Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro a Togetherall yn dod at ei gilydd i ddarparu cymorth iechyd meddwl 24 awr am ddim i fyfyrwyr

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymuno â'r gymuned ar-lein Togetherall i ddarparu cymorth iechyd meddwl rownd y cloc i'w fyfyrwyr.

Coleg Caerdydd a’r Fro ar y rhestr fer ar gyfer pum Gwobr AB Tes anrhydeddus

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer pum Gwobr Addysg Bellach Tes anrhydeddus ledled y DU, gan ei osod ymhlith y colegau gorau yn y wlad.

Gwneud myfyriwr CAVC Maddison yn Gadet yr Arglwydd Raglaw am wneud gwahaniaeth yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae Maddison Parkhouse, dysgwr Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, wedi cael y fraint o fod yn Gadet yr Arglwydd Raglaw ar gyfer Morgannwg Ganol.

Stori tudalen flaen! Newyddiadurwr Iau yn CAVC Jack ar Restr Fer Gwobr Sgŵp Fawr

Mae Jack Grey, Newyddiadurwr Iau ar gynllun prentisiaeth sy'n cael ei redeg gan Goleg Caerdydd a'r Fro mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales ac ITV Cymru, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Sgŵp Fawr gan y Cyngor Hyfforddi Newyddiadurwyr Cenedlaethol.

Siwrnai Oscar: Myfyriwr Safon Uw o Goleg Caerdydd a’r Fro i astudio’r Clasuron ym Mhrifysgol Caergrawnt

Bydd Oscar Griffin, myfyriwr Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, yn teithio i Gaergrawnt yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, ar ôl cael ei dderbyn i ddarllen Clasuron yn y brifysgol uchel ei pharch

1 ... 4 5 6 7 8 ... 33