Cerddoriaeth (Cynhyrchu)

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r diploma sylfaenol ac estynedig mewn Cerddoriaeth (Cynhyrchu) yn gwrs dwy flynedd llawn amser sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth arbenigol a sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cefnogi eu dilyniant gyrfa yn y dyfodol mewn diwydiant cerddoriaeth deinamig. Bydd y cwrs hefyd yn paratoi dysgwyr ar gyfer astudiaethau Addysg Uwch mewn cyrsiau cysylltiedig â cherddoriaeth.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cynnwys cwrs pwnc-benodol yn cynnwys:

 • Recordio mewn stiwdio
 • Creu deunydd cerddorol trwy gynhyrchu
 • Technoleg cerddoriaeth a digwyddiadau byw
 • Cynllunio gyrfa yn y diwydiant
 • Proffil Cerddoriaeth Bersonol
 • Prosiect Cerddoriaeth ar y Cyd

Bydd dysgwyr hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru fel rhan o'u rhaglen astudio, sydd hefyd yn cynnwys sesiynau tiwtorial a sesiynau e-tiwtorial wythnosol.

Cyfleusterau

Yn CAVC mae gennym stiwdio recordio o’r radd flaenaf sy’n defnyddio meddalwedd sy’n arwain yn y diwydiant, gan gynnwys Pro Tools, Logic Pro X, Ableton Live a chyfres o ategion prosesydd o ansawdd stiwdio.

Mae gennym hefyd 2 ystafell gynhyrchu cerddoriaeth arbenigol gyda'r gweithfannau Apple Mac diweddaraf sydd hefyd yn defnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Gofynion mynediad

5 TGAU A * - C gan gynnwys Iaith a Mathemateg Saesneg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd Teilyngdod neu'n uwch, ynghyd â TGAU Saesneg a Mathemateg ar radd C neu'n uwch. Rhaid i chi fynd i gyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau yn ystod y cwrs hwn. Yn hytrach, rydych chi’n cael eich asesu drwy gydol y flwyddyn ac mae’r canlyniadau’n seiliedig ar brosiectau ymarferol ac ysgrifenedig.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC3F06
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Music

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Mwynheais y cwrs yn fawr, rwyf wedi cael bod yn greadigol a gweithio gydag artistiaid eraill. Mae wedi fy ngwneud yn hapus iawn!”

Matthew Williams
Myfyriwr Cerdd Lefel 3

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

£5.2 billion

Mae’r diwydiant cerddoriaeth yn werth £5.2 biliwn i economi’r DU ac mae ganddo weithlu o 190,000 (UK Music 2019).

Mae'r cymhwyster yn cynnwys pwyntiau UCAS ac fe’i cydnabyddir gan ddarparwyr Addysg Uwch fel un sy’n cyfrannu at ofynion derbyn llawer o gyrsiau cerddoriaeth perthnasol.
O'r cwrs hwn gallwch symud ymlaen yn fewnol yn CAVC i'n Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) mewn Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE