Peirianneg a Gosodiadau Trydan

Cyfle i hyfforddi i fod yn Drydanwr neu Beiriannydd medrus a chymwys - gan agor drysau ar amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol.

Am Beirianneg a Gosodiadau Trydan

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau ymarferol ac ennill y cymwysterau cydnabyddedig gan y diwydiant y mae arnoch eu hangen i ddechrau ar y llwybr gyrfaol o'ch dewis. Hefyd byddwch yn cael profiad diwydiant gwerthfawr drwy gyfrwng lleoliad gwaith yn y diwydiant, boed yn Brentis neu'n astudio'n llawn amser.

EichCAVC

Mae gan ein myfyrwyr ni enw da iawn - yn cystadlu'n rheolaidd mewn cystadlaethau Worldskills a chystadlaethau sgiliau diwydiant cenedlaethol ledled y DU ac yn ennill. Rhowch hwb i'ch CV gyda chymwysterau diwydiant ychwanegol fel Dylunio Gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD), i helpu i wella eich sgiliau ac i fod yn unigryw yng nghanol y dorf.

EichDiwydiant

Mae mwy na 39,000 yn gweithio ar hyn o bryd ledled De Ddwyrain Cymru mewn Peirianneg a galwedigaethau Peirianneg a Pheirianneg Electronig sydd 13% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae disgwyl iddo gynyddu erbyn 2024 (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Oeddech chi'n gwybod? Mae CAVC yn cynnig HNC a HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, gan roi cyfle i chi ddal ati i astudio ar lefel uwch ar ôl i chi gwblhau eich cwrs.
Peirianneg Fecanyddol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Olwynion Sgraffinio
L1 Rhan Amser 1 Hydref 2020 Campws y Barri
Ymarfer Siop Beiriannau
L1 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri
Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Peirianneg Fecanyddol
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg - Diploma Atodol
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Peirianneg - Diploma Atodol - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Peirianneg - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
L4 Rhan Amser 14 Medi 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Drydanol ac Electronig

Yr holl opsiynau Peirianneg a Gosodiadau Trydan

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas
L1 Rhan Amser 2 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Trydanol - Diploma Uwch
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mewnosodiad Trydanol
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Peirianneg
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cartref Sylfaenol - Canolradd
L2 Rhan Amser 4 Ionawr 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT)
L3 Rhan Amser 22 Chwefror 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Trydan
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri
Peirianneg Drydanol/Electronig - Diploma Cyfrannol
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cartref Sylfaenol - Blas
EL3 Rhan Amser 5 Hydref 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau Gwifrau Trydan IET 18fed Argraffiad Cwrs Diweddaru
Rhan Amser 31 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd