Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Ieuan o Goleg Caerdydd a’r Fro yn cael blas ar lwyddiant, gan ennill y wobr am y Pwdin Gorau yn y twrnamaint coginio olympaidd

Mae Ieuan Jones, myfyriwr Lletygarwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi profi ei hun fel un o’r dysgwyr coginio gorau yn y byd drwy ennill gwobr y Pwdin Gorau yn Olympiad y Cogyddion Ifanc.

Addysg yn gelfyddyd gain - Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru

Cafodd Coleg Caerdydd a’r Fro lwyddiant ysgubol yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru, gan ennill mewn tri chategori.

CAVC ac Academi Griced ac Addysg Criced Morgannwg yn cael llwyddiant ysgubol ac yn dod yn bencampwyr Colegau Cymru

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ac Academi Griced ac Addysg Criced Sirol Morgannwg wedi ennill cystadleuaeth Criced 24 Colegau Cymru er nad oedd y tîm wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth erioed o’r blaen. Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ac Academi Griced ac Addysg Criced Sirol Morgannwg wedi ennill cystadleuaeth Criced 24 Colegau Cymru er nad oedd y tîm wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth erioed o’r blaen.

Dim sioc wrth i Kaiden o Goleg Caerdydd a’r Fro ennill gwobr Prentis Trydan y Flwyddyn Cymru

Mae Kaiden Ashun, dysgwr Gosodiadau Trydan yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi cael ei goroni fel y prentis trydan gorau yn y DU.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio prentisiaeth newydd gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o swyddogion tân yn y rhanbarth.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 25