Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Siwrnai gyrfa Ewan, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn ei arwain i CF10 drwy Brosiect SEARCH

Er iddo gofrestru yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro heb fawr ddim hunanhyder, mae Ewan Heppenstall wedi dod o hyd i gyflogaeth drwy brosiect rhyngwladol mawr sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth a dysgu i bobl ifanc yng Nghymru.

Gwasanaeth gwych – bwyty Coleg Caerdydd a’r Fro, Y Dosbarth, yn cadw ei Ruban AA i Golegau

Mae Y Dosbarth, sef bwyty nodedig Coleg Caerdydd a’r Fro ar Gampws Canol y Ddinas, wedi cadw ei Ruban AA i Golegau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn y ras am ddwy Wobr IMI fawreddog

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy Wobr fawreddog gan Sefydliad y Diwydiant Moduro (IMI).

Y byd i gyd yn llwyfan i fyfyrwraig yn CAVC Gwenllian wrth iddi hedfan i Efrog Newydd i astudio Drama

Mae Gwenllian Mellor, myfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn hedfan i Efrog Newydd yr haf yma i gymryd rhan yn Rhaglen Haf Conservatoire Efrog Newydd ar gyfer y Celfyddydau Dramatig.

Academi Rygbi CAVC yn ennill Cwpan Ysgolion a Cholegau Cymru

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Cwpan Ysgolion a Cholegau Undeb Rygbi Cymru.

1 2 3 4 5 6 7 ... 39