Cyrsiau Mynediad a Sylfaen i Oedolion

Ein darpariaeth Mynediad a Sylfaen i Oedolion yw'r ffordd berffaith o ddychwelyd i fyd addysg gyda'r nod o fynd ymlaen i'r brifysgol neu newid cyfeiriad eich gyrfa.

Gwybodaeth am gyrsiau Mynediad a Sylfaen i Oedolion

Mae cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch wedi'u cynllunio i roi'r hyder a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr aeddfed i ymdopi â gofynion academaidd astudio lefel uwch. Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr aeddfed sydd wedi penderfynu newid gyrfa yn arbennig, neu sy'n dychwelyd i astudio ar ôl seibiant. 

Mae'r cwrs Sylfaen i Oedolion yn gwrs dwys am flwyddyn sy'n datblygu sgiliau presennol. Byddwch yn astudio TGAU Saesneg a Mathemateg, ac fel rhan o Ddiploma Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Agored byddwch yn astudio Gwyddoniaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Mathemateg, TG a Sgiliau Astudio. Bydd sesiynau tiwtorial yn cael eu cynnal bob wythnos i ystyried llwybrau dilyniant a chefnogaeth drwy eich astudiaethau.

#EichDyfodol

Ar ôl cwblhau cwrs Mynediad i AU, mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau Addysg Uwch mewn prifysgolion lleol neu genedlaethol. Efallai bydd myfyrwyr hefyd yn symud ymlaen yn y coleg i un o'r llwybrau Gradd Sylfaen sydd ar gael.

Pob cwrs Mynediad a Sylfaen i Oedolion

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cwrs Sylfaen ESOL i Oedolion
L2 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cwrs Sylfaen i Oedolion
L2 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyn Mynediad at Nyrsio
L2 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Sylfaen Oedolion
L2 Rhan Amser 31 Awst 2020 21 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Ddysgu
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Dechnolegau Digidol
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 24 Chwefror 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Wyddorau Iechyd
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Beirianneg
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Biowyddorau
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Biowyddorau
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Wyddorau Cymdeithasol
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd