Moduro

Byddwch yn unigryw yng nghanol y dorf a hyfforddi am yrfa yn y diwydiant moduro gyda CCAF.

Am Foduro

Fel rhan o’n cyrsiau Moduro a’n rhaglenni Prentisiaeth nodedig, gallwch hyfforddi’n Beiriannydd Modurol a dewis arbenigo mewn gweithio gyda cherbydau ysgafn (e.e. ceir) neu gerbydau trwm (e.e. tryciau a bysiau), neu ddod yn arbenigwr mewn Atgyweirio ac Ail-orffennu Cyrff Cerbydau hyd yn oed. Byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn cyfleusterau pwrpasol, o safon diwydiant, wedi’u cyfarparu’n llawn â’r offer diweddaraf, a byddwch chi’n ennill sgiliau ymarferol yn gweithio ar gerbydau, gyda staff cymwys yn y diwydiant, yn ogystal â thrwy leoliadau gwaith mewn diwydiant.

Eich CAVC

Mae gan fyfyrwyr Moduro CAVC gefndir da o lwyddo, cynrychioli Cymru ac ennill medalau yn rowndiau terfynol cystadleuaeth uchel ei pharch WorldSkills UK. Mae cyfleusterau hyfforddi Moduro CAVC ymhlith y gorau yn y sir, yn cwmpasu pob maes arbenigedd yn y diwydiant.

Eich Diwydiant

Mae gan Gymru tua 8% o ddiwydiant gweithgynhyrchu modurol y DU ac mae ganddi weithlu medrus o 18,000 o bobl a throsiant blynyddol o £3 biliwn. Mae dau wneuthurwr ceir moethus wedi troi at Gymru ar gyfer eu datblygiad diweddaraf. Disgwylir i fodel Lagonda Aston Martin greu tua 750 o swyddi gwerth uchel ym Mro Morgannwg. Mae cwmni TVR wedi cael safle newydd yng Nghymru i adeiladu ei fodel newydd o sbortscar.

Eich Dyfodol

Mae gennym ystod lawn o opsiynau lefel 3 i fyfyrwyr wneud cynnydd gyda’u hyfforddiant gyda ni yn CAVC. Cewch ddewis arbenigo ymhellach wrth i chi gyrraedd lefel uwch o’ch cwrs. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn datblygu’n uniongyrchol i fyd gwaith yn y diwydiant ar ôl gadael y coleg mewn swyddi megis Mecanydd, Arbenigwr Atgyweirio Corff Cerbyd neu Beiriannydd Ansawdd. Mae rhai myfyrwyr yn parhau â’u hyfforddiant gyda ni – yn astudio cymwysterau diwydiant lefel uwch ar ôl iddynt sicrhau gwaith.

Gwneud cais ar gyfer cyrsiau Hunan-symudol

Paentio Cerbydau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Corff a Phaent Cerbydau L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ailorffen Cerbyd (Canolradd) L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Cyrff Cerbyd (Canolradd) L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio ac Ailorffen Cyrff Cerbyd (Mynediad) EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerbydau Ysgafn

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir (Cyflwyniad) L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mecaneg Cerbydau - Cyflwyniad L1 Rhan Amser 2 Medi 2024 22 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir (Canolradd) L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir L2 Rhan Amser 11 Medi 2024 Campws y Barri
Ymwybyddiaeth Cerbydau Hybrid L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol (MOT ac ATA)

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Ymwybyddiaeth o Gerbydau Hybrid/Trydan L1 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
A0OM 009 Weldio L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
AOM 230 Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Weldio Cerbydau Modur (Gyda'r nos) L2 Rhan Amser 13 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Achrediad Technegydd Cerbydau Modur (ATA) a Thechnegydd Mecanyddol, Trydanol a Trim (MET) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Archwiliad IRTEC L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad ATA MET L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paent L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paneli L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwiliad IRTEC L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio Cerbydau Ysgafn ATA L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ATA Uwch-dechnegydd Paneli L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DPP MOT Cerbydau GRŴP B (dosbarth 3, 4, 5 a 7) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni am ddyddiadau Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod Offer Gwefru Cerbydau Trydan (CDP) L3 Rhan Amser 1 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Profwr MOT - Dosbarth 4 a 7 L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheolwr MOT L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Oeryddion Cerbydau Modur L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Uwch-dechnegydd Paent ATA L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Cerbydau Hybrid L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Cerbyd Hybrid – Uwch Achrediad L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd