Peirianneg a Gosodiadau Trydan

Cyfle i hyfforddi i fod yn Drydanwr neu Beiriannydd medrus a chymwys - gan agor drysau ar amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol.

Am Beirianneg a Gosodiadau Trydan

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau ymarferol ac ennill y cymwysterau cydnabyddedig gan y diwydiant y mae arnoch eu hangen i ddechrau ar y llwybr gyrfaol o'ch dewis. Hefyd byddwch yn cael profiad diwydiant gwerthfawr drwy gyfrwng lleoliad gwaith yn y diwydiant, boed yn Brentis neu'n astudio'n llawn amser.

EichCAVC

Mae gan ein myfyrwyr ni enw da iawn - yn cystadlu'n rheolaidd mewn cystadlaethau Worldskills a chystadlaethau sgiliau diwydiant cenedlaethol ledled y DU ac yn ennill. Rhowch hwb i'ch CV gyda chymwysterau diwydiant ychwanegol fel Dylunio Gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD), i helpu i wella eich sgiliau ac i fod yn unigryw yng nghanol y dorf.

EichDiwydiant

Mae mwy na 39,000 yn gweithio ar hyn o bryd ledled De Ddwyrain Cymru mewn Peirianneg a galwedigaethau Peirianneg a Pheirianneg Electronig sydd 13% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae disgwyl iddo gynyddu erbyn 2024 (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Oeddech chi'n gwybod? Mae CAVC yn cynnig HNC a HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, gan roi cyfle i chi ddal ati i astudio ar lefel uwch ar ôl i chi gwblhau eich cwrs.
Peirianneg Fecanyddol

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Olwynion Sgraffinio
L1 Rhan Amser 1 Hydref 2020 4 Ionawr 2021 1 Mawrth 2021 Campws y Barri
Ymarfer Siop Beiriannau
L1 Rhan Amser 25 Hydref 2020 15 Chwefror 2021 Campws y Barri
Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Peirianneg Fecanyddol
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
L3 Rhan Amser 16 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg - Diploma Atodol
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Peirianneg - Diploma Atodol - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
HNC ar gyfer Peirianwyr Cynnal a Chadw
L4 Rhan Amser 14 Medi 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Drydanol ac Electronig

Yr holl opsiynau Peirianneg a Gosodiadau Trydan

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas
L1 Rhan Amser 30 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Trydanol - Diploma Uwch
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mewnosodiad Trydanol
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Peirianneg
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trydan Cartref Sylfaenol - Canolradd
L2 Rhan Amser 25 Ionawr 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT)
L3 Rhan Amser 15 Mawrth 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Trydan
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri
Peirianneg Drydanol/Electronig - Diploma Cyfrannol
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas
EL3 Rhan Amser 2 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau Gwifrau Trydan IET 18fed Argraffiad Cwrs Diweddaru
Rhan Amser 31 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd