Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn rownd derfynol Gwobrau Beacon 2022-23

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau anrhydeddus Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC).

Rowndiau Terfynol Cenedlaethol y DU WorldSkills yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

O ddydd Llun 14eg Tachwedd tan ddydd Gwener 18fed Tachwedd, bydd Campws Canol y Ddinas Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o chwe lleoliad coleg a’r unig un yng Nghymru i gynnal Rowndiau Terfynol WorldSkills UK.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Gwobr Datblygu Gyrfaoedd am ansawdd y cyngor a’r gefnogaeth mae’n eu rhoi i’r dysgwyr

Mae tîm Gyrfaoedd a Syniadau Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Gwobr Datblygu Gyrfaoedd (ôl-16) am ei ymrwymiad i wella ansawdd y cyngor a’r gefnogaeth mae’n eu rhoi i’w ddysgwyr yn barhaus.

Cyn fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Ewan yn ennill Gwobr Inspire!i oedolion sy’n ddysgwyr

Mae cyn fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro sydd bellach wedi troi’n gyflogai, Ewan Heppenstall, wedi ennill gwobr Oedolyn Ifanc sy’n Ddysgwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Inspire! ar gyfer oedolion sy'n ddysgwyr.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Arian yng Ngwobrau Iechyd a Lles y Meddwl Cymru am ei gefnogaeth i’w ddysgwyr

Mae tîm Lles Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Arian yng Ngwobrau Iechyd a Lles y Meddwl Cymru am Effaith Eithriadol mewn Addysg.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 46