Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn creu partneriaeth gyda’r RAF i gynnig hyfforddiant adnoddau dynol o’r safon uchaf

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Changen Cefnogi Personél (AD) yr Awyrlu Brenhinol wedi dod at ei gilydd er mwyn lansio menter ddysgu newydd ar gyfer personél gwasanaethu’r RAF, yn aelodau cyson ac wrth gefn.

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro i gystadlu i gael eu henwi’n bencampwyr y DU yn eu meysydd

Mae mwy o fyfyrwyr o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi herio cystadleuaeth galed i sicrhau lle yn rowndiau cenedlaethol anrhydeddus WorldSkills UK nag unrhyw goleg arall yng Nghymru.

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn enillwyr yng Ngwobrau Myfyrwyr Blynyddol Grŵp Celf Y Bontfaen

Mae myfyrwyr o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill y wobr gyntaf, a’r ail a’r drydedd wobr, yng Ngwobrau Myfyrwyr Blynyddol Grŵp Celf Y Bontfaen.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n creu partneriaeth â’r Lluoedd Arfog ac yn dod yn aelod o Gatrawd Trafnidiaeth 157 (Cymru)

Mae Llu Cadetiaid Cyfun (CCF) Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dod yn aelod o Gatrawd Trafnidiaeth 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnal lansiad Adnodd Iechyd ac Ymwybyddiaeth o Ganser ESOL+

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro, gan weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Ganser Felindre, wedi lansio Adnodd Iechyd ac Ymwybyddiaeth o Ganser cyntaf y DU ar gyfer cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALlE).

1 ... 37 38 39 40 41 ... 44