Addysgu ac Addysg

Gall rôl yn y sector addysg roi llawer iawn o foddhad gyda chyfleoedd ar gael y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Am Addysgu ac Addysg

Rydych chi'n cael cyfle i ysbrydoli plant, pobl ifanc neu oedolion a defnyddio eich sgiliau i roi rhywbeth yn ôl - gan wneud yn siŵr bod pob dysgwr yn cael yr un mynediad at addysg o safon uchel a chyfle i lwyddo. Gallech ddewis fynd i'r proffesiwn addysgu ac mae swyddi cysylltiedig ar gael mewn meysydd fel cynorthwy'r dysgu neu ofal ac addysg y blynyddoedd cynnar.

EichDiwydiant

Fel darlithydd cymwys yn y sector ôl-orofdol gallech ennill rhwng £23,546 a £35,551.  Argymhellir y cyfraddau uchod gan Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU).

EichDyfodol

Mae cwblhau PGCE PcET yn llwyddiannus yn eich cymhwyso chi i addysgu mewn addysg ôl-orfodol yn eich dewis o bwnc. Hefyd gallech wneud cynnydd i astudiaethau pellach, gan gynnwys MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (PCET) neu (AB), neu MA arall mewn Addysg yn gysylltiedig â chyrsiau a gynigir ym Mhrifysgol De Cymru. Bydd y Radd Sylfaen mewn Addysg, Dysg a Datblygiad yn helpu i roi hwb i'ch cyfleoedd gyrfaol a'ch gwybodaeth am arfer da yn y sector.

Ein cyrsiau Addysgu ac Addysg

Addysgu ac Addysg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ysgolion Fforest L1 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L2 Rhan Amser 5 Medi 2022 13 Medi 2022 14 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cynorthwyo mewn Ysgolion Fforest L2 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Seicoleg Droseddol L2 Rhan Amser 4 Hydref 2022 2 Ionawr 2023 20 Mawrth 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (CDP) L3 Rhan Amser 22 Mehefin 2022 Ar-lein
Tystysgrif ar gyfer Ymarferwyr Uwch mewn Ysgolion a Cholegau L4 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CELTA (Tystysgrif addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill) L5 Rhan Amser 20 Mehefin 2022 12 Medi 2022 19 Mehefin 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu L5 Rhan Amser 15 Medi 2022 Campws y Barri
PgCE / ProfCE mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
BA (Anrh) mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad (Ychwanegwch) L6 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Graddedig Proffesiynol (TGP) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (TAR) L6 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cynorthwyydd Addysgu

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ysgolion Fforest L1 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cymraeg) L1 Rhan Amser 31 Hydref 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cynorthwyydd Addysgu) L1 Rhan Amser 19 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L2 Rhan Amser 5 Medi 2022 13 Medi 2022 14 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L3 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd