Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cyfle i ddysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a gweithio ar friffiau byw ar gyfer diwydiant fel rhan o'ch cwrs.

Am Gerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Mae ein cyrsiau uchel eu parch a'n rhaglenni Prentisiaeth yn cael eu haddysgu ar ein Campws yng Nghanol y Ddinas, sy'n cynnwys cyfleusterau ffilm, dawns, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio cwbl fodern. Ac nid dyna'r cyfan, mae Theatr Michael Sheen (a agorwyd yn swyddogol gan y dyn ei hun!), ystafelloedd Mac ac ystafelloedd dosbarth creadigol arbenigol ar gael ar y safle hefyd.

EichCAVC

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf â diwydiant, gan gynnwys y BBC, National Theatr Wales, Canolfan Mileniwm Cymru, ITV Wales a Theatr y Sherman, gan ddarparu cyfleoedd am brofiad gwaith a chymryd rhan mewn prosiectau uchel eu proffil.

EichDiwydiant

Mae disgwyl mwy na 12% o dwf mewn swyddi ar gyfer cerddorion ledled De Ddwyrain Cymru, sy'n 10% yn rhagor o dwf na gweddill y DU (Emsi, 2016). Mae mwy na 1,400 o swyddi mewn Celfyddydau Perfformio (gan gynnwys cerddorion) ledled De Ddwyrain Cymru ac mae disgwyl cynnydd o 160 o swyddi (11% o dwf) erbyn 2024 (Emsi, 2016).

EichDyfodol

Mae ein myfyrwyr ni'n gwneud cynnydd - yn bennaf yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiannau creadigol. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i astudio cwrs prifysgol mewn prifysgolion ledled y DU, gyda llawer yn dewis aros yn CAVC i astudio un o'n cyrsiau Gradd Sylfaen unigryw ac uchel eu parch mewn pynciau sy'n cynnwys Celfyddydau Perfformio, Ffilm, Ffotograffiaeeth a Thechnoleg Cerddoriaeth Boblogaidd.

Cyrsiau Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cerddoriaeth

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cerddoriaeth a Pherfformiad
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerddoriaeth Boblogaidd
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Technoleg Cerddoriaeth
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) - BA (Anrhydedd)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celfyddydau Perfformio

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Celfyddydau Perfformio - 90 Credyd
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rubicon Dance - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 15 Medi 2020 Rubicon Dance
Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd