Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Stood Up – Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymddangos ar y llwyfan gyda Jack Whitehall

Mae myfyrwyr Celfyddydau Perfformio o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi ymddangos ar y llwyfan gyda’r comedïwr Jack Whitehall fel rhan o’i sioe deithiol newydd, Stood Up.

Myfyrwyr Creadigol Coleg Caerdydd a’r Fro yn eu helfen yn addurno’r New Theatre ar Thema Sinderela

Mae’r myfyrwyr Diwydiannau Creadigol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn addurno’r New Theatre gyda’u gwaith eu hunain i gyd-fynd â phantomeim y theatr yn 2019 – Sinderela.

Dathlu llwyddiant y myfyrwyr yng Ngwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro 2019

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu gwaith caled, llwyddiant a chynnydd ei ddysgwyr, gan gydnabod blwyddyn lle gwelwyd rhai o’i fyfyrwyr yn cael eu hanrhydeddu fel goreuon y byd yn eu meysydd.

Llwyddiant yn Rowndiau Terfynol WorldSkills UK i CAVC

Teithiodd saith o fyfyrwyr o Goleg Caerdydd a’r Fro i Birmingham dros y penwythnos er mwyn cymryd rhan yn rowndiau terfynol WorldSkills UK – sy’n cael eu hadnabod fel y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’ – a daethant adref gyda medalau a sawl canmoliaeth.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymuno â Chlwb Criced Sirol Morgannwg i lansio Academi Addysg a Chriced

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi penderfynu ehangu ei bortffolio o Academïau Chwaraeon ac ymuno â Chlwb Criced Sirol Morgannwg i lansio Academi Addysg a Chriced newydd.

1 2 3 4 5 6 7 ... 21