstilau o Goleg Caerdydd a’r Fro, Kerry Cameron, wedi bod yn gweithio’n galed yn gwirfoddoli i greu dillad meddygol i weithwyr allweddol y GIG a sefydliadau gofal.

1 2 3 4 5 6 7 ... 25