Mynediad

Ein darpariaeth Mynediad yw'r ffordd berffaith o ddychwelyd i fyd addysg gyda'r nod o fynd ymlaen i'r brifysgol neu newid cyfeiriad eich gyrfa.

Gwybodaeth am gyrsiau Mynediad

Mae cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch wedi'u cynllunio i roi'r hyder a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr aeddfed i ymdopi â gofynion academaidd astudio lefel uwch. Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr aeddfed sydd wedi penderfynu newid gyrfa yn arbennig, neu sy'n dychwelyd i astudio ar ôl seibiant. 

Mae'r cwrs Mynediad i Astudio Pellach yn gwrs dwys am flwyddyn sy'n datblygu sgiliau presennol. Byddwch yn astudio TGAU Saesneg a Mathemateg, ac fel rhan o Ddiploma Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Agored byddwch yn astudio Gwyddoniaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Mathemateg, TG a Sgiliau Astudio. Bydd sesiynau tiwtorial yn cael eu cynnal bob wythnos i ystyried llwybrau dilyniant a chefnogaeth drwy eich astudiaethau.

#EichDyfodol

Ar ôl cwblhau cwrs Mynediad i AU, mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau Addysg Uwch mewn prifysgolion lleol neu genedlaethol. Efallai bydd myfyrwyr hefyd yn symud ymlaen yn y coleg i un o'r llwybrau Gradd Sylfaen sydd ar gael.

Pob cwrs Mynediad

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyn Mynediad at Nyrsio
L2 Rhan Amser 13 Medi 2021 15 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Astudio Pellach
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Astudio Pellach
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Astudio Pellach ESOL
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Dechnolegau Digidol
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Fusnes
L3 Llawn Amser Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 12 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd
L3 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Mynediad at Wyddorau Iechyd
L3 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Beirianneg
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Ddiwylliant, Llenyddiaeth a'r Cyfryngau
L3 Llawn Amser Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Biowyddorau
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i'r Biowyddorau
L3 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Wyddorau Cymdeithasol
L3 Llawn Amser Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd