Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dysgwr Moduro yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Naim yn ennill bwrsari gwerth £2,000 a gwobr Myfyriwr Llawn Amser y Flwyddyn yng Ngwobrau IMI

Mae myfyriwr Ailorffen Cerbydau yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Naim Ahmed wedi cael hwb sylweddol i’w yrfa yn y dyfodol gyda bwrsari gwerth £2,000 gan Gymrodoriaeth y Diwydiant Moduro.

Darlithydd Coleg Caerdydd a’r Fro Tracy yn dychwelyd i nyrsio ar y rheng flaen

Penderfynodd Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Tracy Adams, dynnu’r pwysau oddi ar y GIG ac ildio ei gwyliau Pasg er mwyn dychwelyd i nyrsio yn llawn amser.

Myfyrwyr Barbro Coleg Caerdydd a'r Fro yn cael hyfforddiant ar dorri risg o hunanladdiad yn ogystal â thorri gwallt

Mae myfyrwyr Barbro y Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cael hyfforddiant ar iechyd meddwl er mwyn helpu i atal hunanladdiad ymysg eu cleientiaid.

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro a Gleision Caerdydd – cydweithio i gadw talent yn lleol

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn ei phumed tymor ac mae’r canlyniadau mae wedi’u sicrhau yn dechrau cael effaith bositif ar chwaraeon yn y rhanbarth.

Ymdrech wych Naim - dysgwr Moduron yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro – i gyrraedd rhestr fer Myfyriwr y Flwyddyn IMI

Mae Naim Ahmed, dysgwr Ailorffen Cerbydau yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi cyrraedd rhestr fer am Wobr anrhydeddus gan Sefydliad y Diwydiant Moduro (IMI).

1 2 3 4 5 6 7 ... 25