Moduro

Byddwch yn unigryw yng nghanol y dorf a hyfforddi am yrfa yn y diwydiant moduro gyda CCAF.

Am Foduro

Ar ein cyrsiau moduro enwog a'n rhaglenni hyfforddi Prentisiaethau gallwch hyfforddi i fod yn Beiriannydd Moduro a dewi arbenigo mewn gweithio gyda cherbydau ysgafn (ee. ceir) neu drwm (ee. bysus, loris ac ati), neu fod yn arbenigwr mewn Atgyweirio ac Ailorffen Cerbydau. Byddwch yn hyfforddi yn ein Canolfan Foduro benodol a'n gweithdai mawr gan ddysgu sgiliau ymarfer yn gweithio ar gerbydau gyda staff cymwys y diwydiant, a hefyd drwy leoliadau gwaith yn y diwydiant.

EichCAVC

Mae gan fyfyrwyr Moduro CAVC enw rhagorol am lwyddiant, gan gynrychioli Cymru ac ennill medalau yn rowndiau terfynol anrhydeddus World Skills UK.

EichDiwydiant

Yng Nghymru mae oddeutu 8% o weithgynhyrchu moduro'r DU, gyda'r mwyafrif o weithgynhyrchwyr moduro yng Nghymru yn y gadwyn gyflenwi ac yn cynhyrchu cydrannau (Fforwm Moduro Cymru, LSkIP, 2017). Mae disgwyl y bydd cwmniau angen 182,000 o bobl gyda sgiliau peirianneg bob blwyddyn hyd at 2022 (Semta, 2016).

EichDyfodol

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiant ar ol gorffen yn y coleg mewn swyddi fel arbenigwr Atgyweirio Cerbydau Mecanyddol neu Beiriannydd Ansawdd. Bydd rhai myfyrwyr yn parhau a'u hyfforddiant gyda ni - gan ddilyn cymwysterau diwydiant lefel uwch yn eu gwaith wedyn.

Yr Holl Gyrsiau Moduro

Cerbydau Ysgafn

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cynnal a Chadw Cerbydau
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
 Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir
L2 Rhan Amser 21 Medi 2020 Campws y Barri
Cerbyd Ysgafn
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cerbydau
L2 Rhan Amser 21 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd
Cerbydau Trwm

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cerbydau Trymion
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Trwm - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerbydau Trymion
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Bysys a Choetsis - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio Cerbydau

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Corff a Phaent Cerbydau
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ailorffen Cerbydau - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Cyrff Cerbydau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffen Cerbydau - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffen Cerbydau - Uwch
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Cyrff Cerbydau - Prentisiaeth
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol (MOT ac ATA)

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Olwynion Sgraffinio
L1 Rhan Amser 1 Hydref 2020 Campws y Barri
A0OM 009 Weldio
L2 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
AOM 230 Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch
L2 Rhan Amser 27 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Weldio Cerbydau Modur (Gyda'r nos)
L2 Rhan Amser 8 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Cerbydau Hybrid
L2 Rhan Amser 3 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Achrediad Technegydd Cerbydau Modur (ATA) a Thechnegydd Mecanyddol, Trydanol a Trim (MET)
L3 Rhan Amser 20 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Archwiliad IRTEC
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad ATA MET
L3 Rhan Amser 31 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paent
L3 Rhan Amser 7 Mai 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 17 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwiliad IRTEC
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio Cerbydau Ysgafn ATA
L3 Rhan Amser 7 Mai 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ATA Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 13 Mai 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DPP MOT
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Profwr MOT
L3 Rhan Amser 18 Mai 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheolwr MOT
L3 Rhan Amser 5 Mai 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Oeryddion Cerbydau Modur
L3 Rhan Amser 15 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Uwch-dechnegydd Paent ATA
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 21 Mai 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth o Gerbydau Hybrid
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 3 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd