Addysgu ac Addysg

Gall rôl yn y sector addysg roi llawer iawn o foddhad gyda chyfleoedd ar gael y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Am Addysgu ac Addysg

Rydych chi'n cael cyfle i ysbrydoli plant, pobl ifanc neu oedolion a defnyddio eich sgiliau i roi rhywbeth yn ôl - gan wneud yn siŵr bod pob dysgwr yn cael yr un mynediad at addysg o safon uchel a chyfle i lwyddo. Gallech ddewis fynd i'r proffesiwn addysgu ac mae swyddi cysylltiedig ar gael mewn meysydd fel cynorthwy'r dysgu neu ofal ac addysg y blynyddoedd cynnar.

EichDiwydiant

Fel darlithydd cymwys yn y sector ôl-orofdol gallech ennill rhwng £23,546 a £35,551.  Argymhellir y cyfraddau uchod gan Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU).

EichDyfodol

Mae cwblhau PGCE PcET yn llwyddiannus yn eich cymhwyso chi i addysgu mewn addysg ôl-orfodol yn eich dewis o bwnc. Hefyd gallech wneud cynnydd i astudiaethau pellach, gan gynnwys MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (PCET) neu (AB), neu MA arall mewn Addysg yn gysylltiedig â chyrsiau a gynigir ym Mhrifysgol De Cymru. Bydd y Radd Sylfaen mewn Addysg, Dysg a Datblygiad yn helpu i roi hwb i'ch cyfleoedd gyrfaol a'ch gwybodaeth am arfer da yn y sector.

Ein cyrsiau Addysgu ac Addysg

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 6 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CELTA (Tystysgrif addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill)
L5 Rhan Amser 28 Medi 2020 21 Mehefin 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
BA (Anrh) mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad (Ychwanegwch)
L6 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd