Addysgu ac Addysg

Gall rôl yn y sector addysg roi llawer iawn o foddhad gyda chyfleoedd ar gael y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Am Addysgu ac Addysg

Rydych chi'n cael cyfle i ysbrydoli plant, pobl ifanc neu oedolion a defnyddio eich sgiliau i roi rhywbeth yn ôl - gan wneud yn siŵr bod pob dysgwr yn cael yr un mynediad at addysg o safon uchel a chyfle i lwyddo. Gallech ddewis fynd i'r proffesiwn addysgu ac mae swyddi cysylltiedig ar gael mewn meysydd fel cynorthwy'r dysgu neu ofal ac addysg y blynyddoedd cynnar.

EichDiwydiant

Fel darlithydd cymwys yn y sector ôl-orofdol gallech ennill rhwng £23,546 a £35,551.  Argymhellir y cyfraddau uchod gan Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU).

EichDyfodol

Mae cwblhau PGCE PcET yn llwyddiannus yn eich cymhwyso chi i addysgu mewn addysg ôl-orfodol yn eich dewis o bwnc. Hefyd gallech wneud cynnydd i astudiaethau pellach, gan gynnwys MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (PCET) neu (AB), neu MA arall mewn Addysg yn gysylltiedig â chyrsiau a gynigir ym Mhrifysgol De Cymru. Bydd y Radd Sylfaen mewn Addysg, Dysg a Datblygiad yn helpu i roi hwb i'ch cyfleoedd gyrfaol a'ch gwybodaeth am arfer da yn y sector.

Ein cyrsiau Addysgu ac Addysg

Addysgu ac Addysg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ysgolion Fforest L1 Rhan Amser 19 Medi 2024 24 Medi 2024 Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L2 Rhan Amser 10 Medi 2024 11 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion a Cholegau L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd sylfaen mewn Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Proffesiynol (ProfCE) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET) L5 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Graddedig Proffesiynol (TGP) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (TAR) L6 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cynorthwyydd Addysgu

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ysgolion Fforest L1 Rhan Amser 19 Medi 2024 24 Medi 2024 Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L2 Rhan Amser 10 Medi 2024 11 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion a Cholegau L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L3 Rhan Amser 11 Medi 2024 18 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri