Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Mae gan Charlotte, Myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, y cymhelliant i fod yn Brentis y Flwyddyn Ford

Mae myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, Charlotte Ward, wedi cael ei gwobrwyo gyda’r teitl Prentis y Flwyddyn Ford am Baentio ac Atgyweirio Cyrff Cerbydau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Cinio Elusennol Balchder Cymru er budd Llamau

Ar 8 Tachwedd, bydd Y Dosbarth, bwyty Ewropeaidd modern Coleg Caerdydd a’r Fro, yn cynnal cinio elusennol gyda chogyddion sêr Michelin o Gymru, i godi arian i’r elusen ddigartrefedd Llamau.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n cymryd camau i greu partneriaeth newydd gyda Rubicon Dance

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi creu partneriaeth newydd gyda Rubicon Dance - un o’r sefydliadau dawns cymunedol hynaf a mwyaf profiadol yn y DU.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn creu partneriaeth gyda’r RAF i gynnig hyfforddiant adnoddau dynol o’r safon uchaf

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Changen Cefnogi Personél (AD) yr Awyrlu Brenhinol wedi dod at ei gilydd er mwyn lansio menter ddysgu newydd ar gyfer personél gwasanaethu’r RAF, yn aelodau cyson ac wrth gefn.

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro i gystadlu i gael eu henwi’n bencampwyr y DU yn eu meysydd

Mae mwy o fyfyrwyr o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi herio cystadleuaeth galed i sicrhau lle yn rowndiau cenedlaethol anrhydeddus WorldSkills UK nag unrhyw goleg arall yng Nghymru.

1 ... 8 9 10 11 12 ... 16