Moduro

Byddwch yn unigryw yng nghanol y dorf a hyfforddi am yrfa yn y diwydiant moduro gyda CCAF.

Am Foduro

Ar ein cyrsiau modurol a’n rhaglenni Prentisiaeth nodedig gallwch hyfforddi i fod yn Beiriannydd Modurol a dewis arbenigo mewn gweithio gyda cherbydau ysgafn (e.e. ceir) neu gerbydau trwm (e.e. tryciau a bysus), neu hyd yn oed ddod yn arbenigwr mewn Atgyweirio ac Ail-orffen Cyrff Cerbydau. Byddwch yn hyfforddi mewn cyfleusterau pwrpasol, o safon y diwydiant, wedi’u cyfarparu’n llawn â’r offer diweddaraf, a byddwch chi’n ennill sgiliau ymarferol yn gweithio ar gerbydau, gyda staff â chymhwyster diwydiant, yn ogystal â thrwy leoliadau gwaith mewn diwydiant. 

Gwneud cais ar gyfer cyrsiau Hunan-symudol

Paentio Cerbydau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Corff a Phaent Cerbydau L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ailorffen Cerbydau - Prentisiaeth L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Cyrff Cerbydau - Prentisiaeth L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trwsio Corff Cerbydau L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffen Cerbydau - Prentisiaeth L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Cyrff Cerbydau - Prentisiaeth L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Corff a Phaent EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerbydau Trwm

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cerbydau Trymion L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Trwm - Prentisiaeth L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerbydau Trymion L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Trwm - Prentisiaeth L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerbydau Ysgafn

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cynnal a Chadw Cerbydau L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mecaneg Cerbydau - Cyflwyniad L1 Rhan Amser 23 Medi 2023 27 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir L2 Rhan Amser 12 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerbyd Ysgafn L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cwrs trydan modurol - Canolradd L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd
Trwydded LGV Cat 1 (PLA) L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Lleoliad Cymunedol
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn - Prentisiaeth L3 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Offer Gwefru Cerbydau Trydan (CDP) L3 Rhan Amser 10 Ionawr 2024 28 Chwefror 2024 1 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynnal a Chadw Cerbydau EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol (MOT ac ATA)

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
A0OM 009 Weldio L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
AOM 230 Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Weldio Cerbydau Modur (Gyda'r nos) L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 6 Tachwedd 2023 8 Ionawr 2024 4 Mawrth 2024 7 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
L3 Rhan Amser 19 Ionawr 2024 2 Chwefror 2024 9 Chwefror 2024 8 Mawrth 2024 22 Mawrth 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Achrediad Technegydd Cerbydau Modur (ATA) a Thechnegydd Mecanyddol, Trydanol a Trim (MET) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Archwiliad IRTEC L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad ATA MET L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paent L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paneli L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwiliad IRTEC L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio Cerbydau Ysgafn ATA L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ATA Uwch-dechnegydd Paneli L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Profi MOT Dosbarth 1 & 2 L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Profwr MOT - Dosbarth 4 a 7 L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheolwr MOT L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Oeryddion Cerbydau Modur L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Uwch-dechnegydd Paent ATA L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Cerbyd Hybrid – Uwch Achrediad L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Eich CAVC

Mae gan fyfyrwyr Modurol CAVC enw da am lwyddiant, gan gynrychioli Cymru ac ennill medalau yn rowndiau terfynol cystadleuaeth fawreddog World Skills UK.

Eich Diwydiant

Mae gan Gymru tua 8% o ddiwydiant gweithgynhyrchu modurol y DU ac mae ganddi weithlu medrus o 18,000 o bobl a throsiant blynyddol o £3 biliwn. Mae dau wneuthurwr ceir moethus wedi troi at Gymru ar gyfer eu datblygiad diweddaraf. Disgwylir i fodel Lagonda Aston Martin greu tua 750 o swyddi gwerth uchel ym Mro Morgannwg. Mae cwmni TVR wedi cael safle newydd yng Nghymru i adeiladu ei fodel newydd. Yn ogystal, mae BritishVolt yn datblygu cynlluniau ar gyfer ffatri gigaplant ym Mro Morgannwg a allai arwain at 3500 o swyddi i’r rhanbarth.

Eich Dyfodol

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiant ar ôl gorffen yn y coleg mewn swyddi fel Mecanig, Arbenigwr Atgyweirio Cyrff Cerbydau neu Beiriannydd Ansawdd. Bydd rhai myfyrwyr yn parhau â’u hyfforddiant gyda ni — yn astudio cymwysterau diwydiant lefel uwch ar ôl iddynt gael gwaith.