Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Cogyddion Gorau Cymru’n Mentora’r Genhedlaeth Nesaf o Dalent yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent

Ddydd Bu pump o gogyddion mwyaf medrus Cymru’n helpu pobl ifanc o Goleg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent i weini pryd bwyd hynod flasus i 80 o gyflogwyr eithriadol graff y diwydiant lletygarwch yn un o golegau arlwyo mwyaf blaenllaw Cymru.

CAVC a Dow yn lansio rhaglen interniaeth ddiweddaraf Prosiect SEARCH

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi uno gyda Dow Silicones UK Ltd yn y Barri er mwyn lansio rhaglen newydd sy’n cynnig cyfleoedd datblygu gyrfa amhrisiadwy i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Y myfyriwr CIPD cyntaf gyda'r RAF yn graddion o Goleg Caerdydd a'r Fro

Y Corporal Carly Smith yw’r cyntaf o’r grŵp o Bersonél y Lluoedd Arfog i raddio o’i hastudiaethau Sefydliad Siartredig ar gyfer Datblygu Personél (CIPD) yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

Mae gan Coleg Caerdydd a'r Fro gynlluniau cyffrous i gefnogi 'r diwydiant lletygarwch lleol ac eisiau eich barn chi

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion cyffrous i gael gwesty hyfforddi ar gyfer Rhanbarth y Brifddinas - ac mae amser o hyd ichi gymryd rhan.

Gwobrau Prentisiaethau Cymru: Tad-cu’n ysbrydoli prentis yn y dreftadaeth ddiwylliannol

Mae amgueddfeydd llwyddiannus yn gwneud dysgu’n hwyl, ac mae Esta Lewis yn ymgorfforiad o hwyl.

1 ... 6 7 8 9 10 ... 23