Moduro

Byddwch yn unigryw yng nghanol y dorf a hyfforddi am yrfa yn y diwydiant moduro gyda CCAF.

Am Foduro

Ar ein cyrsiau moduro enwog a'n rhaglenni hyfforddi Prentisiaethau gallwch hyfforddi i fod yn Beiriannydd Moduro a dewi arbenigo mewn gweithio gyda cherbydau ysgafn (ee. ceir) neu drwm (ee. bysus, loris ac ati), neu fod yn arbenigwr mewn Atgyweirio ac Ailorffen Cerbydau. Byddwch yn hyfforddi yn ein Canolfan Foduro benodol a'n gweithdai mawr gan ddysgu sgiliau ymarfer yn gweithio ar gerbydau gyda staff cymwys y diwydiant, a hefyd drwy leoliadau gwaith yn y diwydiant.

Gwneud cais ar gyfer cyrsiau Hunan-symudol

Cerbydau Ysgafn

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cynnal a Chadw Cerbydau
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
 Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cerbyd Ysgafn
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trydan Cerbydau
L2 Rhan Amser 21 Medi 2020 Campws Dwyrain Caerdydd
Cerbydau Trwm

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cerbydau Trymion
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Trwm - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerbydau Trymion
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Bysys a Choetsis - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio Cerbydau

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Corff a Phaent Cerbydau
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ailorffen Cerbydau - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffennu Cerbydau
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Cyrff Cerbydau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffen Cerbydau - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-orffen Cerbydau - Uwch
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Corff Cerbyd - Uwch
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Atgyweirio Cyrff Cerbydau - Prentisiaeth
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol (MOT ac ATA)

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Olwynion Sgraffinio
L1 Rhan Amser 1 Hydref 2020 4 Ionawr 2021 1 Mawrth 2021 Campws y Barri
A0OM 009 Weldio
L2 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
AOM 230 Systemau Cynorthwyo Gyrrwr Uwch
L2 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Weldio Cerbydau Modur (Gyda'r nos)
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 2 Tachwedd 2020 4 Ionawr 2021 22 Chwefror 2021 19 Ebrill 2021 7 Mehefin 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymwybyddiaeth Cerbydau Hybrid
L2 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Achrediad Technegydd Cerbydau Modur (ATA) a Thechnegydd Mecanyddol, Trydanol a Trim (MET)
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Archwiliad IRTEC
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad ATA MET
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paent
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwiliad IRTEC
L3 Rhan Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Archwilio Cerbydau Ysgafn ATA
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ATA Uwch-dechnegydd Paneli
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DPP MOT
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Profwr MOT
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheolwr MOT
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Oeryddion Cerbydau Modur
L3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

EichCAVC

Mae gan fyfyrwyr Moduro CAVC enw rhagorol am lwyddiant, gan gynrychioli Cymru ac ennill medalau yn rowndiau terfynol anrhydeddus World Skills UK.

EichDiwydiant

Yng Nghymru mae oddeutu 8% o weithgynhyrchu moduro'r DU, gyda'r mwyafrif o weithgynhyrchwyr moduro yng Nghymru yn y gadwyn gyflenwi ac yn cynhyrchu cydrannau (Fforwm Moduro Cymru, LSkIP, 2017). Mae disgwyl y bydd cwmniau angen 182,000 o bobl gyda sgiliau peirianneg bob blwyddyn hyd at 2022 (Semta, 2016).

EichDyfodol

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiant ar ol gorffen yn y coleg mewn swyddi fel arbenigwr Atgyweirio Cerbydau Mecanyddol neu Beiriannydd Ansawdd. Bydd rhai myfyrwyr yn parhau a'u hyfforddiant gyda ni - gan ddilyn cymwysterau diwydiant lefel uwch yn eu gwaith wedyn.