Mynediad

Ein darpariaeth Mynediad yw'r ffordd berffaith o ddychwelyd i fyd addysg gyda'r nod o fynd ymlaen i'r brifysgol neu newid cyfeiriad eich gyrfa.

Gwybodaeth am gyrsiau Mynediad

Mae cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch wedi'u cynllunio i roi'r hyder a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr aeddfed i ymdopi â gofynion academaidd astudio lefel uwch. Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr aeddfed sydd wedi penderfynu newid gyrfa yn arbennig, neu sy'n dychwelyd i astudio ar ôl seibiant. 

Mae'r cwrs Mynediad i Astudio Pellach yn gwrs dwys am flwyddyn sy'n datblygu sgiliau presennol. Byddwch yn astudio TGAU Saesneg a Mathemateg, ac fel rhan o Ddiploma Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Agored byddwch yn astudio Gwyddoniaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Mathemateg, TG a Sgiliau Astudio. Bydd sesiynau tiwtorial yn cael eu cynnal bob wythnos i ystyried llwybrau dilyniant a chefnogaeth drwy eich astudiaethau.

#EichDyfodol

Ar ôl cwblhau cwrs Mynediad i AU, mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau Addysg Uwch mewn prifysgolion lleol neu genedlaethol. Efallai bydd myfyrwyr hefyd yn symud ymlaen yn y coleg i un o'r llwybrau Gradd Sylfaen sydd ar gael.

Pob cwrs Mynediad

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyn Mynediad at Nyrsio L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 12 Medi 2023 15 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Astudio Pellach L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 2 Hydref 2023 Ar-lein Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Astudio Pellach L2 Rhan Amser 18 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Astudio Pellach ESOL L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Dechnolegau Digidol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Fusnes L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Rhan Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri
Mynediad i Addysgu Blynyddoedd Cynnar L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Beirianneg L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Blismona L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Ddiwylliant, Llenyddiaeth a'r Cyfryngau L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 16 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Rhan Amser 12 Medi 2023 13 Medi 2023 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i'r Biowyddorau L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Biowyddorau L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Gwaith Cymdeithasol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 5 Chwefror 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Wyddorau Cymdeithasol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd