Peirianneg

Cyfle i hyfforddi i fod yn Beiriannydd medrus a chymwys - gan agor drysau ar amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol.

Am Beirianneg a Gosodiadau Trydan

Mae ein rhaglenni Peirianneg yn eich hyfforddi i ddod yn Beiriannydd medrus a chymwys - gan agor drysau i ystod eang o gyfleoedd gyrfa. Byddwch yn dysgu gan staff cymwys a phrofiadol yn ein cyfleusterau arbenigol a'n gweithdai penodol i ddiwydiant. Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymarferol ac yn ennill cymwysterau cydnabyddedig y diwydiant y byddwch eu hangen i ddechrau ar y llwybr gyrfa o'ch dewis. Byddwch hefyd yn ennill profiad gwerthfawr yn y diwydiant drwy eich cwrs.

Eich CAVC

Mae gan ein myfyrwyr enw da — maent yn cystadlu’n rheolaidd ac yn ennill cystadlaethau WorldSkills a chystadlaethau sgiliau diwydiant cenedlaethol y DU. Rhowch hwb i’ch CV gyda chymwysterau diwydiant ychwanegol fel Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD), i wella’ch sgiliau a’ch helpu i sefyll allan o’r dorf.

Eich Diwydiant

Mae dros 119,800 o bobl yn cael eu cyflogi o fewn y sector offer trydanol. Mae 19% o’r gweithlu wedi cwblhau Prentisiaeth gyda 29% yn meddu ar NVQ lefel 4 neu uwch (Semta 2015). Ar hyn o bryd, mae dros 81,000 o bobl yn gweithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn Peirianneg a Pheirianneg Electronig. Cyflog cyfartalog gweithwyr sy’n gweithio yn y diwydiant yw £31,678. (EMSI, 2019)

Eich Dyfodol

A oeddech chi’n gwybod? Mae CAVC yn cynnig nifer o gyrsiau lefel Prifysgol, gan roi cyfle i chi barhau i astudio ar lefel uwch ar ôl i chi gwblhau eich cwrs
Peirianneg Fecanyddol

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Peirianneg Fecanyddol L1 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Peirianneg Fecanyddol L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Fecanyddol - Diploma Atodol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Rheoliadau Gwifrau Trydan IET 18fed Argraffiad (CDP) L3 Rhan Amser 10 Ionawr 2022 7 Mawrth 2022 4 Ebrill 2022 9 Mai 2022 Ar-lein
HNC mewn Peirianneg L4 Rhan Amser 20 Medi 2022 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HNC mewn Peirianneg L4 Llawn Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Drydanol ac Electronig

Yr holl opsiynau Peirianneg a Gosodiadau Trydan

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Peirianneg L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Drydanol/Electronig - Diploma Cyfrannol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd