Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Croesawu miloedd o fyfyrwyr i Ffair y Glas CAVC 2019

Mae miloedd o fyfyrwyr newydd wedi cael eu croesawu i’w blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro yn yr Wythnos y Glas fwyaf erioed i gael ei chynnal ar Gampws y Barri a Champws Canol y Ddinas.

Tomos yn dewis y Gymraeg wrth weithio tuag at gymhwyster treftadaeth newydd arloesol

Mae Tomos James bron â chwblhau Hyfforddeiaeth arloesol mewn Treftadaeth Ddiwylliannol, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn arall o lwyddiant Safon A yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn torri’r record

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu blwyddyn arall lwyddiannus sy’n curo’r record, gyda mwy o fyfyrwyr nag erioed yn llwyddo i gael eu cymwysterau AS a Safon A.

Dathlu Canlyniadau BTEC yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Cynhaliodd Coleg Caerdydd a'r Fro'r elfen Gymreig o Ddiwrnod Canlyniadau BTEC cyntaf erioed y DU - dathliad o gymhwyster sy'n ddewis amgen i Safon Uwch, ond un sy'n gyfwerth ag ef.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydweithio ar Brosiect I-WORK Arloesol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ddewis fel y Partner Arweiniol yn un o chwe phrosiect cydweithredol ar gyfer Rhaglen I-WORK (Gwella Cyfleoedd Gwaith – Cyflwyno Gwybodaeth) Cyngor Prydain/Tramor a’r Gymanwlad.

1 ... 7 8 9 10 11 ... 23