Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Ailachredu Coleg Caerdydd a’r Fro gyda statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth anrhydeddus

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ailachredu ar gyfer statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth anrhydeddus, gan adlewyrchu’r gwaith sylweddol mae’n ei wneud i hyrwyddo Tegwch, Parch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynwysoldeb ac Ymgysylltu (FREDIE) o fewn y cymunedau mae’n eu gwasanaethu.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn cyrraedd y pump olaf yng Ngwobrau Cylchgrawn PQ

Coleg Caerdydd a'r Fro oedd yr unig goleg Addysg Bellach i gyrraedd rhestr fer Gwobrau Cylchgrawn PQ yng nghategori Coleg Cyhoeddus y Flwyddyn am ansawdd ei ddarpariaeth cyfrifeg.

Academi Bêl Droed CAVC yn mynychu lleoliad gwaith unwaith mewn oes yng Nghlwb Pêl Droed Benfica

Dros wyliau’r Pasg cafodd 18 o ddysgwyr o Academi Bêl Droed CAVC brofiad unwaith mewn oes o flasu sut beth yw bywyd i bêl droediwr proffesiynol yn un o glybiau mwyaf Ewrop.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Iftar Cymunedol am y tro cyntaf

Ar ddydd Llun 17 Ebrill, yn ystod wythnos olaf Ramadan, cynhaliodd Coleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) ei ddigwyddiad Iftar cymunedol cyntaf erioed ar gyfer myfyrwyr a staff ar ei Gampws Canol y Ddinas.

Blwyddyn arall o dorri'r record i Goleg Caerdydd a’r Fro yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill 36 o fedalau gwych yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru – mwy nag y mae’r Coleg wedi’i ennill erioed o’r blaen a mwy nag unrhyw goleg unigol yng Nghymru.

1 2 3 4 5 6 7 ... 49