Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cyfle i ddysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a gweithio ar friffiau byw ar gyfer diwydiant fel rhan o'ch cwrs.

Am Gerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Addysgir ein cyrsiau a’n rhaglenni Prentisiaeth uchel eu parch ar ein Campws Canol y Ddinas sy’n cynnwys cyfleusterau ffilm, dawns, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio o’r radd flaenaf. Nid dyna’r cyfan serch hynny, mae gennym hefyd Theatr Michael Sheen (a agorwyd yn swyddogol gan y dyn ei hun!), ystafelloedd Mac ac ystafelloedd dosbarth creadigol arbenigol. Byddwch yn cael eich dysgu gan staff sy’n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac yn gweithio ar friffiau byw i’r diwydiant fel rhan o’ch cwrs.

Coleg Caerdydd a’r Fro yw coleg sylfaenol Academi Sgiliau Cenedlaethol i’r Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol yng Nghymru — sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gysylltu â chyflogwyr. Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau mawreddog gan gynnwys BAFTA a Theatr Genedlaethol Cymru i gynnig cyfleoedd unigryw i chi glywed gan arbenigwyr yn y diwydiant ac ymgymryd â lleoliadau gwaith sy’n rhoi hwb i’ch CV ac yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth.

Eich CAVC

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf â diwydiant gan gynnwys y BBC, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, ITV Cymru a Theatr y Sherman, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith ac i gymryd rhan mewn prosiectau proffil uchel.

Eich Diwydiant

Mae’r diwydiant cerddoriaeth werth £4.5 biliwn i economi’r DU ac mae wedi tyfu 2% er 2017 (UK Music 2018). Yn ôl y data a gynhwysir yn Adroddiad Clwstwr 2020, mae yna dros 2,400 o swyddi yn y diwydiant Cerddoriaeth, perfformio a’r celfyddydau gweledol gyda chyfradd twf blynyddol o 2.2% yng Nghaerdydd (09-17) ar gyfartaledd.

Eich Dyfodol

Mae ein myfyrwyr yn gwneud cynnydd — nifer ohonynt yn syth i gyflogaeth yn y diwydiannau creadigol. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i astudio cwrs prifysgol mewn prifysgolion ledled y DU, gyda llawer yn dewis aros yn CAVC i astudio un o’n Graddau Sylfaen unigryw ac uchel eu parch mewn pynciau gan gynnwys y Celfyddydau Perfformio, Ffilm, Ffotograffiaeth a Cerddoriaeth.

Cyrsiau Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cerddoriaeth

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cerddoriaeth L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerddoriaeth (Cynhyrchu) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerddoriaeth (Perfformio) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol) L6 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celfyddydau Perfformio

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Actio er Hyder L3 Rhan Amser 9 Tachwedd 2023 1 Chwefror 2024 2 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celfyddydau Perfformio L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rubicon Dance - Diploma Estynedig L3 Llawn Amser 8 Medi 2023 Rubicon Dance
Ymarfer y Celfyddydau Perfformio (Theatr Gerddorol) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Proffesiynol Ymarfer Perfformiad L4 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd