Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Ben o Goleg Caerdydd a’r Fro yn gwibio allan i India i gynrychioli Cymru yn Olympiad y Cogyddion Ifanc

Mae Ben Newcombe, myfyriwr Lletygarwch Lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ar fin hedfan i India i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol fawreddog i gogyddion ifanc – Olympiad Rhyngwladol y Cogyddion Ifanc 2023.

Prentisiaeth teledu a ffilm Coleg Caerdydd a’r Fro a Sgil Cymru ar restr fer Gwobrau Prentisiaeth AAC 2023

Mae prentisiaeth cynhyrchu ffilm a theledu unigryw sy’n cael ei gweithredu gan Goleg Caerdydd a’r Fro gyda Sgil Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol gwobrau prentisiaid y DU gyfan.

Gyrfa newydd yn y Flwyddyn Newydd gyda chyrsiau am ddim i oedolion yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Ffansi dechrau newydd? Chwilio am yrfa newydd yn y Flwyddyn Newydd, neu eisiau dysgu sgiliau newydd? Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio amrywiaeth enfawr o gyrsiau newydd i oedolion sy’n dechrau ym mis Ionawr – ac mae llawer ohonyn nhw am ddim neu’n rhad iawn.

Celf stryd: Comisiynu myfyrwyr creadigol Coleg Caerdydd a’r Fro i greu gwaith celf ar gyfer hysbysfwrdd ailddatblygu Tai Taf

Mae’r myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 3 wedi’u comisiynu gan Tai Taf i greu gwaith celf i addurno’r hysbysfwrdd am adnewyddu tai ar borth allweddol i ganol Dinas Caerdydd.

Cyflwyno Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol i Goleg Caerdydd a’r Fro am raglenni hyfforddi a datblygu sgiliau rhagorol

Mae Pennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro, Sharon James, wedi derbyn Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol yn 2022 am ymrwymiad eithriadol CAVC i ddysgu a datblygu.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 49